Підписатись
Diana Harbar / Діана Гарбар
Diana Harbar / Діана Гарбар
Інші іменаDiana Garbar, Диана Гарбар
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Молюски роду Planorbarius (Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae) фауни України: аналіз морфологічних, каріологічних та генетичних ознак
ДА Гарбар
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, 2006
212006
Систематическая структура комплекса Planorbarius corneus sl (Gastropoda, Pulmonata): анализ аллозимных маркером и морфологических признаков
СВ Межжерин, ДА Гарбар, АВ Гарбар
Вестник зоологии 39 (6), 11-17, 2005
192005
Методологічні підходи до створення інтегрованого синфітоіндикаційного показника антропогенної трансформації
ІВ Хом’як, ОМ Василенко, ДА Гарбар, ТВ Андрійчук, ВС Костюк, ...
Екологічні науки, 2020
142020
Ресистематика моллюсков рода Planorbarius (Gastropoda, Pulmonata) фауны Украины: опыт решения проблемы на основе геногеографического подхода
СВ Межжерин, ДА Гарбар, АВ Гарбар
Доповіді національної академії наук України, 170-175, 2006
102006
Karyological features of the genus Planorbarius (Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae) of the Ukrainian fauna
DA Garbar, AV Garbar
Cytology and Genetics 41 (2), 109-114, 2007
92007
Динаміка відновлюваної рослинності піщаних кар'єрів Житомирського Полісся
ІВ Хом’як, ДА Гарбар, ТВ Андрійчук, ВС Костюк, РП Власенко
Екологічні науки, 204-207, 2022
82022
Особливості розміщення оселищ із різним ступенем антропогенної трансформації
ІВ Хом’як, ВС Костюк, ОВ Гарбар, НС Демчук, ТВ Андрійчук, ...
Екологічні науки, 67-71, 2021
82021
Біокліматичні особливості екологічних ніш та моделювання динаміки ареалів аловидів Planorbarius corneus в умовах змін клімату
ОВ Гарбар, ДА Гарбар, АП Стадниченко, ЮВ Бабич
Біологічні дослідження–2020, 150-153, 2020
72020
Генетическая изменчивость и филогеография двух видов пресноводных легочных моллюсков (Gastropoda, Pulmonata) фауны Украины
СВ Межжерин, АВ Гарбар, ЕД Коршунова, ДА Гарбар, ЕИ Жалай
Вісник українського товариства генетиків і селекціонерів, 2008
72008
Вплив зарегулювання течії на динаміку екосистем річки Лісна (Житомирська область)
ІВ Хом’як, МС Зарічна, НС Демчук, ВС Костюк, ОМ Василенко, ...
Екологічні науки, 45-48, 2021
62021
Кариологические особенности рода Planorbarius (Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae) фауны Украины
ДА Гарбар, АВ Гарбар
Цитология и генетика, 49-55, 2007
62007
Структура комплексу Arion Subfuscus (Gastropoda, Arionidae) на території правобережного Полісся та лісостепу
ОВ Гарбар, НС Кадлубовська, ДА Гарбар
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 228-233, 2014
52014
Механизмы стабилизации гибридных зон у пресноводных моллюсков (Gastropoda, Pulmonata): тестирование гипотез путем моделирования экологической ниши
СВ Межжерин, ВМ Титар, АВ Гарбар, ДА Гарбар, ЕД Коршунова, ...
Доповіді національної академії наук України, 144-149, 2010
52010
Видовий склад та поширення підроду Limacus (Gastropoda, Pulmonata, Limacidae) на території України
ТМ Чернишова, ОВ Гарбар, ДА Гарбар
Видавництво УжНУ «Говерла», 2010
52010
Морфологическая и генетическая изменчивость прудовика озерного Lymnaea stagnalis sl (Gastropoda, Lymnaeidae), в водоемах Украины
СВ Межжерин, АВ Гарбар, ЕД Коршунова, ЕИ Жалай
Вестник зоологии 42 (4), 339-345, 2008
52008
Sistematicheskaia struktura kompleksa Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758) s. lato: analiz allozimnykh markerov i morfometricheskikh priznakov
SV Mezhzherin, DA Garbar, AV Garbar
Vestn. zoologii 39 (6), 11-17, 2005
52005
Systematic structure of the Planorbarius corneus sl complex (Gastropoda, Pulmonata): analysis of allozyme markers and morphometric traits
SV Mezhzherin, DA Garbar, AV Garbar
Vestnik Zoologii (Zoological Herald, Kiev) 39 (6), 11-17, 2005
52005
Діагностичне значення конхологічних ознак молюсків роду Planorbarius (Bulinidae, Gastropoda, Pulmonata)
ДА Гарбар
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 238-240, 2003
52003
Алозимна та морфологічна мінливість видів роду Fagotia bourguignat, 1884 (Gastropoda, Pectinibranchia, Melanopsidae)
ОВ Гарбар, НМ Стельмащук, ДА Гарбар
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
42012
Екосистемологія. Методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт
ІВ Хом’як, НС Демчук, ДА Гарбар
ЖДУ ім. І. Франка, 2021
32021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20