Підписатись
Явір Валентина Василівна
Явір Валентина Василівна
Kryvyi Rih State Pedagogical University / Криворізький державний педагогічний університет
Підтверджена електронна адреса в kdpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Проблемно-ситуативні завдання на уроках української мови : посібник для вчителя
ПІ Білоусенко, ВВ Явір
Київ : Освіта, 1992
281992
Учіться висловлюватися
ПІ Білоусенко, ЮО Арешенков, ГМ Віняр, ММ Скиба, ВВ Явір
К. : Рад. школа, 1990
131990
Жаргонізований дискурс: духовний занепад чи норма?
ВВ Явір
Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2009
62009
Сучасна українська літературна мова : збірник завдань для лабораторних робіт
ЖВ Колоїз, НМ Малюга, ВВ Явір
Київ : Знання, 2008
42008
Складні випадки визначення членів речення, виражених совосполученням
ВВ Явір
Українська мова і література в школі, С. 27–31, 1986
41986
Методика викладання української мови. Практичні та лабораторні заняття : навчальний посібник
ІС Олійник, ПІ Білоусенко, НГ Каневська, ВВ Явір
Київ : Вища школа, 1991
31991
Питання мови в аспекті нашого духовного буття і національної безпеки
ВВ Явір
Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць, С. 309-326, 2007
22007
До питання про семантико-синтаксичний статус вокатива
В Явір
Вісник Запорізького національного університету. Серія «Філологічні науки …, 2006
22006
Українські побажальні конструкції: деякі аспекти семантико-синтаксичного аналізу
В Явір
Актуальні проблеми синтаксису : матер. Міжнар. наук. конф., 19-21 жовт. 2006 …, 2006
22006
Формування основ етики мовлення у І класі
ВВ Явір, НГ Каневська
21988
Несогласованные определения, выраженные беспредложными и предложными формами имен существительных в современном украинском литературном языке : автореф. дис. на соиск. ученой …
ВВ Явир
Одесский гос. ун-т имени И. И. Мечникова, 1972
2*1972
Актуальні проблеми філології і методики викладання мов: зб. наук. праць
ГМ Віняр, ОО Вовченко, ОІ Гамалі, ЕВ Фадеева, ЮН Кузина, ...
Криворізький державний педагогічний університет, 2006
12006
Мовний вимір духовного світу особистості
ВВ Явір
Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць, С. 326-337, 2004
12004
Текстоутворюючі потенції деяких конструкцій у мові газети
ВВ Явір
Східнослов'янські мови в їх історичному розвитку : зб. наук. праць …, 1996
11996
Складні речення фразеологізованої структури
ВВ Явір
Українська мова: питання системи і функціонування : питання системи і …, 1995
11995
Мова і духовність нації
ВВ Явір
11994
Ніщо в житті не минає безслідно
ВВ Явір
Українська мова серед інших слов'янських: етнологічні та граматичні …, 2009
2009
Рідна мова як одна із вузлових ланок духовно-національного буття народу і держави
ВВ Явір
Українська мова серед інших слов'янських: етнологічні та граматичні …, 2009
2009
До питання про семантико-семантичний статус вокатива
ВВ Явір
Запорізький національний університет, 2006
2006
Вокативні синтаксеми: семантико-синтаксичний аспект
ВВ Явір
Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук. праць, С …, 2006
2006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20