Follow
Вікторія Пилипенко, V.Pylypenko
Вікторія Пилипенко, V.Pylypenko
Other namesViktoriia Pylypenko
НУБіП України, кафедра рослинництва
Verified email at nubip.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Primary assessment of the degree of torrefaction of biomass agricultural crops
S Yermakov, T Hutsol, S Glowacki, V Hulevskyi, V Pylypenko
152021
Польова схожість насіння та густота стояння рослин гороху посівного залежно від удобрення та інокуляції
ЛМ Гончар, ВС Пилипенко
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2017
102017
Формування продуктивності гороху залежно від елементів технології вирощування
ВС Пилипенко, ЛМ Гончар, СМ Каленська
Землеробство, 51-56, 2016
72016
Effect of pre-seed and foliar treatment with nano-particle solutions on seedling development of tiger nut (Cyperus Esculentus L.) plants
L Honchar, B Mazurenko, O Shutyi, V Pylypenko, D Rakhmetov
52021
Influence colloidal solutions of nanomolybdenum on the efficiency of symbiotic nitrogen fixation in legumes (pea, chickpea).
L Honchar, S Kalenska, N Novictska, V Pylypenko, T Stolyarchuk, ...
Agriculture & Forestry/Poljoprivreda i šumarstv 63 (4), 2017
42017
Площа листкової поверхні та фотосинтетичний потенціал рослин гороху залежно від удобрення та інокуляції насіння
В Пилипенко, С Каленська
Вісник аграрної науки 95 (4), 17-22, 2017
42017
Управління формуванням продуктивності гороху залежно від елементів технології вирощування
ВС Пилипенко, ЛМ Гончар, СМ Каленська
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Агрономія і …, 2016
42016
Управління формуванням продуктивності гороху за оптимізації системи удобрення в правобережному Лісостепу України
ВС Пилипенко
32017
Efficiency of symbiotic nitrogen fixation in legumes ( soybean, peas, chickpeas), based on cropping technology on black soils
CV Scherbakova E Kalenskiy V., Novytcka N, Kalenska S, Pylypenko V.
Die rolle der bodenmikroorganismen bei der ernahrung von kulturpflanzen …, 2016
3*2016
Evaluation of the efficiency of energy Populus (poplar) growing technology as an alternative source of energy
N Tkachuk, A Butenko, M Kozak, A Polyvanyi, V Kovalenko, V Pylypenko, ...
Journal of Ecological Engineering 24 (12), 2023
22023
Symbiotic activity of nodule bacteria of pea plants at the territory of the Forest-Steppe of Ukraine
V Pylypenko, L Honchar
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2016
22016
Поверхневі ліпіди та стійкість рослин зернобобових культур до стресових чинників в умовах Правобережного Лісостепу України
СМ Каленська, ВА Нідзельський, ВС Пилипенко, НЮ Таран, ...
Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і …, 2016
22016
Weed infestation of winter wheat in organic crop rotation and economic efficiency of its cultivation
M Sobko, S Medvid, S Amons, E Zakharchenko, V Nechyporenko, I Masyk, ...
Modern Phytomorphology. 2023. Vol. 17. Issue 5. P. 127-131. DOI: 10.5281 …, 2023
12023
Урожайність квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.) залежно від інокуляції та удобрення в умовах Закарпаття України
НМ Доктор, НВ Новицька, СМ Кормош, ВС Пилипенко, ОМ Мартинов
Аграрні інновації, 53-57, 2022
12022
Формування та симбіотична активність бульбочкових бактерій рослин гороху вусатого в Лісостепу України
ВС Пилипенко
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 89-93, 2016
12016
Формування продуктивності сортів гороху залежно від строків сівби та обробляння насіння ризоторфіном (бобові)
РВ Глушко, ВС Пилипенко
2023
Імунологічна характеристика колекційних зразків та сортів пшениці озимої Миронівської селекції за стійкістю проти хвороб
ВСП Л. А. Мурашко, Т. І. Муха, О. В. Гуменюк, Ю. М. Судденко,Н. В. Новицька
Зернові культури 7 (2), 365-372, 2023
2023
УРОЖАЙНІСТЬ ЗЕРНА ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД МІКРОДОБРИВ І РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ
БМ Макарчук, ВС Пилипенко
Тенденції та виклики сучасної аграрної науки в умовах війни: теорія і …, 2023
2023
УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ ТА ІНОКУЛЯЦІЇ НАСІННЯ
ІВ Трофімюк, ВС Пилипенко
Тенденції та виклики сучасної аграрної науки в умовах війни: теорія і …, 2023
2023
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ ЙОДОВМІСНИМИ ПРЕПАРАТАМИ
СМ Каленська, ГЛ Фалько, ВС Пилипенко, ОЮ Гордина, РВ Федів
Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми і перспективи …, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20