Підписатись
Олег Стокалюк / Oleg Stokaliuk
Олег Стокалюк / Oleg Stokaliuk
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності/Lviv State University of Life Safety
Підтверджена електронна адреса в ldubgd.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Безвідходні технології промислового очищення стічних вод від багатокомпонентних органічних сумішей
ІМ Петрушка, ОВ Стокалюк, ОГ Чайка
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007
82007
Температура займання та самозаймання найпоширеніших деревних порід териконів
ВВ Попович, ОВ Стокалюк, ВФ Піндер, ПВ Босак
Науковий вісник НЛТУ України, 2020
72020
Дослідження вмісту важких металів у ґрунті на прилеглих територіях автозаправних станцій
ОГ Чайка, ОО Мацьків, ОВ Стокалюк, МВ Руда
Науковий вісник НЛТУ України, 62-65, 2018
52018
Очищення стічних вод від органічних розчинників з використанням процесів адсорбції на природних дисперсних сорбентах та хроматографії
О Стокалюк, М Мальований, І Петрушка, О Стойко, З Одноріг
Праці НТШ 1, 239-243, 2005
52005
Аналіз перспектив аеробного очищення інфільтратів сміттєзвалищ та полігонів твердих побутових відходів
ОІ Мороз, МС Мальований, ВМ Жук, ВТ Слюсар, АС Середа, ...
Науковий вісник НЛТУ України 27 (3), 83-88, 2017
42017
Визначення та дослідження температурного поля в елементах металевих конструкцій за умов температурного режиму горіння водню
АВ Субота, ММ Семерак, ОВ Стокалюк
Пожежна безпека, 120-123, 2014
42014
Управління екологічною безпекою у проектах розвитку гірничопромислових комплексів
ПВ Босак, ОВ Стокалюк, ОГ Корольова, ВВ Попович
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 2020
32020
Стратегія очищення стічних вод від органічних розчинників і їх сумішей
МС Мальований, ІМ Петрушка, ОВ Стокалюк
Вісник КНУ імені Остроградського.–Випуск 1, 66, 2011
32011
Фітотоксичність териконів Львівсько-Волинського вугільного басейну
ПВ Босак, ВВ Попович, ОВ Стокалюк
Сталий розвиток–стан та перспективи: Матеріали ІІ Міжнародного наукового …, 2020
22020
Аналіз накопичення та екологічні наслідки відходів підприємств вугільної галузі
ПВ Босак, РТ Ратушний, ВВ Попович, ОВ Стокалюк
Еколоriстика. Теорія і практика управління сміттєзвалищами: колективна …, 2021
12021
Аналіз екологічної небезпеки існуючих сміттєзвалищ та стратегія її мінімізації
М Мальований, В Слюсар, А Середа, О Стокалюк
ІФНТУНГ, 2017
12017
Екологічна та санітарно-епідеміологічна безпека водопостачання у Барському районі Вінницької області
ІМ Левицька, ВВ Карабин, ОВ Стокалюк
12015
Комплекс заходів для забезпечення екологічної безпеки від забруднених органічними розчинниками стічних вод
ОВ Стокалюк, ОВ Стокалюк
Вид-во СумДУ, 2012
12012
Моделювання поширення забруднюючих речовин у довкілля з породних відвалів вугільних шахт Нововолинського гірничопромислового району
ПВ Босак, ОВ Стокалюк
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності№ 26 …, 2022
2022
Дослідження впливу залізничного транспорту на ґрунти у місті Львові
ОГ Чайка, ІМ Петрушка, ОМ Мазур, ХР Гамкало, ЮБ Наумова, ...
Молодий вчений, 66-69, 2016
2016
Прикладні аспекти очищення стоків від гексану природними сорбентами
ОВ Стокалюк
Вісник ЛДУ БЖД, 2016
2016
Аналіз нормативно-правової бази щодо використання генетично модифікованих організмів в Україні та за її межами
ОГ Чайка, ОА Нагурський, ОВ Стокалюк, ЮА Чайка
Цукор України, 58-61, 2015
2015
Застосування генетично модифікованих організмів у харчовій промисловості та їх вплив на людину
ОВ Стокалюк
Новітні науково-технічні рішення в харчовій промисловості.-Львів: СПОЛОМ …, 2015
2015
Екологічна та санітарно-епідеміологічна безпека водопостачання у Барському районі Вінницької області (Ecological and sanitary security of water supply in the in barsky …
ОВ Стокалюк
Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський …, 2015
2015
Екологічний стан річки Верещиця
ОВ Стокалюк
Водопостачання та водовідведення проектування, будова, експлуатація …, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20