Іваніна Вадим Віталійович
Іваніна Вадим Віталійович
Вінницький національний аграрний університет
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Ґрунти України: властивості, генезис, менеджмент родючості: навчальний посібник
ВІ Купчик, ВВ Іванівна, ГІ Нестеров, ОЛ Тохна, М Лі, Г Метьюз
К.: Кондор 414, 2007
152007
Стабілізація біогенного балансу та продуктивність зерно-бурякової сівозміни
АС Заришняк, ВВ Іваніна, ТВ Колібабчук
Вісник аграрної науки, 26-30, 2012
52012
Заходи біологізації у формуванні фосфатного режиму чорнозему типового
ВВ Іваніна, НК Шиманська, ГМ Мазур
Вісник аграрної науки, 21-24, 2013
32013
Баланс біогенних елементів та його регулювання в агроекосистемах Лісостепу за умов біологізації землеробства
ВВ Іваніна
Агробіологія, 63-67, 2011
32011
Калійний режим чорнозему опідзоленого за тривалого удобрення зерно-бурякової сівозміни
АС Заришняк, ВВ Іваніна, ТВ Колібабчук
Вісник аграрної науки, 10-14, 2013
22013
Груповий та фракційний склад гумусу чорнозему типового в різноротаційних сівозмінах
ЯП Цвей, ВВ Іваніна, ОТ Петрова
Вісник аграрної науки, 15-19, 2013
22013
Eнергетична ефективність агротехнологій за різних систем удобрення зернобурякової сівозміни
ВВ Іваніна
Цукрові буряки, 15-16, 2014
12014
Біологізація системи удобрення у формуванні калійного режиму чорнозему типового вилугуваного
ВВ Іваніна, НК Шиманська, ГМ Мазур
Агробіологія, 100-103, 2013
12013
Вапнування в різних ланках сівозміни і його вплив на продуктивність сільськогосподарських культур
ЯП Цвей, ВВ Іваніна, АІ Чередничок, АО Сипко, ЕТ Петрова, ...
Цукрові буряки, 15-17, 2013
12013
Трансформація вуглецю в чорноземі
АС Заришняк, ВВ Іваніна, ТВ Колібабчук
Вісник аграрної науки, 12-16, 2012
12012
Оптимізація удобрення зернових культур у зерно-буряковій сівозміні
АС Заришняк, ВВ Іваніна, ТВ Колібабчук
Вісник аграрної науки, 15-17, 2012
12012
Динаміка мінерального режиму чорнозему типового в умовах коротко-ротаційних сівозмін зони Південного Лісостепу України
ЯП Цвей, МО Кіселевська, ВВ Іваніна
Агробіологія.–2009.–Випуск 1 (64), 102-106, 0
1
Поживний режим чорнозему вилугуваного за різних систем удобрення буряків цукрових
ВВ Іваніна, ІА Павук, ГМ Мазур
Вісник аграрної науки, 13-19, 2018
2018
Продуктивність буряків цукрових за традиційних та альтернативних систем удобрення
VV Ivanina, IA Pavuk, GM Mazur
Наукові доповіді НУБіП України, 2017
2017
Біоенергетична продуктивність цукрового сорго та застосування мікродобрив
ВВ Іваніна, АО Сипко, ОП Стрілець, НС Зацерковна, ГА Сінчук, ...
Біоенергетика, 23-25, 2016
2016
Ефективність мікродобрив Реаком у підвищенні продуктивності цукрових буряків
ВВ Іваніна, ЛМ Олекшій
Цукрові буряки, 10-12, 2016
2016
Енергетична ефективність агротехнологій в різноротаційних сівозмінах
ВВ Іваніна
Вісник аграрної науки, 5-10, 2016
2016
Ефективність мікродобрив Реаком на посівах буряків цукрових
ВВ Іваніна, ЛМ Олекшій
Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і …, 2016
2016
Перспективи селекції гібридів цукрових буряків (Beta Vulgaris) для виробництва біоетанолу з використанням нових стерильних цитоплазм від диких видів роду Beta
МВ Роїк, НС Ковальчук, ВВ Іваніна, ОА Яцева, ОА Потапович, ...
Біоенергетика, 15-17, 2014
2014
Біоенергетична продуктивність цукрового сорго залежно від умов азотного живлення
ВВ Іваніна, АО Сипко, ГА Сінчук, ОП Стрілець, НС Зацерковна, ...
Біоенергетика, 25-27, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20