Іваніна Вадим Віталійович
Іваніна Вадим Віталійович
Вінницький національний аграрний університет
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ґрунти України: властивості, генезис, менеджмент родючості: навчальний посібник
ВІ Купчик, ВВ Іванівна, ГІ Нестеров, ОЛ Тохна, М Лі, Г Метьюз
К.: Кондор 414, 2007
202007
Біологізація удобрення культур у сівозмінах: монографія
ВВ Іваніна
Київ: ЦП «Компринт, 2016
102016
Оптимізація удобрення та родючості ґрунту в сівозмінах
АС Заришняк, ЯП Цвей, ВВ Іваніна
Київ: Аграрна наука, 2015
92015
Стабілізація біогенного балансу та продуктивність зерно-бурякової сівозміни
АС Заришняк, ВВ Іваніна, ТВ Колібабчук
Вісник аграрної науки, 26-30, 2012
82012
Баланс біогенних елементів та його регулювання в агроекосистемах Лісостепу за умов біологізації землеробства
ВВ Іваніна
Агробіологія, 63-67, 2011
62011
Калійний режим чорнозему опідзоленого за тривалого удобрення зерно-бурякової сівозміни
АС Заришняк, ВВ Іваніна, ТВ Колібабчук
Вісник аграрної науки, 10-14, 2013
32013
Біоенергетична продуктивність цукрового сорго залежно від умов азотного живлення
ВВ Іваніна, АО Сипко, ГА Сінчук, ОП Стрілець, НС Зацерковна, ...
Біоенергетика, 25-27, 2014
22014
Заходи біологізації у формуванні фосфатного режиму чорнозему типового
ВВ Іваніна, НК Шиманська, ГМ Мазур
Вісник аграрної науки, 21-24, 2013
22013
Груповий та фракційний склад гумусу чорнозему типового в різноротаційних сівозмінах
ЯП Цвей, ВВ Іваніна, ОТ Петрова
Вісник аграрної науки, 15-19, 2013
22013
Оптимізація удобрення зернових культур у зерно-буряковій сівозміні
АС Заришняк, ВВ Іваніна, ТВ Колібабчук
Вісник аграрної науки, 15-17, 2012
22012
Eнергетична ефективність агротехнологій за різних систем удобрення зернобурякової сівозміни
ВВ Іваніна
Цукрові буряки, 15-16, 2014
12014
Вплив тривалого внесення добрив на калійний режим чорнозему типового в різноротаційних сівозмінах
ЯП Цвей, ВВ Іваніна, ОТ Петрова, ЮП Дубовий
Вісник аграрної науки, 17-20, 2013
12013
Біологізація системи удобрення у формуванні калійного режиму чорнозему типового вилугуваного
ВВ Іваніна, НК Шиманська, ГМ Мазур
Агробіологія, 100-103, 2013
12013
Вапнування в різних ланках сівозміни і його вплив на продуктивність сільськогосподарських культур
ЯП Цвей, ВВ Іваніна, АІ Чередничок, АО Сипко, ЕТ Петрова, ...
Цукрові буряки, 15-17, 2013
12013
Баланс елементів живлення у зерно-буряковій сівозміні залежно від системи удобрення
ЯП Цвей, ВВ Іваніна, ЮМ Цебро, ОТ Петрова, АФ Одреховський, ...
Вісник аграрної науки, 33-37, 2012
12012
Трансформація вуглецю в чорноземі
АС Заришняк, ВВ Іваніна, ТВ Колібабчук
Вісник аграрної науки, 12-16, 2012
12012
Резерви підвищення продуктивності цукрових буряків і стабілізації родючості ґрунту
ВВ Іваніна, ТВ Калібабчук, ПО Кулеша
Збірник наукових праць [Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків …, 2012
12012
Динаміка мінерального режиму чорнозему типового в умовах коротко-ротаційних сівозмін зони Південного Лісостепу України
ЯП Цвей, МО Кіселевська, ВВ Іваніна
Агробіологія.–2009.–Випуск 1 (64), 102-106, 0
1
Формування поживного режиму кислих ґрунтів за біологізації систем удобрення буряків цукрових в умовах Лісостепу України
А Заришняк, В Іваніна, А Сипко, О Стрілець, Н Зацерковна, Г Гончарук, ...
Вісник аграрної науки 98 (5), 17-23, 2020
2020
Поживний режим чорнозему вилугуваного за різних систем удобрення буряків цукрових
В Іваніна, І Павук, Г Мазур
Вісник аграрної науки 96 (4), 13-19, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20