Подписаться
Гарасим Н. (Harasym N.), Головчак Н.
Гарасим Н. (Harasym N.), Головчак Н.
Ivan Franko National University of Lviv, Львівський національний університет ім. І. Франка
Подтвержден адрес электронной почты в домене lnu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Functional Characterization of NIPBL Physiological Splice Variants and Eight Splicing Mutations in Patients with Cornelia de Lange Syndrome
ME Teresa-Rodrigo, J Eckhold, B Puisac, A Dalski, MC Gil-Rodríguez, ...
International Journal of Molecular Sciences 15 (6), 10350-10364, 2014
372014
Процеси перекисного окиснення ліпідів у живих організмах: монографія
НП Головчак, АВ Тарновська, ГІ Коцюмбас, ДІ Санагурський
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012
152012
Вплив гіпохлориту натрію на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз зародків в’юна протягом раннього ембріогенезу
АР Зинь, НП Головчак, АВ Тарновська
Біологічні студії/Studia Biologica 6 (1), 67-76, 2012
102012
Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз печінки птиці за дії гіпохлориту натрію різних концентрацій
НП Головчак, ГІ Коцюмбас, ОІ Бішко, ДІ Санагурський
Физика живого 18 (2), 146-152, 2010
102010
Перспективи застосування гіпохлоритів у ветеринарній медицині
ІЯ Коцюмбас, ОБ Веліченко, ГІ Коцюмбас, МВ Ніколенко, ...
Львів, видавництво "Афіша", 2009
72009
Структура та вплив мікотоксинів на живі організми
Н Головчак
Вісник Львівського університету.–2007.–Вип 43, 33-47, 2007
72007
Antioxidant defense system state in blood plasma and heart muscle of rats under the influence of histamine and sodium hypochlorite
OI Bishko, NP Harasym, DI Sanahurs' kyĭ
Ukrainian Biochemical Journal 86 (6), 56-65, 2014
62014
Структура та вплив мiкотоксинiв на живi органiзми
НП Головчак
Вiсник Львiв. Ун-ту. Серiя бiологiчна.-2007.-вип 43, 49-55, 2007
62007
Перспективи застосування гiпохлоритiв у ветеринарнiй медицинi: Монографiя
IЯ Коцюмбас, ОБ Велiченко, ГI Коцюмбас, МВ Нiколенко, ...
Державний комiтет ветеринарної медицини України; Державний науково-дослiдний …, 2009
52009
Role of heme-oxygenase-1 in biology of cardiomyocytes derived from human induced pluripotent stem cells
M Jeż, A Martyniak, K Andrysiak, O Mucha, K Szade, A Kania, Ł Chrobok, ...
Cells 10 (3), 522, 2021
42021
Loach embryos prooxidant-antioxidant status under the influence of amide derivatives of 1,4-naphthoquinone
AO Bezkorovaynyj, AR Zyn, NP Harasym, JT Len, OM Figurka, ...
Ukr. Biochem. J. 88 (3), 46-53, 2016
42016
Морфологічні й ультраструктурні зміни у зародках в’юна впродовж ембріогенезу та за дії гіпохлориту натрію
А Зинь, А Безкоровайний, Н Гарасим, О Кулачковський, ...
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 18-28, 2014
42014
Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз зародків в’юна за дії низько інтенсивного лазерного опромінення
НП Головчак, АВ Тарновська, МВ Бура, М Романюк, ДІ Санагурський
Фізика живого 17 (1), 76-81, 2009
42009
Активність Nа+, K+-АТФази мембран зародків в’юна впродовж раннього ембріогенезу за дії гіпохлориту натрію
АР Зинь, СМ Мандзинець, НП Головчак, МВ Бура, ДІ Санагурський
Біологічні Студії / Studia Biologica 5 (3), 59-66, 2011
3*2011
Вплив гіпохлориту натрію на перекисне окиснення ліпідів і системи антиоксидантного захисту головного мозку тварин за експериментального Т-2 токсикозу. Автореф. дис. на …
НП Головчак
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2008
3*2008
Активность глутатионредуктазы при експериментальном Т-2 токсикозе свиней
НП Головчак, АВ Тарновская, ДИ Санагурский
VII Международная конференция «Биоантиоксидант». Тезисы докладов, 25-26 …, 2006
32006
Морфологічні зміни зародків і личинок в’юна за впливу амідних похідних 1,4-нафтохінону
АО Безкоровайний, АР Зинь, НП Гарасим, ЮТ Лень, ОМ Фігурка, ...
Біологічні Студії / Studia Biologica 9 (3-4), 79-88, 2015
22015
Порівняльний та дисперсійний аналіз активності глутатіонзалежних ферментів у зародках в’юна Misgurnus fossilis L. за впливу флуренізиду
НО Боднарчук, НП Гарасим, ЛІ Петрух, ДІ Санагурський
Біофізичний вісник, 43-51, 2015
22015
Зміна інтенсивності процесів перекисного окиснення ліпідів у печінці курей за дії гіпохлориту натрію
НП Головчак, АВ Тарновська, ГІ Коцюмбас, ОІ Бішко, ДІ Санагурський
Молодь медицини майбутьнього присвячена 200-річчю з дня народження М.І …, 2010
2*2010
Перекисне окиснення ліпідів головного мозку курей за дії гіпохлориту натрію на тлі Т-2 токсикозу
НП Головчак, АВ Тарновская, ГИ Коцюмбас, ДИ Санагурский
Біофізичні механізми функціонування живих систем: Міжнародна наукова …, 2008
22008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20