Hennadii Moskovko = Геннадій Московко = Gennadii Moskovko = GS Moskovko = G Moskovko = ГС Московко
Hennadii Moskovko = Геннадій Московко = Gennadii Moskovko = GS Moskovko = G Moskovko = ГС Московко
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний
Підтверджена електронна адреса в vnmu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Aspirin and extended-release dipyridamole versus clopidogrel for recurrent stroke.
PS Group.
the new englan journal of medicine 359, 1238-1251, 2008
10822008
Telmisartan to prevent recurrent stroke and cardiovascular events
PS Group
the new englan journal of medicine 359, 1225-1237, 2008
9032008
Effects of aspirin plus extended-release dipyridamole versus clopidogrel and telmisartan on disability and cognitive function after recurrent stroke in patients with ischaemic …
The Lancet Neurology 7 (10), 875-884, 2008
3462008
Мир болезни Паркинсона
СП Московко, ГС Московко
НейроNEWS, 43, 2008
312008
Дослідження функції ходи за допомогою GaitRite: описання та нормативні дані
Московко
Biomedical and Biosocial Anthropology, 18 - 22, 2007
252007
Синдром неспокійних ніг в осіб старшого та похилого віку: недооцінений та недолікований «тіньовий» феномен
Московко СП, Желіба ЛМ, Московко ГС
Нейро News, 54 - 58, 2008
72008
Особливості розладів ходи у хворих на множинний склероз
Московко
Biomedical and Biosocial Anthropology, 2008
72008
Розвиток клінічного мислення у студентів вищих навчальних медичних закладів, як когнітивна складова професійної компетентності
М ГС
Буковинський медичний вісник 20 (2), 271-274, 2016
42016
ПРОСТОРОВО-ЧАСОВІ ПАРАМЕТРИ ХОДЬБИ У ЧОЛОВІКІВ ПІДЛІТКОВОГО ТА ЮНОГО ВІКУ
Мороз, Йолтухівський, Тищенко, Богомаз, Московко
Вісник Вінницького національного медичного університету 19 (1), 6 - 10, 2015
4*2015
Статеві особливості та часово-просторові параметри організації ходи у молодих здорових людей
В Московко, Желіба, Штельмах, Галактіонова, Богомаз
Вісник морфології, 388 - 391, 2007
42007
Стандартизація методики комп’ютерної варіаційної пуль сометрії з метою оцінки стану вегетативної регуляції
К Московко СП, Йолтуховський, Московко ГС
Вісник Вінницького державного медичного університету, 238 - 239, 2000
42000
Клінічні дослідження параметрів ходьби хворих на коксартроз за даними системи GAITRite
СС Страфун, ОВ Фіщенко, ГС Московко, ОД Карпінська
Травма, 54-60, 2018
32018
Вплив додаткового когнітивного навантаження на просторово-часові параметри ходьби у жінок різних вікових груп
ВМ Мороз, МВ Йолтухівський, ІВ Тищенко, ОВ Богомаз, ГС Московко, ...
Нейрофизиология, 162-166, 2016
32016
Regression models of rheoencephalographic indices, depending on the anthropo-somatometric parameters of the body in practically healthy women with endo-mesomorphic somatotype
KMA Serebrennikova О. А., Semenchenko V. V., Моskovko G. S., Tsyhalko D. V ...
Світ медицини та біології 4 (62), 85-89, 2017
2*2017
Стабільність і мінливість просторово-часових параметрів ходьби людини
ТІВ Мороз ВМ, Йолтухівський МВ, Богомаз ОВ, Московко ГС, Величко ТО
Фізіологічний журнал 60 (3), 156 - 157, 2014
2*2014
Маркеры нарушения параметров ходьбы больных после эндопротезирования тазобедренного сустава как следствие длительного течения остеоартроза (по данным системы GAITRite)
ВА Фищенко, АЮ Браницкий, ГС Московко, ЕД Карпинская
Травма 21 (1), 2020
12020
Нові діагностичні критерії хвороби Паркінсона Між-народного товариства рухових розладів
СП Московко, ГС Руденко, ГС Московко, ОО Кріпчак, МО Кирильчук
Нейроnews, 2016
12016
Age-related features of walking with cognitive tasks
VM Moroz, MV Yoltukhivskyy, OV Vlasenko, GS Moskovko, OV Bogomaz, ...
Biomedical and Biosocial Anthropology, 68-76, 2019
2019
Новые подходы в лечении болевого синдрома в пояснично-крестцовом отделе позвоночника
ГС Московко, АИ Дацюк, ЯВ Никитчук, АВ Костюченко, НВ Титаренко
Медицина неотложных состояний, 2019
2019
Клинические исследования параметров ходьбы больных коксартрозом по данным системы GAITRite
СС Страфун, ОВ Фищенко, ГС Московко, ЕД Карпинская
Травма 19 (6), 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20