Василь Іванович Франчук
Василь Іванович Франчук
професор кафедри економіки та економічної безпеки , Львівський державний університет внутрішніх
Verified email at lvduvs.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Особливості організації системи економічної безпеки вітчизняних акціонерних товариств в умовах трансформаційної економіки: монографія
ВІ Франчук
Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010
792010
Ударение
АА Потебня
Наук. думка,, 1973
491973
Теоретична модель системи забезпечення економічної безпеки акціонерних підприємств
ВІ Франчук
Науковий вісник НЛТУ України 20 (8), 2010
392010
Загрози корпоративній безпеці як об’єкт дослідження
ВІ Франчук
Актуальні проблеми економіки, 148-154, 2009
292009
Сторінки життя і наукової діяльності
ВЮ Франчук, ОО Потебня
К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012
252012
Контрольно-ревізійна діяльність. Конспект лекцій. Модуль 1 і 2:[навч. посібник]
ЗБ Живко, ВІ Франчук, МО Живко
К.: Алерта, 2008
252008
Корпоративна безпека: теоретичні засади: монографія
ВІ Франчук
Л.: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2009
232009
Основи економічної безпеки: навч. посіб.
ВІ Франчук
Львів: Видво ЛДУ ВС, 2008
232008
Аналіз методів оцінювання та виявлення тіньової економіки
ВІ Франчук, ЮІ Кіржецький
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ, 1-11, 2009
172009
Основи економічної безпеки: навчальний посібник
ВІ Франчук
Львівський державний університет внутрішніх справ.–Львів, 2008
162008
Контрольно-ревізійна діяльність: навч. посіб
ЗБ Живко, ІО Ревак, МО Живко
ЗБ Живко, ІО Ревак, МО Живко–К.: Алерта, 2012
152012
Теоретичні засади корпоративної безпеки
ВІ Франчук
Актуальні проблеми економіки, 161-167, 2009
152009
Безпекова діяльність: системний підхід
ВІ Франчук, СІ Мельник
ЛьвДУВС, 2017
132017
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
СУЗС БАНКОМ
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ, 16, 2015
132015
Теоретико-методологічні засади організації системи економічної безпеки акціонерних товариств
ВІ Франчук
Ун-т економіки та права" КРОК".-Київ, 2012
132012
Теорія безпеки соціальних систем: підручник
ВІ Франчук
ЛьвДУВС, 2016
112016
Науково-методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки комерційного банку
ВІ Франчук, СІ Мельник
ЛьвДУВС, 2012
112012
Теоретико-методологічні засади економічної безпеки акціонерних товариств: монографія
ВІ Франчук
Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 260, 2015
92015
Шляхи забезпечення безпеки соціально-економічних систем
СВ Васильчак, ВІ Франчук
Науковий вісник НЛТУ України 19 (13), 2009
9*2009
Шахматов і наукова спадщина ОО Потебні
В Франчук
Мовознавство, 1974
91974
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20