Підписатись
Зарудна Ольга Станіславівна, Зарудная Ольга Станиславовна, Zarudna Olga
Зарудна Ольга Станіславівна, Зарудная Ольга Станиславовна, Zarudna Olga
Підтверджена електронна адреса в ief.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник
СІ Дорогунцов, ТА Заяць, ЮІ Пітюренко
К.: КНЕУ, 2005
132*2005
Rozvytok promyslovosti dlya zabezpechennya zrostannya ta onovlennya ukrayins’ koyi ekonomiky [Development of industry for growth and renewal of the Ukrainian economy]
LV Deyneko
Scientific Report. Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS …, 2018
97*2018
Implementatsiya Uhody pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu ta YeS: ekonomichni vyklyky ta novi mozhlyvosti [The implementation of the Association Agreement between Ukraine and the …
VM Heits, TO Ostashko
Kyiv: Institute of Economics and Forecasting of Nan of Ukraine. Retrieved …, 2016
87*2016
Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та можливості: наук. доповідь/наук. ред
ВМ Геєць, ТО Осташко
Інститут економіки та прогнозування НАН України. Київ, 2016
80*2016
актуальні тренди, виклики, можливості: наук.-аналіт. доповідь/ОІ Амоша, ВП Вишневський, ЛО Збаразська та ін.; за заг. ред. ВП Вишневського; НАН України, Ін-т економіки пром-сті
П і промислова політика України
Донецьк: НАН України, Ін-т економіки пром-сті, 2014
672014
Promyslovist i promyslova polityka Ukrainy 2013: aktualni trendy, vyklyky, mozhlyvosti [Industry and industrial policy of Ukraine 2013: current trends, challenges, opportunities]
OI Amosha, VP Vyshnevskyy, LO Zbarazska
Donetsk [in Ukrainian], 2014
58*2014
Otsinka vplyvu Uhody pro asotsiatsiiu/ZVT mizh Ukrainoiu ta YeS na ekonomiku Ukrainy: naukova dopovid [Assessment of the impact of the Association Agreement/FTA between Ukraine …
VM Heiets, TO Ostashko, LV Shynkaruk
NAN Ukrainy”, Kyiv, Ukraine, 2014
36*2014
Промислова політика посткризової економіки: кол. моногр./Л. В Дейнеко, ММ Якубовський, ЕІ Шелудько та ін
ЛВ Дейнеко
ДУ «Ін-т екон. та прогноз. НАН України», 2014
35*2014
Промисловий комплекс України: економічні трансформації та пріоритети розвитку
Н.В. Тарасова, І.С. Калініченко, А.М. Горський, О.С. Зарудна
К.:–Науковий світ, 182 с., 2005
35*2005
Neoindustrial transformation of industrial potential of Ukraine
LV Deineko, IA Shovkun, EI Sheludko, ND Hakhovych, OM Kushnirenko, ...
Kyiv: Natsionalna akademiia nauk Ukrainy, DU «Instytut ekonomiky ta …, 2016
24*2016
Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, виклики, можливості
ЛОЗ О.І. Амоша, В.П. Вишневський, ВП Вишневський
Донецьк,, 2014
24*2014
Відновлення та реконструкція повоєнної економіки України: наукова доповідь
ЗОС Дейнеко Л.В., Кушніренко О.М., Ципліцька О.О., Гахович Н.Г., Шелудько Е ...
http://ief.org.ua/wpcontent/uploads/2022/12/Vidnovlennja-ta …, 2022
17*2022
Promyslova polityka yak klyuchovyy instrument stratehiyi rozvytku: naukovo analitychna dopovid'[Industrial policy as a key tool of development strategy: scientific and …
L Deineko
NAN Ukrayiny». Kyiv. URL: http://ief. org. ua/docs/sr/304. pdf, 2019
17*2019
Оцінка впливу Угоди про асоціацію/ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України / за ред. В.М.Гейця, Т.О.Осташко, Шинкарук Л.В.
Геєць ВМ, та ін.
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2014
17*2014
Mozhlyvosti intehratsii ukrainskoi promyslovosti do hlobalnykh lantsiuhiv dodanoi vartosti [Оpportunities for the integration of the ukrainian industry into global value chains]
OM Kushnirenko, OS Zarudna
Ekonomichnyi visnyk universytetu 39, 65-74, 2018
11*2018
Vyklyky maibutnoho dlia promyslovoho rozvytku Ukrainy [Future challenges for the industrial development of Ukraine]
LV Deineko
Kyiv: NAN Ukrainy, DU «In-t ekon. ta prohnoz. NAN Ukrainy»[in Ukrainian], 2022
10*2022
Стратегічні пріоритети та сучасні завдання розвитку реального сектору економіки України
БМ Данилишин
РВПС України НАН України. Черкаси: Брама–Україна, 2007
9*2007
Circular economy as a strategic priority of global value chains development
N Gakhovich, О Kushnirenko, O Zarudna
University Economic Bulletin, 103-115, 2020
7*2020
Promyslovist Ukrainy pered vyklykamy maibutnoho: u poshukakh vidpovidei ta rishen
LV Deineko
Kyiv: NAN Ukrainy, DU «In-t ekon. ta prohnoz. NAN Ukrainy»[in Ukrainian], 2022
42022
Розвиток української аерокосмічної та авіаційної промисловості в умовах посилення впливу цифрових викликів
ЗОС Кушніренко О.М.
Стратегія розвитку України, 35-40, 2019
4*2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20