П`ятницький Юрій Сергійович
П`ятницький Юрій Сергійович
ПВНЗ "Київський медичний університет"
Verified email at kmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Стан здоров’я дитячого населення—майбутнє країни
ЮГ Антипкін, ОП Волосовец, ВГ Майданник, ВС Березенко, ...
Здоровье ребенка 1, 1-11, 2018
172018
Сучасні завдання вищої медичної освіти та кадрового забезпечення реформування галузі
ТМ Старча, ОП Волосовець, ЮС П'ятницький, КІ Петрова, ІВ Клоченко, ...
Журнал Медична освіта, 2015
102015
Шляхи реформування системи вищої медичної освіти в Україні в сучасних умовах
ОВ Лінчевський, ВМ Черненко, ЮС П'ятницький, ІЄ Булах
Медична освіта, 6-9, 2017
92017
Стан підготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників і завдання вищої медичної школи щодо її інтеграції до світового освітнього простору
ВВ Лазоришинець, МВ Банчук, ОП Волосовець, ІІ Фещенко, ...
², 2009
92009
Експериментальне дослідження фармакологічних властивостей субстрату кріоконсервованої шкіри свині
ЮС П'ятницький, ЛВ Яковлєва, ОЮ Кошова, ЮС Пятницкий, ...
82013
Харчова алергія в дітей
ЮС П'ятницький
Здоров’я України, 33-36, 2006
82006
Медична освіта: відповіді на виклики сучасності
НО Олексіна, ОП Волосовець, ЮС П’ятницький
Медична освіта, 36-40, 2018
62018
Подальші шляхи розвитку вищої медичної освіти України
ВВ Лазоришинець, МВ Банчук, ОП Волосовець, ОМ Дзюба, ІЄ Булах, ...
Медична освіта, 10-18, 2010
42010
СТВОРЕННЯ СУЧАСНОГО ПІДРУЧНИКА–ЗАПОРУКА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ОП Волосовець, ЮС П'ятницький, ІС Вітенко, ІВ Мельник
Медична освіта, 2013
32013
Стан імунної та гепатобіліарної систем у дітей з атопічним дерматитом і корекція виявлених порушень методом системної ензимотерапії
ЮС П'ятницький
Автореф. дис.... канд. мед. наук, 2002
32002
Актуальні питання організації підготовки кадрів у сфері охорони здоров’я
СВ Григоровська, ЮС П’ятницький, ОП Волосовець, ГІ Гасюк, ...
Медична освіта, 2016
22016
Аспекти підготовки й підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації та закладах післядипломної освіти МОЗ України
ОК Толстанов, МС Осійчук, ОП Волосовець, ЮС П’ятницький, ІЄ Булах
Медична освіта, 9-12, 2014
22014
Взаємозв’язок між ферментною активністю антиоксидантної системи та функцією печінки у хворих на туберкульоз легень
ЮІ Бажора, ЮС П’ятницький, ПП Єрмуракі, ЮИ Бажора, ...
ОНМедУ, 2018
12018
Належна організація атестації випускників–важлива складова реалізації закону України Про вищу освіту”
ЮС П’ятницький, ІЄ Булах, ІВ Мельник, МР Мруга, МО Поліщук, ...
Медична освіта, 50-53, 2016
12016
Стан антиоксидантних ферментних систем і рівня карбонільних груп периферичної крові хворих на туберкульоз легень залежно від характеру перебігу захворювання
ЮІ Бажора, ПП Єрмуракі, ЮС П'ятницький, ОО Сметюк
ОНМедУ, 2016
12016
Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах Міністерства охорони здоров’я України в умовах впровадження Закону України Про вищу освіту”(за підсумками…
ЮС П’ятницький, ІВ Мельник, МО Поліщук, ЮІ Фисун
Медична освіта, 29-35, 2016
12016
Особливості атестації випускників вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів у 2015 році
ОП Волосовець, ЮС П’ятницький, ЛВ Соколова, ІВ Мельник, ...
Журнал Медична освіта, 2015
12015
Вивчення гонадо-і ембріоток-сичної дії подрібненого субстрату консервованої шкіри свині
ЮС П'ятницький, ЮІ Бондаренко, НЯ Потіха
Клінічна та експериментальна патологія, 108-113, 2014
12014
Моніторинг як важлива складова покращення якості освіти
МС Осійчук, ОП Волосовець, ЮС П’ятницький, КВ Баранніков, ...
Медична освіта, 19-24, 2014
12014
Влияние субстрата криоконсервированной кожи свиньи на иммунный ответ крыс с нормальным гомеостазом
ЮС П'ятницький, ЛВ Яковлєва, ОЮ Кошова
Клінічна фармація 18 (2), 34-40, 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20