Панфилова Галина Борисовна
Панфилова Галина Борисовна
Университет таможенного дела и финансов,юридический факультет, кафедра культурологии и таможенной
Подтвержден адрес электронной почты в домене amsu.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Динаміка Я-концепції студентів в ускладнених життєвих ситуаціях: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.01 „Загальна психологія, історія …
ГБ Панфілова
Харків, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012
7*2012
Динаміка Я-концепції студентів в ускладнених життєвих ситуаціях
ГБ Панфілова
Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Психологія, 150-158, 2011
7*2011
Изучение и коррекция Я-концепции студентов с использованием метафорических ассоциативных карт
ГБ Панфилова
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2016
32016
Самовідношення та самооцінка студентів в період екзаменаційної сесії
ГБ Панфілова
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології …, 2011
2*2011
Особливості трансформації психологічної автобіографії студентів в ускладнених життєвих ситуаціях (на прикладі екзаменаційної сесії)
ГБ Панфілова
Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць, 222-226, 2011
22011
Динаміка Я-концепції студентів в період екзаменаційної сесії
ГБ Панфілова
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія …, 2011
22011
Самостійна робота студентів внз як чинник розвитку особистості
ГБ Панфілова
Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав - Хмельницький державний педагогічний …, 2015
12015
Упровадження тренінгових форм роботи з формування позитивної Я-концепції студентів в умовах геополітичних викликів сьогодення
ГБ Панфілова
Теорія і практика сучасної психології, С. 153-156, 2018
2018
Вища освіта як стратегічний ресурс розвитку особистості
ГБ Панфілова
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені …, 2017
2017
Інноваційні технології навчання як засіб розвитку та корекції уявлень про себе в студентському віці
ГБ Панфілова, ЄВ Заїка
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2017
2017
Психологічний тренінг як засіб формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців
ГБ Панфілова
Матеріали ХХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції …, 2017
2017
Вікові особливості динаміки Я-концепції студентів в ускладнених життєвих ситуаціях. The age features of dinamics of the self-conctpt complicated life situations
ГБ Панфілова
Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 148-155, 2014
2014
Практичні рекомендації для психологів внз, спрямовані на організацію психологічної допомоги студентам в ускладнених життєвих ситуаціях
ГБ Панфілова
Вісник Національного університету оборони України. Зб. наук. пр., 281-286, 2014
2014
Динаміка Я - концепції студентів різної успішності навчання в ускладнених життєвих ситуаціях
ГБ Панфілова
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2013
2013
Динаміка Я-концепції студентів різних спеціальностей в ускладнених життєвих ситуаціях
ГБ Панфілова
Вісник Національного університету оборони України:  зб. наук. пр., 251-255, 2013
2013
Гендерні особливості динаміки Я-концепції студентів в ускладнених життєвих ситуаціях
ГБ Панфілова
Проблеми сучасної психології: зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського …, 2013
2013
Динамика Я-концепции студентов в усложненных жизненных ситуациях: дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 "Общая психология, история психологии"
ГБ Панфилова
Харьков, Харьковск. нац. ун-т имени В.Н. Каразина, 2012
2012
Морально-психологічна підготовка митника: навчальний посібник
ПВ Пашко, ГБ Панфілова
ISBN 978-966-328-043-1; Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2010
2010
До питання про визначення поняття "захисний режим" і його зв'язок із самосвідомістю
ГБ Панфілова
Наукові записки : Збірник наукових статей Національного педагогічного …, 2000
2000
Особенности самосознания в субъективно трудной ситуации
ГБ Панфилова
Вестник Днепропетровского университета.Педагогика и психология., 47-52, 2000
2000
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20