Валігура Ольга Романівна (Ольга Валігура, Olga Valigura)
Валігура Ольга Романівна (Ольга Валігура, Olga Valigura)
Київський національний лінгвістичний університет, кафедра східної філології, завідувач кафедри
Підтверджена електронна адреса в knlu.kiev.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Лінгвокогнітивні і комунікативні основи фонетичної інтерференції (експериментальнофонетичне дослідження англійського мовлення українців)
ОР Валігура
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук: спец 10 (04), 2010
312010
Фонетична інтерференція в англійському мовленні українських білінгвів: Монографія
О Валігура
Vydavnyt︠s︡tvo" Pidruchnyky i posibnyky", 2008
292008
Систематизація ознак мовної інтерференції
ОР Валігура
Нова філологія/за ред. Манакіна ВМ–Запоріжжя: ЗНУ, 104-110, 2009
82009
Соціолінгвістична специфіка дослідження текстів масової комунікації
ОР Валігура, ЛС Козуб
Вісник Київського національного лінгвістичного університету 8 (1), 10-13, 2005
72005
Просодичні засоби актуалізації ритмічної структури навчального тексту (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі підручників з англійської мови)
НВ Рибіна
52004
Синергетическая концепция порождения интерферированной речи билингвом
АА Калита, ОР Валигура
Языки и этнокультуры Европы, 205-217, 2010
32010
Синергетичний підхід до дослідження процесів породження інтерферованого мовлення білінгвом/Ольга Романівна Валігура
ОР Валігура
Записки з романогерманської філології.–Одеса: Фенікс, 26-35, 2011
22011
Специфіка вимовного акценту в іншомовному мовленні білінгвів
ОР Валігура
Київ, 2017
12017
Специфіка породження фонетичної системи англійського мовлення українців
ОР Валігура
Київ, 2015
12015
Обґрунтування когнітивної моделі породження мовлення білінгва
ОР Валігура
Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені …, 2014
12014
Особливості реалізації мелодичного компонента інтонації в англійському мовленні українських білінгвів
ОР Валігура
Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету …, 2010
12010
Нейролінгвістичні аспекти усного мовлення білінгва
О ВАЛІГУРА
НАУКОВІ ЗАПИСКИ, 135, 2008
12008
Лінгвокогнітивні ознаки та організація мовленнєвого простору двомовної особистості
О Валігура
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2008
12008
Артюшина Марина Вікторівна–доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені МП …
ОВ Вознюк, ОА Галіцан, НВ Гузій, ОА Дубасенюк, АВ Козир, ...
Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Національного педагогічного …, 2018
2018
Рецензія на монографію Віктора Васильовича Дребета «Декодування іменників у німецькомовних текстах художньої прози та преси»(Тернопіль: Тернопіль:«Астон», 2016, 398 с.)
ОР Валігура
Записки з романо-германської філології, 176-177, 2017
2017
Лінгвокогнітивне підгрунтя дослідження ритмічної організації віршованих текстів постмодернізму
ОР Валігура, ІД Забужанська
Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені …, 2015
2015
Новітні підходи до викладання іноземних мов у контексті проекту ТЕМПУС “Вдосконалення викладання європейських мов: модернізація викладання через розвиток магістерських програм …
ІІ Сєрякова, ОР Валігура, ВВ Черниш, ОВ Кучерина
Науково-методичний журнал" Іноземні мови" 84 (4), 3-5, 2015
2015
ÇÀÑÍÎÂÍÈÊ
ІІ Сєрякова, ОР Валігура, ВВ Черниш, ОВ Кучерина
2015
Сучасні лінгвістичні дослідження: хрестоматія
ОР Валігура, ЛС Козуб, РВ Васько
Вектор, 2015
2015
Моделювання механізмів породження інтерферованого мовлення білінгвом
О Валігура
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20