Подписаться
Tetyana Yushchenko      Тетяна Ющенко
Tetyana Yushchenko Тетяна Ющенко
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnmu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
3-Hydroxybenzo[g]chromones: Fluorophores with red-shifted absorbance and highly sensitive to polarity emission
DAY Yevhenii A. Kyriukha, Oleksandr A. Kucherak Volodymyr V. Shvadchak
Sensors and Actuators B265, P. 691-698, 2018
16*2018
Synthesis and examination of nanocomposites based on poly (2-hydroxyethyl methacrylate) for medicinal use
OS Kukolevska, II Gerashchenko, MV Borysenko, EM Pakhlov, ...
Nanoscale Research Letters 12 (1), 1-9, 2017
112017
In vitro anticancer activity screening of Iridaceae plant extracts
O Mykhailenko, R Lesyk, N Finiuk, R Stoika, T Yushchenko, ...
Journal of Applied Pharmaceutical Science 10 (7), 059-063, 2020
72020
The synthesis of 4-thiazolidinone derivatives using 2-(4-R-2-formylphenoxy)-N-(R’-phenyl) acetamides and their anti-inflammatory activity
SM Golota, KE Danylyuk, TI Yushchenko, NI Voloshchuk, OV Bilyk, ...
Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry 13 (3 (51)), 15-20, 2015
22015
Поняття суб’єктивного права на якісні лікарські засоби
ЛГ Юрковська
Правові засади забезпечення права людини на життя і здоров’я: збірник …, 2019
12019
Вплив нанокомпозитів з пролонгованим вивільненням біоактивних речовин на життєдіяльність дріжджових клітин
ІВ Сіора, ОС Куколевська, ТВ Крупська, ІІ Геращенко
Хімія, фізика та технологія поверхні, 545-553, 2015
12015
Компоненти ефірної олії трави розхідника звичайного (Glechoma Hederacea L.)
СМ Марчишин, ТІ Ющенко, МС Гарник
Український біофармацевтичний журнал, 64-68, 2012
12012
Mechanochemical synthesis and study of a mixture of highly disperse silica gel with sodium and potassium chlorides, sodium citrate, and glucose
YP Verbilovskii, II Gerashchenko, TI Yushchenko, EI Shtat'ko
Pharmaceutical Chemistry Journal 37 (12), 671-674, 2003
12003
Гетерометалічні (лантаноїд, стибій або бісмут) вмісні комплекси з семикарбазоном саліцилового альдегіда
МВ Євсєєва, ТІ Сидорук, ТІ Ющенко
Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та …, 2021
2021
Спосіб синтезу станумвмісних координаційних сполук купруму (ІІ) з N, N'-БІС (саліциліден) семикарбазидом
ТІ Сидорук, МВ Євсєєва, АП Ранський, ТІ Ющенко
Державне підприємство" Український інститут інтелектуальної власності …, 2020
2020
Взаємодія цинку (ІІ) і міді (ІІ) з кремнеземними та алюмосилікатними матеріалами і білком в розчині.
КО Степанюк, ІІ Геращенко, ТІ Ющенко
Хімічні проблеми сьогодення, 125-125, 2020
2020
Адсорбція іонів цинку з водного розчину кремнійта алюмінійвмісними матеріалами.
КО Степанюк, ОС Куколевська, ІІ Геращенко, ТІ Ющенко
Хімічні проблеми сьогодення, 143-143, 2019
2019
Адсорбція іонів цинку з водного розчину кремній-та алюмінійвмісними матеріалами
КО Степанюк, ОС Куколевська, ІІ Геращенко, ТІ Ющенко
ДонНУ ім. В. Стуса, 2019
2019
Вивчення тенденції розвитку виробництва багатокомпонентних інфузійних лікарських засобів
НО Ветютнева, ОА Слюсар, ТІ Ющенко, МВ Римар
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика, 187-194, 2018
2018
Маркетингові дослідження вітчизняного ринку інфузійних препаратів
ОА Слюсар, НО Ветютнева, ТІ Ющенко, ФЄ Дьякова
Національний фармацевтичний університет, 2017
2017
ОСОБЛИВОСТІ ОРНАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
ТІ Ющенко, АЄ Косарева, ЛВ Слободянюк, ОА Слюсар
Аналитическая химия в фармации: Материалы ІІ Международной, 2016
2016
Проблеми модернізації фармацевтичної освіти в Україні
ОА Слюсар, ТІ Ющенко, АЄ Косарєва, ЛВ Слободянюк
2016
На шляху до єдиних європейських освітянських критеріїв і стандартів
ОА Слюсар, ТІ Ющенко
2016
Синтез похідних 4-тіазолідинону з використанням 2-(4-R-2-формілфенокси)-N-(R’-феніл) ацетамідів та їх протизапальна активність
SM Golota, KE Danylyuk, TI Yushchenko, NI Voloshchuk, OV Bilyk, ...
Журнал органічної та фармацевтичної хімії 13 (3 (51)), 15-20, 2015
2015
ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ПОХІДНИХ З-ГІДРОКСИ-2-АРИЛ-4-ХІНОЛОНІВ
ОА Слюсар, ТІ Ющенко, СІ Чорнокнижний
Pharmaceutical review, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20