Арсененко І.А. / Арсененко И.А. / I.А. Arsenenko / І. Арсененко / Iryna Arsenenko
Арсененко І.А. / Арсененко И.А. / I.А. Arsenenko / І. Арсененко / Iryna Arsenenko
к.геогр.н., доцент, завідувач кафедри туризму соціально-економічної географії та краєзнавства
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Рекреаційна географія та туризм (словник-довідник сучасних термінологічних понять): навч. посіб.
НМ Сажнєва, ІА Арсененко
Мелітополь:„Люкс, 2007
162007
Природні туристичні ресурси як важливий чинник розвитку туризму в Запорізькому регіоні
ІА Арсененко, ЛМ Донченко, ІА Донець
World science 4 (12), 41-51, 2017
122017
Актуальні напрями розвитку конкурентоспроможного ринку туризму в Україні
НМ Сажнєва, ІА Арсененко
Український географічний журнал, 40-43, 2012
92012
Занятия параклимбингом в условиях искусственного горного рельефа в системе реабилитации инвалидов/Арсененко ИА, Топалова ОИ
ИА Арсененко
Scientific letters of academic society of Michal Buludansky 1 (4), 10-13, 2013
62013
Проблеми і перспективи використання рекреаційно-туристичних (бальнеологічних ресурсів і лікувальних грязей) ресурсів Якимівського району Запорізької області
ІА Арсененко, ОЗ Байтеряков, ІА Донець, ММ Стецишин
Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення …, 2015
42015
Екскурсійна діяльність як основа функціонування ринку
ІА Арсененко, ВМ Іванова
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2015
32015
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАРАКЛИМБИНГА В КАРПАТСКО-ПОДОЛЬСКОМ РЕСУРСНО-ТУРИСТСКОМ РАЙОНЕ УКРАИНЫ
ИА Арсененко, ОЗ Байтеряков, ОИ Топалова
Проблемы устойчивости эколого-хозяйственных и социально-культурных систем …, 2014
32014
Етнофестивальний туризм як чинник туристичної привабливості інтеркультурного м. Мелітополь
ІА Арсененко, ЦВ Сорокіна
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2014
22014
Сучасні аспекти розвитку культурного туризму в Запорізькій області
ІА Арсененко, ЛМ Донченко, ЄО Варава
Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи …, 2019
12019
Регіональні тенденції розвитку сільського зеленого туризму в Україні
ІА Арсененко, ЛМ Донченко, ІА Донець, ОМ Левада, ТВ Зав’ялова
Rehionalni Tendentsii Rozvytku Silskoho Zelenoho Turyzmu v Ukraini 1 (2 (42 …, 2019
12019
Сучасні аспекти використання нематеріальної культурної спадщини в туризмі
ІА Арсененко, ЛМ Донченко
Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід …, 2018
12018
Геопросторове розміщення об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та їх значення для розвитку туризму у світі
ІА Арсененко, ЛМ Донченко, ОМ Левада, ІА Донець
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні …, 2018
12018
Використання природно-ресурсного потенціалу Запорізької області для розвитку лікувально-оздоровчої рекреаційно-туристичної діяльності
Арсененко І. А. Даценко Л.М. Донченко Л.М. Зав’ялова Т.В.
Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ …, 2016
1*2016
Екологічні проблеми малих річок (на прикладі р. Молочної Запорізької області)
ІА Донець, ІА Арсененко, ЛВ Іванюта, ДМ Хомотюк
Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ …, 2016
12016
Перспективи розвитку індустріального туризму в Запорізькій області
ІА Арсененко, ОІ Топалова, ВС Гончаров, ОВ Мельников
Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ …, 2016
12016
Біоземлеробство як один із шляхів підвищення ефективності використання агроландшафтів Запорізької області
ІА Донець, ІА Арсененко, ММ Стецишин
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність …, 2014
12014
Туристско-экскурсионная деятельность (ТЭД): теоретические подходы
ИА Арсененко, ЦВ Сорокина, ЕВ Белик
СЕКЦИЯ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ …, 2014
12014
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРАКТИКИ З ФАХУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
НМ Сажнєва, ІА Арсененко
ВІСНИК, 118, 2011
12011
Територіальна організація туристсько-екскурсійної діяльності в Запорізькому регіоні
ІА Арсененко
Одеський Національний університет імені ІІ Мечникова, 2010
12010
СУЧАСНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В АФРИКАНСЬКОМУ ТУРИСТИЧНОМУ МАКРОРЕГІОНІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
І Арсененко, О Байтеряков, І Донець, Л Донченко, О Левада
InterConf, 166-176, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20