Микола Обушний
Микола Обушний
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене univ.net.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Етнос і нація: проблеми ідентичності
МІ Обушний
К.: Український центр духовної культури, 1998
531998
Політологія: довідник
МІ Обушний, АА Коваленко, ОІ Ткач
К.: Довіра, 122, 2004
472004
Етнонаціональна ідентичність в контексті формування української нації
МІ Обушний
Автореферат на здобуття наукового ступеня д. політ. наук/НАН України, ІПіЕНД, 2, 1999
441999
Партологія
МІ Обушний, МВ Примуш, ЮР Шведа
навч. посіб./М. Обушний, Масові партії (Р. Міхельс, М. Дюверже), 175-176, 2006
282006
Партологія
МІ Обушний, МВ Примуш, ЮР Шведа
навч. посіб./М. Обушний, Масові партії (Р. Міхельс, М. Дюверже), 175-176, 2006
282006
Етнонаціональна ідентичність–феномен самовизначення українців
МІ Обушний
К.: Редакційно видав ничий центр “Київський ун 1999, 40, 1999
221999
Етнонаціональні процеси в сучасній Україні: досвід, проблеми, перспективи
ВА Ребкало, МІ Обушний, ОМ Майборода
Українська академія держ. управління при Президентові України.− К, 1996
201996
Політичні партії у формуванні національних еліт
МІ Обушний
Еліти і цивілізаційні процеси формування націй 2, 145-146, 2006
112006
Фінансове забезпечення діяльності політичних партій в Україні
М Обушний
Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за …, 2007
92007
Політологія:[навчальний посібник]
ФМ Кирилюк, МІ Обушний, МІ Хилько
К.: Здоров’я 776, 2004
72004
Етнонаціональна ідентичність: концептуальний аспект
МІ Обушний
Вісник. Філософія. Політологія. Вип, 1999
71999
Державотворчі погляди Миколи Сціборського
В Кучер, М Обушний
Розбудова держави.-1998.-Не 5, 1998
71998
Політико-психологічні аспекти Голодомору 1932-1933 років
М Обушний, Т Воропаєва
Соціальна психологія, 39-48, 2009
62009
Партологiя: навчальний посiбник/За ред. МI Обушного
МI Обушний, МВ Примуш, ЮР Шведа
62006
Партологія: Навчальний посібник./Обушний МІ, Примуш МВ, Шведа ЮР/За ред. MI Обушного
МІ Обушний
К.: Арістей, 2006
62006
Політологія: довідник/МІ Обушний, АА Коваленко, ОІ Ткач; за ред. МІ Обушного
М Обушний
К.: Довіра, 2004
62004
Історія України: Джерельний опис
ВІ Червінський, МІ Обушний
К.: КВІЦ.-2012.-832 с, 2012
52012
До питання сутності поняття «партійна комунікація»
МІ Обушний
Дні науки філософського факультету-2010: Міжнародна наукова конференція (21 …, 2010
42010
Теоретико-методологічні засади сучасного українознавства
М Обушний, Т Воропаєва, О Мостяєв
Українознавство, 2008
42008
Політологія: Довідник/Микола Обушний, Анатолій Коваленко, Олег Ткач; За ред. Миколи Обушного; КНУ ім. ТГ Шевченка
М Обушний
К.: Довіра, 2004
42004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20