Подписаться
Олександр Анатолійович Непочатенко
Олександр Анатолійович Непочатенко
старший викладач кафедри економіки, факультет економіки і підприємництва, Уманський національний
Подтвержден адрес электронной почты в домене udau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методичні проблеми оцінки платоспроможності підприємств
ОО Непочатенко
Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії, 18, 2010
152010
Вплив діяльності сільськогосподарських підприємств на навколишнє природне середовище
АП Бурляй, ОЛ Бурляй, ОА Непочатенко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2018
92018
Інвестиційно-інноваційне забезпечення підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (Investment and innovation to ensure increased competitiveness of farms)
О Непочатенко, С Пташник
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2016
52016
Сутність платоспроможності підприємства
ПК Бечко, ОА Непочатенко
Вісник ХНТУСГ. Серія «Економічні науки, 104-110, 2015
52015
Підходи до управління платоспроможністю сільськогосподарських підприємств
ОА Непочатенко
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 138-142, 2013
32013
Механізми забезпечення економічної ефективності діяльності аграрних підприємств: монографія
ОА Непочатенко
Умань: Видавець «Сочінський, 2013
32013
Роль кредитного ринку у відтворювальному процесі суб’єктів господарювання аграрної галузі
КМ Мельник, ОА Непочатенко, ЮО Нестерчук
Ефективна економіка, 2021
22021
Роль кредитного ринку в забезпеченні банківськими кредитами сільськогосподарських підприємств
ОО Непочатенко, РП Мудрак, ПК Бечко, ОА Непочатенко
Агросвіт, 10-16, 2020
22020
Вітчизняний механізм справляння ПДВ: ключові проблеми та шляхи їх вирішення
О Непочатенко, П Боровик, Л Павлова
Економічний аналіз, 286-289, 2013
22013
Податкова підтримка сільськогосподарського виробництва в Україні через механізм справляння ПДВ
ПМ Боровик, ОА Непочатенко, ВВ Сліпченко
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 19-28, 2016
12016
Оцінка ефективності та платоспроможності аграрних підприємств
ОА Непочатенко, ВО Непочатенко
12015
РОЛЬ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ В РОЗВИТКУ РИНКУ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ
ПК Бечко, НВ Бондаренко, СА Пташник, ОА Непочатенко, ...
Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2023
2023
Основи формування соціального підприємництва як сучасної форми господарювання
І Чернега, Н Бленда, О Непочатенко, М Коротєєв, М Мальована, ...
Наука і техніка сьогодні, 2022
2022
Шляхи вдосконалення податкового стимулювання аграрного сектора економіки
ПК Бечко, СА Власюк, ОА Непочатенко, ЮІ Нагорна
Бізнес Інформ, 331-339, 2022
2022
Регуляторний механізм в системі страхових ризиків суб’єктів підприємницької діяльності агарної сфери
ПК Бечко, СА Власюк, НВ Бондаренко, ОА Непочатенко, ...
Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2022
2022
Фінансування інноваційної діяльності та аналіз ефективності використання фінансових ресурсів аграрних підприємств
С Соколюк, К Соколюк, О Непочатенко
Економіка та суспільство, 2021
2021
Застосування економіко-математичного моделювання для прийняття рішення при аналізі ризику використання фінансових ресурсів підприємства
ВС Уланчук, ІІ Чернега, ОВ Жарун, ОА Непочатенко, ОС Тупчій
Харків: ХНАУ, 2021
2021
Конкурентні переваги соціально-економічного механізму підприємницької діяльності у бізнес-середовищі та економічна безпека бізнесу
ІІ Чернега, ЮО Нестерчук, СЮ Соколюк, ОА Непочатенко, ОВ Жарун
Харків: ХНАУ, 2021
2021
Development of Economic Complex of the Tourism Industry in Ukraine
ДВ Нагернюк, ВО Непочатенко, ЛГ Коваленко, ОА Непочатенко, ...
IBIMA, Seville, Spain, 2020
2020
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ РЕГУЛЯТОРНИХ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ
ПК Бечко, ОА Непочатенко, ВП БЕЧКО, СА ПТАШНИК
Збірник наукових праць УНУС, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20