Л.Г. Калачнюк (L. Kalachnyuk, or L.Kalachniuk, or L Kalačnjuk, or L Kalachnjuk, or L Kalachynok)
Л.Г. Калачнюк (L. Kalachnyuk, or L.Kalachniuk, or L Kalačnjuk, or L Kalachnjuk, or L Kalachynok)
професор кафедри біохімії і фізіології тварин, НУБіП України
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
A novel GTPase activated by the small subunit of ribosome
H Himeno, K Hanawa-Suetsugu, T Kimura, K Takagi, W Sugiyama, ...
Nucleic Acids Research 32 (17), 5303-5309, 2004
1032004
Регуляція метаболізму жирних кислот та інших ліпідних сполук у жуйних тварин
ЛГ Калачнюк, ДО Мельничук, ГІ Калачнюк
Укр. біохім. журн 79 (1), 22-45, 2007
282007
Rumen bacterial metabolism as affected by extracellular redox potential
HI Kalachniuk, M Marounek, LH Kalachniuk, OH Savka
Ukrainskii biokhimicheskii zhurnal (1978) 66 (1), 30, 1994
21*1994
Tyrosine tRNA (Q* psiA) from bovine liver. Identification of its sites of interaction with homologous aminoacyl-trna synthetase using chemical modification
LH Kalachniuk, OI Korneliuk, HK Matsuka
Ukrainskii biokhimicheskii zhurnal (1978) 67 (5), 60-65, 1995
14*1995
Використання лiпосом на основi фосфолiпiдiв молока у гепатологiї
ДО Мельничук, ВА Грищенко, ВА Томчук, ЛГ Калачнюк, ГI Калачнюк, ...
Монографiя. Пiд загальною редакцiєю академiка НАН та НААН України ДО …, 2010
12*2010
Isolation and characteristic of the individual isoacceptor tRNA1Ser preparation from the bovine liver
LG Kalachnyuk, LA Kozak, MA Tukalo, GK Matsuka
Biopolymers and Cell 3 (5), 274-276, 1987
11*1987
Молекулярні аспекти екзогенної регуляції метаболізму у клітинах мікроорганізмів-симбіонтів та тварини-господаря
ЛГ Калачнюк
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук., 524 с., 2009
92009
Молекулярні аспекти екзогенної регуляції метаболізму у клітинах мікроорганізмів-симбіонтів та тварини-господаря
ЛГ Калачнюк
Автореф. дис... д. б. н. за спец. 03.00. 04 «біохімія».-Національний …, 2009
92009
МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ СИНТЕЗУ, МЕТАБОЛІЗМУ Й СЕКРЕЦІЇ ЛІПОПРОТЕЇНІВ У КЛІТИНАХ ПЕЧІНКИ
Л Калачнюк, Д Мельничук, Г Калачнюк
Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна.—2004.—Вип 38, 3-20, 2004
82004
Identification of phosphate residues involved in the formation of tertiary structure of tRNA1Ser from bovine liver
LG Kalachnyuk, MA Tukalo, GK Matsuka
Biopolymers and Cell 8 (5), 12-15, 1992
7*1992
Age-related changes of phospholipids in sterlet liver and dorsal muscles
RR Suleimanova, EА Hudz, DО Melnychuk, LH Kalachniuk
The Ukrainian Biochemical Journal, 71-75, 2017
62017
Визначення ділянок взаємодії тРНКGCUSer печінки бика із гомольогічною аміноацил-тРНК-синтетазою методом хемічної модифікації
ЛГ Калачнюк, МА Тукало, ГХ Мацука
Укр. біохім. журн. 64 (6), 38-42, 1992
6*1992
Proteinuria in the cats with chronic kidney disease and its correction
Y Luhova, L Kalachnyuk
2nd International Scientific Conference of the Veterinary Medicine Students …, 2016
52016
Корекція активності амінотрансфераз у компартментах клітин печінки неонатальних телят
М Срога, І Басараб, Л Калачнюк
Збірник тез. VІІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів …, 2011
52011
Метаболізм ліпідів в організмі жуйних тварин
Д Мельничук, Л Калачнюк, Г Калачнюк, В Грищенко, М Цвіліховський, ...
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол, 41-51, 2003
52003
Dietetic ingredients of small animals suffering from obesity and their biological role
LE Al-Badu, O Smirnov, L Kalachniuk
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
42018
УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ У ЛАБОРАТОРНІЙ ПРАКТИЦІ (МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ)
МС Калачнюк, ЛГ Калачнюк, ДО Мельничук, СД Мельничук, ...
Біологія тварин 14 (1-2), 660-668, 2012
42012
Дія різних доз екзогенної кон’югованої лінолевої кислоти (CLA) на жирнокислотні спектри SFA, MUFA і PUFA печінки та ізомер-специфічність біоефекту
АО Барладин, ЛГ Калачнюк, ОП Сухорська, ІМ Сидір, М Мароунек, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2008
42008
Interaction between RsgA and the ribosome
T Kimura, K Takagi, HS Kyoko, L Kalachnyuk, A Muto, H Himeno
Nucleic Acids Symposium Series 51 (1), 375-376, 2007
42007
Екзогенна дія кон’югованих ізомерів октадекадієнової кислоти та селену на жирнокислотний спектр м’язових тканин кроля
АО Барладин, М Мароунек, ЛГ Калачнюк, ОП Сухорська, ГІ Калачнюк
Наук. вісник ЛНАВМ ім. С.З. Ґжицького, Львів 8 (3(30), Ч.3.), 3-10, 2006
42006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20