Підписатись
Тетяна Маматова (Тetiana Мamatova)
Тетяна Маматова (Тetiana Мamatova)
Dnipro University of Technology, Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
Підтверджена електронна адреса в nmu.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління на основі якості: методологічні засади для органів державного контролю: монографія
ТВ Маматова, ТВ Маматова
Д.: Свідлер АЛ, 2009
532009
Трактування поняття «державний контроль» у сучасному законодавстві України та його уточнення
Т Маматова
Вісник державної служби України, 23-26, 2004
362004
Міжнародні стандарти корпоративної соціальної відповідальності: механізм адаптації для органів державного контролю України
Т МАМАТОВА
Держ. упр. та місц. самоврядув. : зб. наук. пр., 109 – 120., 2010
272010
оцінювання результатів формування та розвитку самодостатніх громад: монографія/за заг. та наук. ред. СМ Серьогіна, ІА Чикаренко
Д влади в Україні
СМ Серьогіна, ІА Чикаренко. Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2019
242019
Процесний підхід до організації діяльності з надання муніципальних послуг
ДВ Сухінін, ТВ Маматова
Державне управління: теорія та практика 2, 2005
182005
Управління на основі якості в органах державного контролю: методологічні аспекти
Т Маматова
Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр.–Д.: ДРІДУ НАДУ, 97-110, 2004
182004
Результативність та якість діяльності державного службовця
ЮП Шаров, ТВ Маматова, ІА Чикаренко
Х.: Магістр 212, 2003
182003
Формування нової системи надання адміністративних послуг в умовах децентралізації
ТV Mаmаtоva
Public administration aspects 3 (4), 75-83, 2015
162015
Енциклопедичний словник з державного управління
ЮП Сурмін, ВД Бакуменко, АМ Михненко, ТВ Маматова
НАДУ, 2010
152010
Управління стратегічним розвитком об’єднаних територіальних громад: інноваційні підходи та інструменти : монографія / ; за заг. та наук. ред. С. М. Серьогіна, Ю. П. Шарова.
Ю Шаров, М Т., C Серьогін, Є Бородін, І Чикаренко, Т Серьогіна, ...
Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2016, 2016
142016
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
Т МАМАТОВА, О ГЛАДКА
Державне управління та місцеве самоврядування, 86 – 91, 2020
132020
Теоретико-методологічні засади реалізації функції державного контролю як публічної послуги : дис... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02
ТВ Маматова
Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя. – 502 с., 2010
132010
Оцінювання організаційної культури як інструмент системи надання якісних послуг органами державного контролю
ТВ Маматова, ЕО Сергієнко
Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр.–Дніпропетровськ …, 2007
112007
Системная модель методологии управления на основе качества в условиях новой экономики
ТВ Маматова
Управление проектами и развитие производства, 48-55, 2004
112004
Management of enterprises and organizations under the conditions of sustainable development
TV Mamatova, IA Chykarenko, EG Moroz, IY Yepifanova, NV Kudlaieva
International Journal of Management 11 (4), 151-159, 2020
102020
Міжнародні практики громадського моніторингу надання публічних послуг
ЮП Шаров, ТВ Маматова
Аспекти публічного управління, 69-76, 2013
102013
Впровадження систем управління якістю при наданні муніципальних послуг: існуючі практики та напрями вдосконалення
ТВ Маматова
Аспекти публічного управління, 105-112, 2013
102013
Управління знаннями в публічному управлінні: методологічні засади та шляхи практичної імплементації в в Україні
Т Маматова
Публічне управління: теорія та практика.–Х.: Вид-во Хар. РУН АДЦ „Магістр, 10, 2012
92012
Удосконалення методичного супроводу впровадження систем управління якістю в органах виконавчої влади
В Маматов, Т Маматова
Вісник державної служби України, 16 – 22, 2007
92007
Система забезпечення якості суспільних послуг/Тетяна Маматова
Т Маматова
Актуальні пробл. держ. упр.: зб. наук. пр.–Д.: ДРІДУ НАДУ, 103-113, 2004
92004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20