Василь Іванович Франчук
Василь Іванович Франчук
професор кафедри економіки та економічної безпеки , Львівський державний університет внутрішніх
Підтверджена електронна адреса в lvduvs.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості організації системи економічної безпеки вітчизняних акціонерних товариств в умовах трансформаційної економіки: монографія
ВІ Франчук
Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010
742010
Ударение
АА Потебня
Nauk. dumka,, 1973
551973
Теоретична модель системи забезпечення економічної безпеки акціонерних підприємств
ВІ Франчук
Науковий вісник НЛТУ України 20 (8), 2010
392010
Загрози корпоративній безпеці як об’єкт дослідження
ВІ Франчук
Актуальні проблеми економіки, 148-154, 2009
302009
Сторінки життя і наукової діяльності
ВЮ Франчук, ОО Потебня
К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012
262012
Контрольно-ревізійна діяльність. Конспект лекцій. Модуль 1 і 2:[навч. посібник]
ЗБ Живко, ВІ Франчук, МО Живко
К.: Алерта, 2008
252008
Корпоративна безпека: теоретичні засади: монографія
ВІ Франчук
Л.: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2009
222009
Основи економічної безпеки: навч. посіб.
ВІ Франчук
Львів: Видво ЛДУ ВС, 2008
222008
Аналіз методів оцінювання та виявлення тіньової економіки
ВІ Франчук, ЮІ Кіржецький
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ, 1-11, 2009
172009
Основи економічної безпеки: навчальний посібник
ВІ Франчук
Львівський державний університет внутрішніх справ.–Львів, 2008
162008
Контрольно-ревізійна діяльність: навч. посіб
ЗБ Живко, ІО Ревак, МО Живко
ЗБ Живко, ІО Ревак, МО Живко–К.: Алерта, 2012
152012
Теоретичні засади корпоративної безпеки
ВІ Франчук
Актуальні проблеми економіки, 161-167, 2009
152009
СВІТоВе гоСподарСТВо І мІжНародНІ еКоНомІчНІ ВІдНоСИНИ
В Адамик, Д Рожнятовська
142020
Теоретико-методологічні засади організації системи економічної безпеки акціонерних товариств
ВІ Франчук
Ун-т економіки та права" КРОК".-Київ, 2012
122012
Шляхи забезпечення безпеки соціально-економічних систем
СВ Васильчак, ВІ Франчук
Науковий вісник НЛТУ України 19 (13), 2009
12*2009
Безпекова діяльність: системний підхід
ВІ Франчук, СІ Мельник
ЛьвДУВС, 2017
112017
Теорія безпеки соціальних систем: підручник
ВІ Франчук
ЛьвДУВС, 2016
112016
Науково-методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки комерційного банку
ВІ Франчук, СІ Мельник
ЛьвДУВС, 2012
112012
Шахматов і наукова спадщина ОО Потебні/ВЮ Франчук
В Франчук
Мовознавство, 1974
91974
Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності: підручник
ВІ Франчук
ЛьвДУВС, 2015
82015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20