Мирошниченко Вікторія Марківна
Мирошниченко Вікторія Марківна
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua
НазваПосиланняРік
Крос-культурний підхід у викладанні іноземної мови у вищому навчальному закладі
ВБ Коновалова, ВМ Мирошниченко
НТУ" ХПІ", 2013
12013
Переклади віршу Р. Кіплінга" Якщо" Стуса, Донцова та Стріхи в світлі теорії еквівалентності
ОМ Голікова, ВМ Мирошниченко
НТУ" ХПІ", 2009
12009
Проблеми становлення українського термінотворення в галузі штучного інтелекту
ВБ Коновалова, ВМ Мирошниченко
Херсонський державний університет, 2017
2017
Проблема відтворення авторської концепції художнього твору в процесі перекладу
Р Зорівчак, А Науменко, М Новікова, В Мирошниченко
Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика, 204, 2016
2016
Теоретичні проблеми перекладу мови ділових паперів
ВМ Мирошниченко
Технологический аудит и резервы производства, 8-10, 2013
2013
Теоретические проблемы перевода языка деловых документов
ВМ Мирошниченко
Технологический аудит и резервы производства 6 (4), 8-10, 2013
2013
Теоретические проблемы перевода языка деловых документов
ВМ Мирошниченко
Технологический аудит и резервы производства 6 (4), 8-10, 2013
2013
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ АНГЛОМОВНИХ ТЕРМІНІВ У МАШИНОБУДУВАННІ
ДВ Кошляр, ВМ Мирошниченко
Редакційна колегія, 91, 2012
2012
Відтворення інтертекстуальних зв’язків при перекладі сучасної англомовної художньої літератури
ВМ Мирошниченко
Технологический аудит и резервы производства 6 (4), 37-38, 2012
2012
The reproduction of intertextual relations in modern english literature translation
ВМ Мирошниченко
Technology audit and production reserves 6 (4 (8)), 37-38, 2012
2012
ББК 81.2 Англ-7-923 Л 84
ВМ Мирошниченко, ВП Кривенко
2012
Переклад термінології у галузі електроніки, електротехніки та енергетики з англійської на українську мову
ОМ Голікова, ВМ Мирошниченко, СО Царьова
НТУ" ХПІ", 2011
2011
Translation problems of «false friends of the translator» from english to ukrainian
ВМ Мирошниченко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 2 (10 (50)), 43-48, 2011
2011
ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ «ХИБНИХ ДРУЗІВ ПЕРЕКЛАДАЧА» З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ [ENG] TRANSLATION PROBLEMS OF «FALSE FRIENDS OF THE TRANSLATOR» FROM ENGLISH TO UKRAINIAN
ВМ Мирошниченко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (10 (50)), 2011
2011
Особливості перекладу ділової кореспонденції
ОЮ Мілейко, ВМ Мирошниченко
НТУ" ХПІ", 2009
2009
Методичні вказівки до практичних занять з курсу" Теорія та практика перекладу"
ОВ Буйвол, ВМ Мирошниченко
НТУ" ХПІ", 2007
2007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–16