Павло Скляров
Павло Скляров
Асистент кафедри хірургії та ендоскопії,Львівського національного медичного університету імені
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Changes of nitric oxide system and lipid peroxidation parameters in the digestive system of rats under conditions of acute stress, and use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs
I Fomenko, T Bondarchuk, V Emelyanenko, N Denysenko, S Pavlo, I Ilkiv, ...
Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences 28 (1), 37-41, 2015
102015
Морфологічні зміни слизової оболонки товстої кишки при блокуванні Н+,К+-АТФази лансопразолом та ССК-2 гастринових рецепторів
ПОС В.Й.Кімакович, В.І. Ковалишин
Фізіологічний журнал 55 (5), 42-48, 0
3*
Зміни активності NO-синтазної системи та аргінази у слизовій оболонці товстої кишки при блокуванні прозапальних ензимів за умов експериментального коліту
ІС Фоменко, ПО Скляров, НБ Панасюк, ЛП Білецька, ОЯ Скляров
Таврический медико-биологический вестник, 2012
12012
Паразитарні інвазії як фактор агресії запальних процесів нижніх статевих шляхів у жінок.
ПОС В.О.Склярова,Р.А.Чайківський
Дерматовенерології та косметології імені М.О.Торсуєва 2 (40), 43-48, 2018
2018
Дерматологічні аспекти паразитарної інвазії в практиці акушер-гінеколога і дерматолога
СПО В.О.Склярова,Чайківський Р.А
Дерматології та косметології ім.М.О.Торсуєва 1 (39), 55-62, 2018
2018
Вплив інгібіторів циклооксигенази та ліпооксигенази на процеси ульцерогенезу та цитопротекції в слизовій оболонці шлунка щурів
ІС ФОМЕНКО, ПО СКЛЯРОВ, РБ ЛЕСИК
2017
Зміни епідеміології і патоморфоз пептичних виразок, ускладнених кровотечею: 2013р. на противагу 1995р.
БО Матвійчук, СЛ Рачкевич, ІМ Тумак, МЄ Артюшенко, ЯА Король, ...
Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії, 42-42, 2016
2016
Клініко-ендоскопічні особливості гострого некротизуючого езофагіту–чорний стравохід”
БО Матвійчук, ІМ Тумак, ЛМ Когут, ПО Скляров, АО Ярмолюк
Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії, 46-47, 2015
2015
Морфологічні зміни та стан системи l-аргінін/NO-синтаза за умов моделюваня активності NO-синтази у слизовій оболонці товстої кишки на тлі гіпергастринемії у щура
ПО Скляров
Вісник проблем біології і медицини, 303-307, 2015
2015
Дослідження ролі ізоформ циклооксигенази у патогенезі виразковаго коліту у щурів
ПО Скляров
Вісник проблем біології і медицини, 218-221, 2015
2015
Морфологічні зміни та стан системи ьаргінін/МО-синтаза за умов моделюваня активності МО-синтази у слизовій оболонці товстої кишки на тлі гіпергастринемії у щура
ПО Скляров
Вісник проблем біології і медицини 3 (2), 2015
2015
Pecularities of the Changes of NO-Synthase/Arginase System in Digestive Organs Under The Conditions of Stress and COX-1/COX-2, COX-2/5-LOX Blockage
IS Fomenko, NB Panasyuk, II Ilkiv, TI Bondarchuk, PA Sklyarov, ...
DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES 59 (8), 1654-1654, 2014
2014
The influence of the cyclooxygenase blockers on the development of the destructive lesions and NO-synthases activity in the rat stomach
FISSPO Sklyarov A.Y.
7 th Lviv-Lublin conference of experimental and Clinical Biochemistry, 164, 2013
2013
Вплив гастрину на стан епітеліоцитів товстої кишки
КВЙКВІСП О.
Механізми фізіологічних функцій в експерименті та клініці. Тез. Конф …, 2011
2011
Роль гастрину в регуляції виділення біологічно активних речовин у слизовій оболонці товстої кишки
С П.
2011
Спосіб гальмування проліферації епітеліоцитів товстої кишки за умов гіпергастринемії у експериментальних тварин
КВЙФІССП О
2009
Çì³íè âì³ñòó í³òðîãåíó îêñèäó, àêòèâíîñò³ NO-ñèíòàç òà ïðîöåñ³â ë³ïîïåðîêñèäàö³¿ çà óìîâ áëîêóâàííÿ ÑÑÊ-1/2 ðåöåïòîð³â òà ÖÎÃ-2 ó ñëèçîâ³é îáîëîíö³ òîâñòî¿ êèøêè ùóð³â ïðè …
ВÉ Кімакович, ПО Скляров
2009
Changes of morphology and lipoperoxidation processes in the mucous membrane of large intestine under blockage of H+,K+-ATPase with lansoprazole and COX-2 with celecoxib.
KVJSAYS P.O
16th United European Gastroenterology Week (18-22 October 2007). - Gut.- 57 …, 2008
2008
Early changes in the lipoperoxidation processes and structure components of the mucous membrane of large intestine in rats under the blockage of COX-2
KVJS P.O
Annales universitatis Mariae Curie-Sklodowska. – 2008. 21 (1), 183-185, 2008
2008
Changes of lipoperoxidation processes in the large intestine under blockage of H+,K+-ATPase, CCK-2 receptores and COX-2 in rats
KVJS P.O
Acta Biochimica Polonica. 54 (2), 40, 2007
2007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20