Follow
Valentyna Zasadko (Валентина Засадко)
Valentyna Zasadko (Валентина Засадко)
School of Public Management at Ukrainian Catholic University
Verified email at ucu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Транскордонне співробітництво України в контексті євроінтеграції : монографія
В Засадко, Н Мікула
НІСД, 2014
48*2014
Транскордонне співробітництво України: тенденції, проблеми та перспективи розвитку
ВВ Засадко
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Nvamu/Ekon/2009_7 …, 2009
272009
Удосконалення механізмів державного управління міжнародним співробітництвом областей України в умовах євроінтеграції
ІГ Бабець
Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных …, 2010
122010
Проблеми ратифікації договору про українсько-білоруський кордон: перешкоди на шляху до євроінтеграції
ВВ Засадко
Стратегічні пріоритети 10 (1), 2009
92009
Забезпечення сталого розвитку міст як складова соціально-економічної модернізації регіонів України. Аналітична записка
ОА Баталов, ВВ Засадко
Режим доступу: www. niss. gov. ua/articles/1611.–Назва з екрана.–Перевірено 1, 2015
72015
Потенціал конкурентоспроможності західних регіонів України та проблеми його реалізації у посткризовий період: аналітична доповідь
ВІ Волошин, ТГ Васильців, АІ Мокій
Режим доступу: http://www. niss. lviv. ua, 2011
72011
Економічна безпека урбанізованих територій України: Монографія
ВВ Засадко
Київ: НІСД. Видавництво ННВК «АТБ, 2016
62016
Страхова медицина в Україні: актуальність і готовність до неї населення
Н Миколайчук, В Засадко, М Тищенко
Финансовые услуги, 15-18, 2011
62011
Розвиток транскордонного співробітництва України в контексті європейської політики сусідства/ВВ За‑садко
В Засадко
Стратегічні пріоритети: науково‑аналітичний щоквартальний збірник/Нац. ін‑т …, 2010
62010
Realization of metropolitan functions of cities: European experience and Ukrainian perspectives. Socio-economic problems of the modern period of Ukraine. Metropolitan functions …
VV Zasadko
Metropolitan functions of regional centers in the Western region, 165-171, 2013
52013
Структурна економічна інтеграція прикордонних регіонів України, Білорусі та Польщі в процесі розширення ЄС
В Засадко
Тернопіль: Тернопільський національний економічний університет, 2010
52010
Активізація в Ук раїні транскордонного співробітниц тва в контексті європейської політи ки сусідства: Записка з аналізу пол ітики [Електронний ресурс]
В Засадко
Режим доступу: http://www. icps. com. ua/files/articles/50/7/Zapyska_Zasadko …, 2008
52008
Чинники розвитку транскордонного співробітництва регіону [Електронний ресурс]: Регіональний філіал НІСД у м
В Засадко
Львові.– Режим доступу: http://old. niss. gov. ua/Monitor/November09/12. htm …, 0
5
Використання механізмів міжмуніципального співробітництва в процесі зміцнення економічної безпеки прикордонних міст
ВВ Засадко
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 108-116, 2014
42014
Актуальні проблеми забезпечення національної економічної безпеки в Україні
ЗС Варналій, ЯА Гончарук, МІ Флейчук, ГЯ Аніловська, МЄ Стадник, ...
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ 1, 1-18, 2009
42009
Проблеми дорожньо-транспортної інфраструктури та їхній вплив на гарантування економічної безпеки міст України
ВВ Засадко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2015
32015
Громадська думка щодо якості надання адміністративних послуг у містах України
ВВ Засадко, ОГ Лиска
Стратегічні пріоритети, 142-147, 2015
32015
Механізми фінансування проектів українсько-польського транскордонного співробітництва
V Zasadko
Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных …, 2013
32013
Щодо мінімізації негативних наслідків трудової міграції в Карпатському Єврорегіоні
В Засадко
Аналітична записка/Валентина Засадко [Електронний ресурс].–Режим доступу …, 2013
32013
Механізми розвитку сільських територій в умовах урбанізації та міграції з села у місто
ВВ Засадко
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 266-271, 2013
32013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20