Л.Г. Калачнюк (L. Kalachnyuk, or L.Kalachniuk, or L Kalačnjuk, or L Kalachnjuk, or L Kalachynok)
Л.Г. Калачнюк (L. Kalachnyuk, or L.Kalachniuk, or L Kalačnjuk, or L Kalachnjuk, or L Kalachynok)
професор кафедри біохімії і фізіології тварин, НУБіП України
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
A novel GTPase activated by the small subunit of ribosome
H Himeno, K Hanawa-Suetsugu, T Kimura, K Takagi, W Sugiyama, ...
Nucleic Acids Research 32 (17), 5303-5309, 2004
1032004
Регуляція метаболізму жирних кислот та інших ліпідних сполук у жуйних тварин
ЛГ Калачнюк, ДО Мельничук, ГІ Калачнюк
Укр. біохім. журн 79 (1), 22-45, 2007
282007
Rumen bacterial metabolism as affected by extracellular redox potential
HI Kalachniuk, M Marounek, LH Kalachniuk, OH Savka
Ukrainskii biokhimicheskii zhurnal (1978) 66 (1), 30, 1994
21*1994
Tyrosine tRNA (Q* psiA) from bovine liver. Identification of its sites of interaction with homologous aminoacyl-trna synthetase using chemical modification
LH Kalachniuk, OI Korneliuk, HK Matsuka
Ukrainskii biokhimicheskii zhurnal (1978) 67 (5), 60-65, 1995
14*1995
Використання лiпосом на основi фосфолiпiдiв молока у гепатологiї
ДО Мельничук, ВА Грищенко, ВА Томчук, ЛГ Калачнюк, ГI Калачнюк, ...
Монографiя. Пiд загальною редакцiєю академiка НАН та НААН України ДО …, 2010
12*2010
Isolation and characteristic of the individual isoacceptor tRNA1Ser preparation from the bovine liver
LG Kalachnyuk, LA Kozak, MA Tukalo, GK Matsuka
Biopolymers and Cell 3 (5), 274-276, 1987
11*1987
Молекулярні аспекти екзогенної регуляції метаболізму у клітинах мікроорганізмів-симбіонтів та тварини-господаря
ЛГ Калачнюк
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук., 524 с., 2009
92009
Молекулярні аспекти екзогенної регуляції метаболізму у клітинах мікроорганізмів-симбіонтів та тварини-господаря
ЛГ Калачнюк
Автореф. дис... д. б. н. за спец. 03.00. 04 «біохімія».-Національний …, 2009
92009
МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ СИНТЕЗУ, МЕТАБОЛІЗМУ Й СЕКРЕЦІЇ ЛІПОПРОТЕЇНІВ У КЛІТИНАХ ПЕЧІНКИ
Л Калачнюк, Д Мельничук, Г Калачнюк
Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна.—2004.—Вип 38, 3-20, 2004
82004
Identification of phosphate residues involved in the formation of tertiary structure of tRNA1Ser from bovine liver
LG Kalachnyuk, MA Tukalo, GK Matsuka
Biopolymers and Cell 8 (5), 12-15, 1992
7*1992
Age-related changes of phospholipids in sterlet liver and dorsal muscles
RR Suleimanova, EА Hudz, DО Melnychuk, LH Kalachniuk
The Ukrainian Biochemical Journal, 71-75, 2017
62017
Визначення ділянок взаємодії тРНКGCUSer печінки бика із гомольогічною аміноацил-тРНК-синтетазою методом хемічної модифікації
ЛГ Калачнюк, МА Тукало, ГХ Мацука
Укр. біохім. журн. 64 (6), 38-42, 1992
6*1992
Proteinuria in the cats with chronic kidney disease and its correction
Y Luhova, L Kalachnyuk
2nd International Scientific Conference of the Veterinary Medicine Students …, 2016
52016
Корекція активності амінотрансфераз у компартментах клітин печінки неонатальних телят
М Срога, І Басараб, Л Калачнюк
Збірник тез. VІІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів …, 2011
52011
Метаболізм ліпідів в організмі жуйних тварин
Д Мельничук, Л Калачнюк, Г Калачнюк, В Грищенко, М Цвіліховський, ...
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол, 41-51, 2003
52003
Dietetic ingredients of small animals suffering from obesity and their biological role
LE Al-Badu, O Smirnov, L Kalachniuk
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
42018
УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ У ЛАБОРАТОРНІЙ ПРАКТИЦІ (МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ)
МС Калачнюк, ЛГ Калачнюк, ДО Мельничук, СД Мельничук, ...
Біологія тварин 14 (1-2), 660-668, 2012
42012
Молекулярні ізоформи та активність лактатдегідрогенази у субструктурах клітини за дії екзогенних факторів
ЛГ Калачнюк, ІМ Басараб, ДО Мельничук, СД Мельничук, МС Калачнюк, ...
Біологія тварин, 103-108, 2011
42011
Окиснення лактату та локалізація лдг у субструктурах клітини за умов дії екзогенних факторів
ЛГ Калачнюк, ІМ Басараб, ДО Мельничук, CД Мельничук, МС Калачнюк, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
42011
Дія різних доз екзогенної кон’югованої лінолевої кислоти (CLA) на жирнокислотні спектри SFA, MUFA і PUFA печінки та ізомер-специфічність біоефекту
АО Барладин, ЛГ Калачнюк, ОП Сухорська, ІМ Сидір, М Мароунек, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2008
42008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20