Стецишин ММ \ Стецишин НН \ Стецишин Микола Миколайович \ Stetsyshyn M
Стецишин ММ \ Стецишин НН \ Стецишин Микола Миколайович \ Stetsyshyn M
к.екон.н., доцент кафедри фізичної географії і геології, МДПУ ім.Б.Хмельницького
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
геологія, геоморфологія, геологогеоморфологічні процеси, геоекологічний стан: монографія/ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко, ОВ Непша та ін., відп. ред. ЛМ Даценко
ПЗ Приазов’я
Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 177-228, 2014
752014
Пiвнiчно-Захiдне Приазов'я: геологiя, геоморфологiя, геологогеоморфологiчнi процеси, геоекологiчний стан: монографiя
ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко, ОВ Непша
292014
Сучасні геоекологічні проблеми ґрунтів Запорізької області
ММ Стецишин, СВ Гришко
Географія та туризм, 269-278, 2014
212014
Воровка ВП Фізична географія Запорізької області: Хрестоматія
ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко
Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького., 2014
202014
Північно-Західне Приазов’я: геологія, геоморфологія, геолого-геоморфологічні процеси, геоекологічний стан: монографія
Л. М. Даценко В. В. Молодиченко О.В. Непша та ін.
Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014
202014
Заходи щодо збереження ґрунтів і підвищення продуктивності агроландшафтів басейну річки Молочної
ВМ Іванова, ОВ Непша, ММ Стецишин
Нові виміри наукового пізнання: зб. матеріалів Міжнар. наук.-пр. інтернет …, 2017
142017
Фiзична географiя Запорiзької областi: Хрестоматiя та iн
ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко, ВП Воровка
102014
Methods of improving effectiveness of agrolandscape utilization in Zaporizhia oblast (Ukraine)
DS Bondarets, NN Stetsishin, LA Prokhorova, TV Zavyalova
Geography and Natural Resources 35 (2), 188-192, 2014
92014
Сучасний стан атмосферного повітря м. Запоріжжя та його вплив на здоров’я городян
СВ Гришко, ОВ Непша, ММ Стецишин
Філософія здоров’я–здоровий спосіб життя–здорова нація: зб. статей, тез і …, 2018
82018
Екологічний стан геологічного середовища Херсонської області
ЛА Прохорова, ТО Сапун, ММ Стецишин
Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ …, 2016
82016
Гідрогеологічна характеристика водоносного горизонту бучацької світи Новопилипівського родовища підземних вод Мелітопольського міського водозабору
ММ Стецишин, ТВ Зав’ялова, ОВ Непша
Меліорація та водокористування-екологічна безпека водних об’єктів: матеріали …, 2018
72018
Сучасні кліматичні особливості Запорізької області
ММ Стецишин, СВ Гришко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія Географія і сучасність: зб …, 2011
72011
Природно-рекреаційний потенціал курорту «Кирилівка»(Запорізька область)
ММ Стецишин, ОВ Непша, ІВ Шастіна
: зб. тез (Донецьк, 29 березня 2012 року), 53-54, 2012
62012
Сучасний стан забруднення атмосферного повітря в Запорізькій області та шляхи його покращення
ММ Стецишин, ТВ Зав’ялова, ОВ Непша
Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ …, 2018
42018
Туристсько-рекреаційний потенціал Мелітопольського району Запорізької області
ІА Донець, ВМ Іванова, АІ Кондратенко, ОВ Непша, ММ Стецишин
Сучасні проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі: зб. наук. пр …, 2017
42017
Вивчення фізико-геологічних та антропогенних процесів на навчальній практиці з геології в північно-західному Приазов’ї
ММ Стецишин, ОВ Непша, АІ Кондратенко
Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матер. V Міжнар. наук …, 2016
42016
Проблеми і перспективи використання рекреаційно-туристичних (бальнеологічних ресурсів і лікувальних грязей) ресурсів Якимівського району Запорізької області
ІА Арсененко, ОЗ Байтеряков, ІА Донець, ММ Стецишин
Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення …, 2015
42015
Господарське використання та охорона рiчок ПiвнiчноЗахiдного Приазов’я’ялова, ОВ Непша
ММ Стецишин, ТВ Зав
42015
Проблеми використання природно-ресурсного потенціалу агромеліоративних ландшафтів Мелітопольського району Запорізької області
ММ Стецишин, ІА Донець, ВМ Іванова
Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика, 88-90, 2014
42014
області і суміжних територій в умовах сучасного природокористування: зб. наук. пр./Відп. ред. ЛМ Даценко, ВП Воровка
Е стан природно-територіальних комплексів Запорізької
Мелітополь: МДПУ, 2006
42006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20