Підписатись
Ольга  Іванівна Лебединська, Lebedynska Olga
Ольга Іванівна Лебединська, Lebedynska Olga
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Підтверджена електронна адреса в knau.kharkov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формирование, организация и результативность внедрения агрологистики
ОИ Лебединская
Синергия, 2015
372015
Логістика: навч. посіб.
ОІ Гуторов, ОІ Лебединська, НВ Прозорова
Харків-Міськдрук, 2011
372011
Ways of increasing the economic and social efficiency of cattle breeding production
LOKO Shiyan V.
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal www …, 0
9
Шляхи підвищення економічної та соціальної ефективності виробництва продукції скотарства
В Шиян, О Лебединська, О Ксьонова
Agricultural and resource economics: international scientific e-journal, 57-68, 2015
82015
Управління проектами
ОВ Ульянченко, ПФ Цигікал, ОВ Олійник, МФ Соловйов, АВ Токар, ...
Xарків: ХНАУ ім. ВВ Докучаєва, 2010
82010
Підвищення ефективності транспортно-логістичних процесів у підприємствах АПК
О Лебединська, А Волченко
Галицький економічний вісник. (Економіка та управління підприємствами). 61 …, 2019
52019
Економічна ефективність овочівництва та шляхи її підвищення в умовах ринку
ОІ Лебединська
ННЦ "ІАЕ" УААН 2, 498-501, 2000
5*2000
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ТОВАРОВИРОБНИКА НУТУ НА СВІТОВИХ РИНКАХ
ОІ Лебединська
Ефективна економіка, 2017
22017
Особливості міжнародної логістики в умовах глобалізації
ОІ Лебединська
Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки” 3 (3), 195-201, 2017
22017
Определение инвестиционной привлекательности городов на основе SWOT анализа
ОИ Лебединская, ЮА Сотников
Интеграционные процессы на евразийском пространстве:успехи, проблемы …, 2013
22013
Аналіз маркетингової ситуації ринку овочів
ОІ Лебединська
Ринкова трансформація економіки АПК: кол. монографія у чотирьох томах./За …, 2002
2*2002
Концептуальний аналіз еволюційного розвитку логістики АПК
О Лебединська, А Волченко
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2020
2020
Особливості логістики в агропромисловому комплексі України
ОІ Лебединська, ЮО Сотников
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ В …, 2019
2019
Логістичний підхід підвищення ефективності транспортної логістики в аграрних підприємствах
ОІ Лебединська, АО Волченко
Матеріали підсумкової науково-практичної конференції професорсько …, 2019
2019
Агрологістика: єдність виробничого, складського процесів і транспорту
ОІ Лебединська
Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу …, 2019
2019
РОЛЬ АГРОЛОГІСТИЧНИХ КОМПАНІЙ В ТОРГІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ
ОІ Лебединська
Вісник ХНАУ 2017, 96-104, 2017
2017
Потенціал і розвиток підприємства: навчальний посібник
ОІ Лебединська, ЛВ Шелудько, ОВ Ксьонова
ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2015
2015
Робочий зошит із дисципліни «Логістика» для практичних занять студентів ОР «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємств» у вищих н...
ОІ Лебединська, ОВ Ксьонова
ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2015
2015
Робочий зошит із дисципліни «Логістика» для практичних занять студентів ОР «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» у вищих навчальних...
ОІ Лебединська, ОВ Ксьонова
Видавець ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2015
2015
Тестові завдання із дисципліни «Логістика» для контролю знань студентів ОР «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємств» у вищих на...
ОІ Лебединська, ОВ Ксьонова
ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20