Подписаться
Сергій Фесенко, Serhii Fesenko
Сергій Фесенко, Serhii Fesenko
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Дослідження особливостей поведінки циліндричної оболонки в ультразвуковому полі
СВ Фесенко, ВЮ Шибецький
Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси, 61, 2016
52016
Використання комбінованого резонансу на низьких звукових частотах для культивування мікроорганізмів
ВМ Мельник, ВВ Карачун, ВЮ Шибецький, СВ Фесенко
Технологический аудит и резервы производства, 4-7, 2014
32014
Штучне формування зон активної турбулентності звуковими хвилями
ВМ Мельник, ВВ Карачун, СВ Фесенко
Міжнародний науковий журнал, 21, 2016
22016
Формирование энергетической активности высокочастотными акустическими полями
ВЮ Шибецький, СВ Фесенко
Міжнародний науковий журнал, 21, 2016
22016
Дистанційне керування тепломасообміном у біореакторах технологічних ліній
VM Mel’nick, SV Fesenko
Research Bulletin of the National Technical University of Ukraine" Kyiv …, 2017
12017
Дифракция звуковых волн на перекрестном упругом шарнире подвеса гироскопа
ВВ Карачун, СВ Фесенко
Авиационно-космическая техника и технология, 112–122-112–122, 2017
12017
Забезпечення скритної дислокації танка у фортифікаційних спорудах відкритого типу
ВВ Карачун, ВМ Мельник, СВ Фесенко
ScienceRise 4 (1 (33)), 31-36, 2017
12017
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
АК Авакян, ИЛ Дергачева, АА Еланчик, ДЮ Коровкин, ТА Крылова, ...
Приборы и техника эксперимента, 135-147, 2020
2020
Розрахунок і конструювання типового устаткування–1. Тонкостінні посудини та апарати. Практичні заняття
СІ Костик, СВ Фесенко, ОВ Воробйова
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020
2020
ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОБЛАДНАННЯ У ВИРОБНИЦТВІ ВОДИ ФАРМАКОПЕЙНОЇ ЯКОСТІ
СВ Фесенко, СІ Костик, ВМ Поводзинський, ГА Іванцова
МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «ІНТЕРНАУКА», 23, 2020
2020
DIFFRACTION OF SOUND-WAVES ON CROSS RESILIENT HINGE OF GYRO SUSPENSION OF GYROSCOPE
ВВ Карачун, СВ Фесенко
Aerospace Technic and Technology, 112-122, 2017
2017
Heat and Mass Transfer Remote Control in Bioreactors of Technological Lines
VM Mel’nick, SV Fesenko
Наукові вісті Національного технічного університету України" Київський …, 2017
2017
Вплив проникаючого акустичного випромінювання на поліагрегатний підвіс гіроскопа і похибки вимірювань на резонансному рівні
СВ Фесенко
Київ, 2017
2017
Тепломасообмінне обладнання
ЛІ Ружинська, ІА Буртна, СВ Фесенко
НТУУ «КПІ», 2016
2016
Процеси, апарати та машини галузі–3. Масообмінні процеси та апарати
ВМ Мельник, ІА Буртна, ЛІ Ружинська, СВ Фесенко
НТУУ «КПІ», 2016
2016
ДифраКція звуКових хвиль на металевому Кільці
ВВ Карачун, ВМ Мельник, СВ Фесенко
Технологический аудит и резервы производства 6 (2 (32)), 4-8, 2016
2016
Shybetskyy V.
ВЮ Шибецкий, СВ Фесенко
В журнале опубликованы научные статьи по актуальным проблемам современной …, 2016
2016
ИССКУСТВЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЗОН АКТИВНОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ ЗВУКОВЫМИ ВОЛНАМИ
ВМ Мельник, ВВ Карачун, СВ Фесенко
Міжнародний науковий журнал, 85-89, 2016
2016
Использование комбинированного резонанса на низких звуковых частотах для культивирования микроорганизмов
ВН Мельник, ВВ Карачун, ВЮ Шибецкий, СВ Фесенко
Технологический аудит и резервы производства 4 (2 (18)), 4-7, 2014
2014
ФОРМУВАННЯ АСИМЕТРИЧНОЇ ТУРБУЛЕНТНОСТІ РОБОЧОГО СЕРЕДОВИЩА В БІОРЕАКТОРІ
ВВ Карачун, СВ Фесенко
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20