Valentyna Zasadko (Валентина Засадко)
Valentyna Zasadko (Валентина Засадко)
School of Public Management at Ukrainian Catholic University
Подтвержден адрес электронной почты в домене ucu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Транскордонне співробітництво України в контексті євроінтеграції : монографія
В Засадко, Н Мікула
НІСД, 2014
26*2014
Транскордонне співробітництво України: тенденції, проблеми та перспективи розвитку
ВВ Засадко
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Nvamu/Ekon/2009_7 …, 2009
252009
Удосконалення механізмів державного управління міжнародним співробітництвом регіонів в інвестиційній сфері
ІГ Бабець
Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных …, 2010
102010
Забезпечення сталого розвитку міст як складова соціально-економічної модернізації регіонів України. Аналітична записка
ОА Баталов, ВВ Засадко
Режим доступу: www. niss. gov. ua/articles/1611.–Назва з екрана.–Перевірено 1, 2015
72015
Потенціал конкурентоспроможності західних регіонів України та проблеми його реалізації у посткризовий період: аналітична доповідь
ВІ Волошин, ТГ Васильців, АІ Мокій
Режим доступу: http://www. niss. lviv. ua, 2011
72011
Розвиток транскордонного співробітництва України в контексті європейської політики сусідства/ВВ Засадко
В Засадко
Стратегічні пріоритети: науково‑аналітичний щоквартальний збірник/Нац. ін‑т …, 2010
62010
Чинники розвитку транскордонного співробітництва регіону [Електронний ресурс]: Регіональний філіал НІСД у м
В Засадко
Львові.– Режим доступу: http://old. niss. gov. ua/Monitor/November09/12. htm …, 0
6
Страхова медицина в Україні: актуальність і готовність до неї населення
Н Миколайчук, В Засадко, М Тищенко
Финансовые услуги, 15-18, 2011
52011
Структурна економічна інтеграція прикордонних регіонів України, Білорусі та Польщі в процесі розширення ЄС
В Засадко
Тернопіль: Тернопільський національний економічний університет, 2010
52010
Проблеми ратифікації договору про українсько–білоруський кордон: перешкоди на шляху до євроінтеграції
ВВ Засадко
Стратегічні пріоритети 10 (1), 2009
52009
Активізація в Україні транскордонного співробітництва в контексті європейської політики сусідства-Valentyna Zasadko
В Засадко
Enhancement of transborder cooperation in Ukraine with ENP, 2008
52008
Щодо мінімізації негативних наслідків трудової міграції в Карпатському Єврорегіоні
В Засадко
Аналітична записка/Валентина Засадко [Електронний ресурс].–Режим доступу …, 2013
42013
Перспективи транскордонної співпраці України в енергетичній сфері в контексті Європейської політики сусідства
ВВ Засадко
Збірник наукових праць ЛНТУ, 23, 2009
32009
Інституційний базис стимулювання розвитку економічної співпраці України з Республікою Білорусь
ВВ Засадко
Стратегічні пріоритети: науково-аналітичний збірник, 8, 2008
32008
Використання механізмів міжмуніципального співробітництва в процесі зміцнення економічної безпеки прикордонних міст
ВВ Засадко
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 108-116, 2014
22014
Обеспечение экономической безопасности в контексте противостояния влиянию теневой экономики
ЗБ Живко, ВВ Засадко
Государственное управление. Электронный вестник МГУ им. Ломоносова, 56-67, 2013
22013
Механізми розвитку сільських територій в умовах урбанізації та міграції з села у місто
ВВ Засадко
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 266-271, 2013
22013
Обеспечение экономической безопасности бизнеса в контексте противостояния влиянию теневой экономики
ЗБ Живко, ВВ Засадко
Государственное управление. Электронный вестник, 2013
22013
Реформування системи охорони здоров’я: чи готове населення до змін
В Засадко
Україна бізнес-Ревю, 3, 2011
22011
Формування тристоронньої моделі структурної інтеграції прикордонних регіонів в умовах транскордонного співробітництва
В Засадко
22011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20