Зарудна Ольга Станіславівна, Зарудная Ольга Станиславовна, Zarudna Olga
Зарудна Ольга Станіславівна, Зарудная Ольга Станиславовна, Zarudna Olga
Підтверджена електронна адреса в ief.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Implementatsiya Uhody pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu ta YeS: ekonomichni vyklyky ta novi mozhlyvosti [The implementation of the Association Agreement between Ukraine and the …
VM Heits, TO Ostashko
Kyiv: Institute of Economics and Forecasting of Nan of Ukraine. Retrieved …, 2016
74*2016
актуальні тренди, виклики, можливості: наук.-аналіт. доповідь/ОІ Амоша, ВП Вишневський, ЛО Збаразська та ін.; за заг. ред. ВП Вишневського; НАН України, Ін-т економіки пром-сті
П і промислова політика України
Донецьк: НАН України, Ін-т економіки пром-сті, 2014
602014
Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та можливості: наук. доповідь/наук. ред
ВМ Геєць, ТО Осташко
Інститут економіки та прогнозування НАН України. Київ, 2016
56*2016
Promyslovist i promyslova polityka Ukrainy 2013: aktualni trendy, vyklyky, mozhlyvosti [Industry and Industrial Policy of Ukraine 2013: current trends, challenges, opportunities]
OI Amosha, VP Vyshnevskyi, LO Zbarazska
Donetsk: In-t ekonomiky promyslovosti, 2014
56*2014
Rozvytok promyslovosti dlya zabezpechennya zrostannya ta onovlennya ukrayins’ koyi ekonomiky [Development of industry for growth and renewal of the Ukrainian economy]
LV Deyneko
Scientific Report. Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS …, 2018
54*2018
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник
СІ Дорогунцов, ТА Заяць, ЮІ Пітюренко
К.: КНЕУ, 2005
50*2005
Промисловий комплекс України: економічні трансформації та пріоритети розвитку
Н.В. Тарасова, І.С. Калініченко, А.М. Горський, О.С. Зарудна
К.:–Науковий світ, 182 с., 2005
29*2005
Промислова політика посткризової економіки: кол. моногр./Л. В Дейнеко, ММ Якубовський, ЕІ Шелудько та ін
ЛВ Дейнеко
ДУ «Ін-т екон. та прогноз. НАН України», 2014
26*2014
Otsinka vplyvu Uhody pro asotsiatsiiu/ZVT mizh Ukrainoiu ta YeS na ekonomiku Ukrainy: naukova dopovid [Assessment of the impact of the Association Agreement/FTA between Ukraine …
VM Heiets, TO Ostashko, LV Shynkaruk
NAN Ukrainy”, Kyiv, Ukraine, 2014
25*2014
Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, виклики, можливості
ЛОЗ О.І. Амоша, В.П. Вишневський, ВП Вишневський
Донецьк,, 2014
24*2014
Neoindustrial transformation of industrial potential of Ukraine
LV Deineko, IA Shovkun, EI Sheludko, ND Hakhovych, OM Kushnirenko, ...
Kyiv: Natsionalna akademiia nauk Ukrainy, DU «Instytut ekonomiky ta …, 2016
17*2016
Оцінка впливу Угоди про асоціацію/ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України / за ред. В.М.Гейця, Т.О.Осташко, Шинкарук Л.В.
Геєць ВМ, та ін.
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2014
14*2014
Promyslova polityka yak klyuchovyy instrument stratehiyi rozvytku: naukovo analitychna dopovid'[Industrial policy as a key tool of development strategy: scientific and …
L Deineko
NAN Ukrayiny». Kyiv 143, 2019
12*2019
Стратегічні пріоритети та сучасні завдання розвитку реального сектору економіки України
БМ Данилишин
РВПС України НАН України. Черкаси: Брама–Україна, 2007
11*2007
Прогноз розвитку і розміщення продуктивних сил України до 2015 року
К авторів
К.: РВПС України НАН України, 2004
32004
Mozhlyvosti intehratsiyi ukrayins' koyi promyslovosti do hlobal'nykh lantsyuhiv dodanoyi vartosti [Opportunities for the integration of the Ukrainian industry into global value …
О Kushnirenko, O Zarudna
22018
Циркулярна економіка як стратегічний пріоритет розвитку глобальних ланцюгів доданої вартості
НГ Гахович, ОМ Кушніренко, ОС Зарудна
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2020
12020
Можливості інтеграції української промисловості до глобальних ланцюгів доданої вартості
O KushnirenkoО., & Zarudna
Економічний вісник університету, 65-74, 2018
1*2018
Удосконалення ринку взуття в Україні
ОС Зарудна
Статистика–інструмент соціально-економічних досліджень, 2017
1*2017
Впровадження ефективних інструментів торговельної політики для захисту національного виробника продукції з деревини
ОСЗ Оксана Миколаївна Кушніренко
Економічний вісник університету, 80-90, 2017
1*2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20