Ігор Лицур
Назва
Посилання
Посилання
Рік
за заг. ред. академіка НАН України, д. т. н., проф., засл. діяча науки і техніки України БЄ Патона
Н парадигма сталого розвитку України
К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого …, 2012
1822012
за заг. ред. БЄ Патона
Н парадигма сталого розвитку України
К.: Державна установа" Інститут економіки природокористування та сталого …, 2012
922012
за заг. ред. БЄ Патона
Н парадигма сталого розвитку України
К.: Державна установа" Інститут економіки природокористування та сталого …, 2012
922012
Еколого-економічні проблеми просторової організації лісового комплексу України
ІМ Лицур
К.: РВПС України НАН України, 2010
342010
монографія
Е оцінка природного багатства України
за заг. ред. акад. НАН України, д. е. н., проф. СІ Пирожкова, 2015
212015
Природно-ресурсна сфера України: проблеми сталого розвитку та трансформацій
Д Лицур
ЗАТ «Нічлава», 2006
20*2006
Еколого-економiчнi проблеми просторової органiзацiї лiсового комплексу України
IМ Лицур
172010
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів
МАХ О. М. Алимов, І. К. Бистряков, О. В. Гребенюк, О. О. Демешок, І. В ...
ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2014
16*2014
Теоретико-методологічні основи еколого-економічної безпеки (на прикладі лісових ресурсів Карпат)
ІМ Лицур
К.: Наук. світ, 2004
162004
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: вектори реального поступу: національна доповідь
Л Лібанова, Хвесик
132017
Чинники формування інноваційно-інвестиційної політики сталого розвитку
ЮВЛ Лицур І.М.
Ефективна економіка, 2013
122013
Чинники формування інноваційно-інвестиційної політики сталого розвитку
ІМ Лицур, ЮВ Лимич
Ефективна економіка, 2013
122013
Територіальна організація лісового комплексу України в умовах трансформації продуктивних сил
ІМ Лицур
ступеня д ра екон. наук: спец. 08.00. 06 «Економіка природокористування та …, 2010
122010
Проблеми збалансованого лісокористування в системі сталого розвитку 224 с.
ЛІМ Коваль Я.В., Бондар В.С., Голуб О.А.
Наук. світ, 2005
112005
Потенцiал сталого розвитку України на шляху реалiзацiї iнтеграцiйного вибору держави: Монографiя та iн
ОМ Алимов, ОО Демешок, IВ Драган, IМ Лицур, ВВ Микитенко
92014
Сталий розвиток чи еколого-економічна безпека?
ІМ Лицур
Науковий вісник НЛТУ України 21 (18), 2011
82011
Інвестиційний потенціал: сутність поняття та проблеми оцінки
ВС Здреник
Видавництво УжНУ" Говерла", 2016
72016
Економічний простір і динаміка розвитку продуктивних сил України: теоретико-методологічні основи дослідження
Лицур
РВПС України НАН України, 2008
72008
Методичні підходи до економічної оцінки лісових ресурсів
ІМ Лицур
Економіка природокористування і охорони довкілля, 49-56, 2012
62012
за заг. ред. акад. НАН України, д-р техн. наук, проф., засл. діяча науки і техніки України БЄ Патона
Н парадигма сталого розвитку України
К.: Вид-во Ін-ту економіки природокористування та сталого розвитку НАУ України, 2012
62012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20