Балакірєва Ольга Миколаївна, Olga Balakireva, Ольга Балакирева
Балакірєва Ольга Миколаївна, Olga Balakireva, Ольга Балакирева
Інститут економіки та прогнозування НАН України; Український інституту соціальних досліджень імені О
Verified email at ief.org.ua
TitleCited byYear
Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективи
О Яременко, ОМ Балакірєва, ОВ Вакуленко, МЮ Варбан, ...
К.: Український ін-т соціальних досліджень, 188-191, 2000
662000
Трансформація ціннісних орієнтацій в українському суспільстві
ОМ Балакірєва
Український соціум, 21-32, 2002
592002
Проблеми працевлаштування та міграційні орієнтації молоді
ОМ Балакірєва, ОВ Валькована
Економіка і прогнозування, 2006
312006
Розвиток підприємництва в Україні: інституційне середовище та громадська думка населення
ОМ Балакірєва, АМ Ноур
Економіка і прогнозування, 7-23, 2008
252008
Рівень розповсюдження та структура вживання алкоголю та інших наркотичних речовин серед підлітків в Україні: соціологічний вимір
ОМ Балакірєва, ОО Яременко
К.: Студцентр/НІКА: Центр, 1998
221998
Нерівномірність доходів населення України як соціально-економічна проблема
ОМ Балакірєва, СМ Черненко
Український соціум, 34, 2009
132009
Взаємозв’язок економічної нерівності, соціального відторгнення та соціальної мобільності
ОМ Балакірєва, АМ Ноур
Економіка України, 86-96, 2012
122012
Рівень поширення і тенденції вживання тютюну, алкогольних напоїв, наркотичних речовин серед учнівської молоді України: 2011/ОМ Балакірєвої (кер. авт. кол.), ТВ Бондар, ЮП …
ОМ Балакірєва
К.: ТОВ ВПК «ОБНОВА, 2011
112011
Проблеми і перспективи виробничої та науково-технологічної кооперації підприємств України й Російської Федерації: експертна оцінка/Федулова Л., Балакірєва О
Л Федулова, О Балакірева
Економіка України, 573, 2009
102009
Державна молодіжна політика як важливий напрям діяльності владних інститутів щодо розв’язання проблем молоді в сучасній Україні
ОМ Балакірєва, ВА Головенько
Укр. соціум, 149-150, 2006
102006
Влияние социально-экономического неравенства на экономическое поведение населения Украины
О Балакирева, А Ноур
Экономика Украины, 60-68, 2011
92011
Соціально відповідальний бізнес в Україні: поняття та основні чинники
ОМ Балакірєва, ЮМ Галустян
Український соціум, 100-102, 2007
92007
Взаимосвязь экономического неравенства, социального отторжения и социальной мобильности
ОН Балакирева, АМ Ноур
Экономика Украины, 86-96, 2012
82012
Детермінанти соціально-економічної нерівності в сучасній Україні: монографія
ОМ Балакірєва
Instytut ekonomiky ta prohnozuvanni︠a︡, 2011
82011
Ціннісні орієнтації молодого покоління
О Балакірєва, Н Дудар
Молодь у дзеркалі соціології/Заг. ред. О. Балакірєвої та О. Яременка.–К.: УІСД, 2001
82001
Секс-бізнес в Україні: спроба соціального аналізу
ОМ Балакірєва, ТВ Бондар, ЮМ Галустян
Балакірєва ОМ, Бондар ТВ, Галустян ЮМ [та ін.]–К.: Український ін-т …, 2001
82001
Методика визначення інтегрованого рейтингу вищих навчальних закладів
О Яременко, О Балакірєва
Вища школа, 58-70, 2001
82001
Показники та соціальний контекст формування здоров’я підлітків: моногр.
ОМ Балакірєва, ТВ Бондар, ДМ Павлова
К.: ЮНІСЕФ, Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка 156, 2014
72014
Вплив соціально-економічної нерівності на економічну поведінку населення України
О Балакірєва, А Наур
Економіка України, 60-68, 2011
72011
Громадська думка на межі 2008–2009 рр.: оцінка року та погляд у майбутнє
ОМ Балакірєва
Укр. соціум, 135-153, 2008
72008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20