Іваніна Вадим Віталійович
Іваніна Вадим Віталійович
Вінницький національний аграрний університет
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ґрунти України: властивості, генезис, менеджмент родючості: навчальний посібник
ВІ Купчик, ВВ Іваніна, ГІ Нестеров, ОЛ Тонха, М Лі, Г Метью
К.: Кондор 414, 2007
212007
Біологізація удобрення культур у сівозмінах: монографія
ВВ Іваніна
Київ: ЦП «Компринт, 2016
182016
Оптимізація удобрення та родючості ґрунту в сівозмінах
АС Заришняк, ЯП Цвей, ВВ Іваніна
Київ: Аграрна наука, 2015
142015
Стабілізація біогенного балансу та продуктивність зерно-бурякової сівозміни
АС Заришняк, ВВ Іваніна, ТВ Колібабчук
Вісник аграрної науки, 26-30, 2012
102012
Баланс біогенних елементів та його регулювання в агроекосистемах Лісостепу за умов біологізації землеробства
ВВ Іваніна
Агробіологія, 63-67, 2011
102011
Біоенергетична продуктивність цукрового сорго залежно від умов азотного живлення
ВВ Іваніна, АО Сипко, ГА Сінчук, ОП Стрілець, НС Зацерковна, ...
Біоенергетика, 25-27, 2014
42014
Калійний режим чорнозему опідзоленого за тривалого удобрення зерно-бурякової сівозміни
АС Заришняк, ВВ Іваніна, ТВ Колібабчук
Вісник аграрної науки, 10-14, 2013
32013
Груповий та фракційний склад гумусу чорнозему типового в різноротаційних сівозмінах
ЯП Цвей, ВВ Іваніна, ОТ Петрова
Вісник аграрної науки, 15-19, 2013
32013
Eнергетична ефективність агротехнологій за різних систем удобрення зернобурякової сівозміни
ВВ Іваніна
Цукрові буряки, 15-16, 2014
22014
Вплив тривалого внесення добрив на калійний режим чорнозему типового в різноротаційних сівозмінах
ЯП Цвей, ВВ Іваніна, ОТ Петрова, ЮП Дубовий
Вісник аграрної науки, 17-20, 2013
22013
Заходи біологізації у формуванні фосфатного режиму чорнозему типового
ВВ Іваніна, НК Шиманська, ГМ Мазур
Вісник аграрної науки, 21-24, 2013
22013
Баланс елементів живлення залежно від системи удобрення у різноротаційних сівозмінах
ВВ Іваніна
Зб. наук. пр. ННЦ «Інститут землеробства, 3-4, 2012
22012
Оптимізація удобрення зернових культур у зерно-буряковій сівозміні
АС Заришняк, ВВ Іваніна, ТВ Колібабчук
Вісник аграрної науки, 15-17, 2012
22012
Резерви підвищення продуктивності цукрових буряків і стабілізації родючості ґрунту
ВВ Іваніна, ТВ Калібабчук, ПО Кулеша
Збірник наукових праць [Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків …, 2012
22012
Роль добрив у підвищенні енергетичної ефективності агротехнологій
ВВ Іваніна
Вісник аграрної науки, 20-23, 2013
12013
Біологізація системи удобрення у формуванні калійного режиму чорнозему типового вилугуваного
ВВ Іваніна, НК Шиманська, ГМ Мазур
Агробіологія, 100-103, 2013
12013
Вапнування в різних ланках сівозміни і його вплив на продуктивність сільськогосподарських культур
ЯП Цвей, ВВ Іваніна, АІ Чередничок, АО Сипко, ЕТ Петрова, ...
Цукрові буряки, 15-17, 2013
12013
Енергетичний баланс чорнозему типового вилугуваного та ефективність агротехнологій залежно від системи удобрення
ВВ Іваніна
Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, 99-102, 2013
12013
Баланс елементів живлення у зерно-буряковій сівозміні залежно від системи удобрення
ЯП Цвей, ВВ Іваніна, ЮМ Цебро, ОТ Петрова, АФ Одреховський, ...
Вісник аграрної науки, 33-37, 2012
12012
ЗМІНА ЕНЕРГОПОТЕНЦІАЛУ ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕНОГО ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ ЗЕРНО-БУРЯКОВОЇ СІВОЗМІНИ
ВВ Іваніна
Агроекологічний журнал, 37-40, 2012
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20