Підписатись
Кафедра ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття
Кафедра ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття
Житомирський державний університет імені Івана Франка, природничий факультет
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи
СВ Юшко
Фінанси України, 86-97, 2009
792009
Особенности накопления ионов тяжелых металлов в организме двустворчатых моллюсков
ГЕ Киричук
Гидробиологический журнал 39 (3), 45-55, 2003
422003
Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх фармацевтів у коледжі
ІД Бойчук
ЖДУ, 2010
242010
New Gymnamoebae species (Gymnamoebia) in the fauna of Ukraine
MK Patsyuk
Вестник зоологии, 2012
222012
Передумови виникнення та становлення системи підготовки фармацевтів в Україні
ІД Бойчук
Педагогіка і психологія професійної освіти:[наук.-метод. журнал]., 186-196, 2007
222007
Morpholypes in Naked Amoebas (Protista): Distribution in Water Bodies of Zhvtomyr and Volyn Polissia (Ukraine) and Possible Ecological Significance
MK Patsyuk
Вестник зоологии, 547-552, 2014
202014
Tolerance of naked amoebas (Protista) to the abiotic factors
МК Пацюк
Nature Montenegrina, Podgorica, 319-323, 2013
202013
Генетика з основами селекції
ІД Лишенко
К.: Вища школа, 1994
201994
Species of naked amoebae (Protista) new for the fauna of Ukraine
MK Patsyuk
Vestnik zoologii 5 (49), 387-392, 2015
192015
Diversity of Naked Amoebae in Soils of Forest Areas of Zhytomyr Region (Ukraine)
МК Пацюк
Zootaxa 4743 (2), 257-265, 2020
172020
Науково-теоретичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців у коледжі
ІД Бойчук
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та …, 2009
172009
Changed species composition of naked amoebae in soils of forest-and-steppe zone of Ukraine
МК Пацюк
Acta Biologica, 57-64, 2019
162019
Підготовка бакалаврів у коледжі як фактор готовності їх до професійної діяльності
ІД Бойчук
Освіта. Технікуми, коледжі., 33-34, 2007
152007
Фізіолого-біохімічні механізми адаптації прісноводних молюсків до змін біотичних та абіотичних чинників водного середовища
ГЄ Киричук
Київ 201 (1), 46, 2011
142011
Систематическая структура комплекса Planorbarius corneus sl (Gastropoda, Pulmonata): анализ аллозимных маркером и морфологических признаков
СВ Межжерин, ДА Гарбар, АВ Гарбар
Вестник зоологии 39 (6), 11-17, 2005
142005
Молюски роду Planorbarius (Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae) фауни України: аналіз морфологічних, каріологічних та генетичних ознак
ДА Гарбар
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, 2006
112006
Діагностика і профілактика йодної недостатності в сільськогосподарських тварин у біогеохімічних зонах України
М Судаков, В Береза, М Пацюк
Вет. медицина України, 30-31, 2000
112000
Karyological features of the genus Planorbarius (Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae) of the Ukrainian fauna
DA Garbar, AV Garbar
Cytology and Genetics 41 (2), 109-114, 2007
102007
Організаційно-педагогічні умови впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу бакалаврів у коледжі
ІД Бойчук
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 24-28, 2006
102006
Продукція і таксономічний склад фітопланктону середньої притоки Дніпра
ЮС Кузьмінчук
К, 2007
92007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20