Галина Афанасіївна Іваниця
Галина Афанасіївна Іваниця
проректор, КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти"
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Добродій. Комплексна виховна системи школи першого ступеня: посібник для вчителя
ГА Іваниця
Вінниця: ТОВ Віндрук, 2013
52013
Педагогічні засади формування української ідентичності засобами громадянсько-патріотичного виховання учнівської молоді
ГА Іваниця
Проблеми освіти: наук. зб./Акад. міжнар. співробітництва з креат. педагогіки …, 2015
22015
Формування добродійності молодших школярів у процесі позакласної виховної роботи
ГА Іваниця
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 07 “Теорія і методика виховання”/ГА …, 2012
22012
РоЗВИТоК ЗаКлаДІВ ВИЩоЇ оСВІТИ В УКРаЇНІ У 20-х рр. ХХ ст. Та УПРаВлІННЯ НИМИ DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND THEIR MANAGEMENT IN UKRAINE IN 20's OF THE XX …
С Сірополко, О Залужний, О Музиченко, Я Ряппо, А Готолов-Готліб, ...
Педагогічна освіта, 172, 2019
2019
" Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)
ГА Іваниця
2019
«Українська мова. Буквар» підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)
ГА Іваниця
2018
Воротняк ЛІ Деякі аспекти формування міжкультурної комунікативної компетенції магістрів вищих педагогічних навчальних закладів Дерев’янко ОВ Теоретико-методологічні підходи до …
ОВ Дерев’янко, ІС Лазаренко, ПБ Джуринський, ЄВ Долинський, ...
2015
Успішне моделювання процесу становлення добродійності молодших школярів: концептуальна позиція
ГА Іваниця
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2015
2015
Інтеграція дітей з особливими потребами в освітній процес як умова формування добродійності молодших школярів
ГА Іваниця
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2015
2015
Ґенеза становлення ідеї гуманізму та добродіяння у вітчизняній гуманістичній педагогіці
ГА Іваниця
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015
2015
Модель добродійності молодших школярів у контексті структурно-компонентного аналізу
ГА Іваниця
Освітологічний дискурс, 140-152, 2015
2015
Комплексная воспитательная система общеобразовательной школы (из опыта организации неформального образования школьников в Украине)
ГС Тарасенко, ГС Тарасенко, ГА Иваница, ГА Іваниця
2014
Системно-творчий підхід як концептуальна засада виховання добродійності молодших школярів
ГА Іваниця
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2011
2011
Комплексний підхід до організації виховної системи школи першого ступеня
Г Іваниця
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2009
2009
МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПЕДАГОГІВ І БАТЬКІВ ПЕРЕД ВСТУПОМ ДИТИНИ ДО ШКОЛИ
ГА Іваниця
Редакційна колегія, 61, 0
ЗИМОВЕЦЬ ОА Формування гностичних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін засобами інформаційно-комунікаційних технологій................ 112 ЗІНЧЕНКО ВВ Соціосистемна …
ГА ІВАНИЦЯ, ЛВ КОЗАК, ОМ КУЗЬМЕНКО, ЛП ЛАБІНЦЕВА, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16