Подписаться
Стецишин ММ \ Стецишин НН \ Стецишин Микола Миколайович \ Stetsyshyn M
Стецишин ММ \ Стецишин НН \ Стецишин Микола Миколайович \ Stetsyshyn M
к.екон.н., доцент кафедри фізичної географії і геології, МДПУ ім.Б.Хмельницького
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
геологія, геоморфологія, геологогеоморфологічні процеси, геоекологічний стан: монографія/ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко, ОВ Непша та ін., відп. ред. ЛМ Даценко
ПЗ Приазов’я
Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 177-228, 2014
902014
Пiвнiчно-Захiдне Приазов'я: геологiя, геоморфологiя, геолого-геоморфологiчнi процеси, геоекологiчний стан: монографiя
ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко, ОВ Непша
402014
Сучасні геоекологічні проблеми ґрунтів Запорізької області
ММ Стецишин, СВ Гришко
Географія та туризм, 269-278, 2014
282014
Воровка ВП Фізична географія Запорізької області: Хрестоматія
ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко
Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького., 2014
252014
Північно-Західне Приазов’я: геологія, геоморфологія, геолого-геоморфологічні процеси, геоекологічний стан: монографія
Л. М. Даценко В. В. Молодиченко О.В. Непша та ін.
Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014
232014
Заходи щодо збереження ґрунтів і підвищення продуктивності агроландшафтів басейну річки Молочної
ВМ Іванова, ОВ Непша, ММ Стецишин
Нові виміри наукового пізнання: зб. матеріалів Міжнар. наук.-пр. інтернет …, 2017
142017
Сучасні кліматичні особливості Запорізької області
ММ Стецишин, СВ Гришко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія Географія і сучасність: зб …, 2011
132011
Фiзична географiя Запорiзької областi. Хрестоматiя.-Мелiтополь: Вид-во МДПУ iм. Б. Хмельницького
ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко, ВП Воровка
122014
Екологічний стан геологічного середовища Херсонської області
ЛА Прохорова, ТО Сапун, ММ Стецишин
Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ …, 2016
102016
Methods of improving effectiveness of agrolandscape utilization in Zaporizhia oblast (Ukraine)
DS Bondarets, NN Stetsishin, LA Prokhorova, TV Zavyalova
Geography and Natural Resources 35 (2), 188-192, 2014
102014
Сучасний стан атмосферного повітря м. Запоріжжя та його вплив на здоров’я городян
СВ Гришко, ОВ Непша, ММ Стецишин
Філософія здоров’я–здоровий спосіб життя–здорова нація: зб. статей, тез і …, 2018
82018
Гідрогеологічна характеристика водоносного горизонту бучацької світи Новопилипівського родовища підземних вод Мелітопольського міського водозабору
ММ Стецишин, ТВ Зав’ялова, ОВ Непша
Меліорація та водокористування-екологічна безпека водних об’єктів: матеріали …, 2018
72018
Природно-рекреаційний потенціал курорту «Кирилівка»(Запорізька область)
ММ Стецишин, ОВ Непша, ІВ Шастіна
: зб. тез (Донецьк, 29 березня 2012 року), 53-54, 2012
72012
Проблеми і перспективи використання рекреаційно-туристичних (бальнеологічних ресурсів і лікувальних грязей) ресурсів Якимівського району Запорізької області
ІА Арсененко, ОЗ Байтеряков, ІА Донець, ММ Стецишин
Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення …, 2015
62015
Вивчення фізико-геологічних та антропогенних процесів на навчальній практиці з геології в північно-західному Приазов’ї
ММ Стецишин, ОВ Непша, АІ Кондратенко
Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матер. V Міжнар. наук …, 2016
52016
Сучасний стан забруднення атмосферного повітря в Запорізькій області та шляхи його покращення
ММ Стецишин, ТВ Зав’ялова, ОВ Непша
Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ …, 2018
42018
Туристсько-рекреаційний потенціал Мелітопольського району Запорізької області
ІА Донець, ВМ Іванова, АІ Кондратенко, ОВ Непша, ММ Стецишин
Сучасні проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі: зб. наук. пр …, 2017
42017
Господарське використання та охорона рiчок ПiвнiчноЗахiдного Приазов’я’ялова, ОВ Непша
ММ Стецишин, ТВ Зав
42015
та iн. Фiзична географiя Запорiзької областi: Хрестоматiя/Вiдп. ред. ЛМ Даценко
ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко, ВП Воровка
42014
Проблеми використання природно-ресурсного потенціалу агромеліоративних ландшафтів Мелітопольського району Запорізької області
ММ Стецишин, ІА Донець, ВМ Іванова
Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика, 88-90, 2014
42014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20