Подписаться
Арсененко І.А. / Арсененко И.А. / I.А. Arsenenko / І. Арсененко / Iryna Arsenenko
Арсененко І.А. / Арсененко И.А. / I.А. Arsenenko / І. Арсененко / Iryna Arsenenko
к.геогр.н., доцент, завідувач кафедри туризму соціально-економічної географії та краєзнавства
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Природні туристичні ресурси як важливий чинник розвитку туризму в Запорізькому регіоні
ІА Арсененко, ЛМ Донченко, ІА Донець
International Scientific and Practical Conference World science 4 (12), 41-50, 2017
172017
Рекреаційна географія та туризм (словник-довідник сучасних термінологічних понять): навч. посіб.
НМ Сажнєва, ІА Арсененко
Мелітополь:„Люкс, 2007
172007
Актуальні напрями розвитку конкурентоспроможного ринку туризму в Україні
НМ Сажнєва, ІА Арсененко
Український географічний журнал, 40-43, 2012
102012
Проблеми і перспективи використання рекреаційно-туристичних (бальнеологічних ресурсів і лікувальних грязей) ресурсів Якимівського району Запорізької області
ІА Арсененко, ОЗ Байтеряков, ІА Донець, ММ Стецишин
Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення …, 2015
62015
Занятия параклимбингом в условиях искусственного горного рельефа в системе реабилитации инвалидов/Арсененко ИА, Топалова ОИ
ИА Арсененко
Scientific letters of academic society of Michal Buludansky 1 (4), 10-13, 2013
62013
Екскурсійна діяльність як основа функціонування ринку
ІА Арсененко, ВМ Іванова
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2015
52015
Геопросторове розміщення об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та їх значення для розвитку туризму у світі
ІА Арсененко, ЛМ Донченко, ОМ Левада, ІА Донець
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні …, 2018
42018
Сучасні аспекти використання нематеріальної культурної спадщини в туризмі
ІА Арсененко, ЛМ Донченко
Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід …, 2018
32018
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАРАКЛИМБИНГА В КАРПАТСКО-ПОДОЛЬСКОМ РЕСУРСНО-ТУРИСТСКОМ РАЙОНЕ УКРАИНЫ
ИА Арсененко, ОЗ Байтеряков, ОИ Топалова
Проблемы устойчивости эколого-хозяйственных и социально-культурных систем …, 2014
32014
РегІональнІ тенденції розвиткУ сільськОгО зеленОгО тУризмУ В украЇнІ
ІА Арсененко, ЛМ Донченко, ІА Донець, ОМ Левада, ТВ Зав'ялова
World Science 1 (2 (42)), 9-12, 2019
22019
Екологічні проблеми малих річок (на прикладі р. Молочної Запорізької області)
ІА Донець, ІА Арсененко, ЛВ Іванюта, ДМ Хомотюк
Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ …, 2016
22016
Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму в світі
ДІА Байтеряков О.З.
Українська географія: сучасні виклики. Зб. Наук. Праць у 3-х т. – К.: Прінт …, 2016
2*2016
Етнофестивальний туризм як чинник туристичної привабливості інтеркультурного м. Мелітополь
ІА Арсененко, ЦВ Сорокіна
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2014
22014
Сучасні аспекти розвитку міжнародного туризму в Африканському туристичному макрорегіоні в умовах пандемії COVID-19
І Арсененко, О Байтеряков, І Донець, Л Донченко, О Левада
InterConf, 166-176, 2021
12021
Сучасні аспекти розвитку культурного туризму в Запорізькій області
ІА Арсененко, ЛМ Донченко, ЄО Варава
Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи …, 2019
12019
Використання природно-ресурсного потенціалу Запорізької області для розвитку лікувально-оздоровчої рекреаційно-туристичної діяльності
Арсененко І. А. Даценко Л.М. Донченко Л.М. Зав’ялова Т.В.
Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ …, 2016
1*2016
Перспективи розвитку індустріального туризму в Запорізькій області
ІА Арсененко, ОІ Топалова, ВС Гончаров, ОВ Мельников
Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ …, 2016
12016
Біоземлеробство як один із шляхів підвищення ефективності використання агроландшафтів Запорізької області
ІА Донець, ІА Арсененко, ММ Специшин
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2014
12014
Туристско-экскурсионная деятельность (ТЭД): теоретические подходы
ИА Арсененко, ЦВ Сорокина, ЕВ Белик
СЕКЦИЯ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ …, 2014
12014
Методичні рекомендації щодо проведення комплексної практики з фаху при підготовці фахівців з туризму в Україні
НМ Сажнєва, ІА Арсененко
ВІСНИК, 118, 2011
12011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20