Follow
Roman Kozlov
Roman Kozlov
Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University
Verified email at kubg.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Хронотопіка Франкових драм: теорія, практика, інтерпретація
Р Козлов
Видавничий дім, 2012
182012
Азбука літературознавства
АВ Козлов, РА Козлов
182001
Художній час і художній простір у драматургії (на матеріалі української літератури XVII-XVIII ст.) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06
Р Козлов
Криворізький державний педагогічний університет, 2005
17*2005
Зародження і розвиток української драматургії: навчально методичний посібник
А Козлов, Р Козлов
К.: Освіта, 134 с., 1998
131998
Художній час та простір у драматургії
РА Козлов
Вісник Запорізького державного університету, 60–63, 1999
101999
Художній час і простір у видовій специфіці драматургії
РА Козлов
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 182-185, 2012
82012
Азбука літературознавства: навчально методичний посібник
АВ Козлов, Р Козлов
Кривий Ріг, 2001
82001
Літературний театр у навчальному процесі: досвід роботи Університетського коледжу та підготовки фахівців на нефілологічних спеціальностях.
ОО Бровко, ТІ Вірченко, РА Козлов, ОВ Груздьова, НВ Розінкевич
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка, 39-46, 2019
6*2019
Атрибут "художній" у семіосфері літературознавчої термінології
ТІ Вірченко, РА Козлов
Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. ГС …, 2011
52011
Час і простір як художні мисленнєві моделі
Р Козлов
Література. Фольклор. Проблеми поетики, 139–147, 2009
52009
Хронотопіка змістовних рівнів драматичного твору
РА Козлов
Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. ГС …, 2011
42011
Індуктивна естетика І. Франка – спроба «подолання Канта»?
Р Козлов
Вісник Луганського національного університету. Серія «Філологічні науки». 1 …, 2011
22011
Трансцендентальна естетика та хронотопний аналіз
Р Козлов
Studia Methodologica, 5–9, 2011
22011
Межі “механістичності” теорії літератури
Р Козлов
Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць., 329-333, 2005
2*2005
Категорії «час» і «простір» в теорії драми
Р Козлов
Література. Фольклор. Проблеми поетики, 241–246, 2002
22002
Generation related self-identity of Lesia Ukrainka (Based on her epistolary heritage)
T Virchenko, R Kozlov
Amazonia Investiga 10 (46), 101-108, 2021
12021
«КНИЖКИ ДЛЯ ДІТЕЙ І ДЛЯ ДОРОСЛИХ»: БУТТЯ БОРИСА ГРІНЧЕНКА В КАНОНІ
ТІ Вірченко, РА Козлов
Наукові записки. Серія: Філологічні науки, 84-90, 2024
2024
Непокірний. Грані долі: монографія
ТІ Вірченко, РА Козлов
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, 2023
2023
Робоча програма навчальної дисципліни" Медіаправо"
РА Козлов, ТО Саврасова-В'юн
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, 2023
2023
ДО ІСТОРІЇ ПЕРШИХ ПУБЛІКАЦІЙ ВІРШІВ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Р Козлов
Літературний процес: методологія, імена, тенденції, 28-34, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20