Olena Semenets / Олена Семенець / Елена Семенец
Olena Semenets / Олена Семенець / Елена Семенец
Київський національний торговельно-економічний університет
Підтверджена електронна адреса в knute.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Синергетика поетичного слова
ОО Семенець
Кіровоград: Імекс ЛТД 338, 1, 2004
1022004
Лінгвістична синергетика ідіолекту Євгена Маланюка
ОО Семенець
ОО Семенець НАН України. Ін-т мовознав. ім. ОО Потебні, 2005
122005
Семантические окказионализмы как системно-функциональное явление русской лексики (на материале художественных и публицистических произведений 1980-х годов)
ЕА Семенец
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 1992
71992
Лінгвістична синергетика ідіолекту Євгена Маланюка: дис.… доктора філол. наук: 10.02. 01/Семенець Олена Олександрівна
ОО Семенець
Кіровоград, 2005
52005
Дискурсивні практики соціальних комунікацій: творчість суб’єкта мовлення та механізми самоорганізації
ОО Семенець
БДУ, 2014
32014
Самоорганізація та етика дискурсу масової комунікації: Луман чи Габермас?
О Семенець
Наукові записки Інституту журналістики.–Київ 40, 36-39, 2010
32010
Синергетика модальностей поетичної творчості
О Семенець
Синергетика в филологических исследованиях : Монография / Под общ. ред. проф …, 2015
2*2015
Феномен «дискурсивного человека» в сфере масс-медиа
ЕА Семенец
Актуальные проблемы современной медиалингвистики и медиакритики в России и …, 2014
22014
Новый синкретизм в культуре постмодернизма. Новое средневековье?
Е Семенец
Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л …, 2013
22013
Лінгвоекологія та проблеми мовного вираження суспільних цінностей
ОО Семенець
Нова філологія, 174-177, 2013
22013
Доминанты идентичности индивида в дискурсивных практиках медиасферы
ЕА Семенец
Дискурс современных масс-медиа в перспективе теории, социальной практики и …, 2014
12014
Убеждение или гипноз? (Стратегии воздействия на адресата в рекламном дискурсе)
Е Семенец
Медиатекст как полиинтенциональная система, 46–51, 2012
12012
Шлях медіасфери через хаос та біфуркації: моральні цінності як параметр порядку в самоорганізації мас-медіа
ОО Семенець
Актуальні питання масової комунікації, 31-34, 2012
12012
Рекламний дискурс як домінантна структура у сфері сучасної масової комунікації: гіперреальність симулякрів
ОО Семенець
ОО Семенець/Наукові записки Інституту журналістики.–Київ 47, 164-168, 2012
12012
ДИСКУРСИВНІ ПРАКТИКИ СУЧАСНОЇ МЕДІА-СФЕРИ (філософські та комунікативно-прагматичні аспекти)
ОО Семенець
КДПУ ім. В. Винниченка, 2011
12011
Лінгвосинергетичні закономірності формування феномену стилю
ОО Семенець
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
12009
(Від)творення світу в медіа: право на істину?
ОО Семенець
Вісник Львівського університету. Серія Журналістика, 325–330, 2019
2019
Polymedia and a Hybrid Dialogue from the Standpoint of the Theory of Complex Adaptive Systems
O Semenets
Hybrid Dialogues: Transcending Binary Thinking and Moving Away from Societal …, 2019
2019
Олена Семенець
О Семенець
OF THE LVIV UNIVERSITY, 329, 2019
2019
Лінгвосинергетика
ЛС Піхтовнікова, ТІ Домброван, СМ Єнікєєва, ОО Семенець
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20