Хлус Костянтин Миколайович
Хлус Костянтин Миколайович
доцент кафедри біоорганічної і біологічної хімії, Буковинський державний медичний університет
Verified email at bsmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Морфологічні й екологічні особливості хвостатих земноводних у Чернівецькій області. 1. Карпатський тритон
ЛМ Хлус, ІВ Скільський, КМ Хлус, НА Смірнов
Запов. справа в Укра¿ ні 12 (2), 58-67, 2006
92006
Мінливість конхологічних ознак Helix pomatia L. у зв’язку з рівнем антропогенного навантаження
ЛМ Хлус, КМ Хлус, СБ Грицюк
Наук. вісн. Ужгор. нац. ун-ту. Серія: Біологія, 90-93, 2001
82001
Изучение изменчивости наземного моллюска Helix lutescens с применением факторного анализа
ЛМ Хлус
72002
Конхиологичнi особливости буковиньских популяцiй Cepaea vindobonensis Fer.(Geophyla, Helicidae)
ЛМ Хлус, КМ Хлус
Матерiали конф.«Гори I люди (у контекстi сталого развитку)».—Рахiв 2, 522-526, 2002
62002
Морфологічні параметри Eobania vermiculata Mull.(Gastropoda, Helicidae) як індикатор рекреаційного навантаження на екосистеми південного сходу Кримського півострова
ЛМ Хлус, КМ Хлус
Національні природні парки: проблеми становлення і розвитку: Матеріали …, 2000
52000
ПоПЕРЕДНІДАНІ ПО ФАУНІЗАПОВІДНИКА „ГОРГАНИ”
ЛМ Хлус, ВФ Череватов, ВМ Кисляк, КМ Хлус, НА Смірнов, ...
22003
Аналіз конхологічної мінливості локальної популяції Cepaea vindobonensis Fer.
ЛМ Хлус
Питання біоіндикації та екології 8 (1), 78-84, 2003
22003
Фенотипова мінливість наземного молюска Helix lutescens Rssm
ЛМ Хлус, КМ Хлус
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 62-65, 2002
12002
Роль щавлевоТ кислоти в регуляци активност малатдепдрогенази тварин
КМ Хлус
Наук. вюник Льв1вськоТ державноТ академи ветеринарноТ медицини., 119, 2002
12002
Факторний аналіз динаміки окремих клініко-біохімічних показників крові під час лікування хворих різних вікових категорій із вперше діагностованим туберкульозом
КМ Хлус
Клінічна та експериментальна патологія, 75-77, 2017
2017
ВПЛИВ МЕЛАТОНІНУ НА ПОКАЗНИКИ ГЛУТАТІОНПЕРОКСИДАЗНОЇ АКТИВНОСТІ ПРИ ГЕПАТОРЕНАЛЬНОМУ СИНДРОМІ
ІВ Лопушинська
Innovation development, 109-112, 2016
2016
Морфометрична структура популяцій видів-інтродуцентів підродини Helicinae (Мollusca) в Карадазькому за-повіднику
ЛМ Хлус, КМ Хлус
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія, 64-67, 2016
2016
Жуки герпетобіонтного комплексу НПП «Вижницький»
ЛМ Хлус, КМ Хлус
Матеріали конференції V Всеукраїнського з’їзду екологів, 23-26 вересня 2015 р., 2015
2015
Аналіз мінливості форми черепашки Unio pictorum L.
ЛМ Хлус, КМ Хлус
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2015
2015
Досвід викладання біоорганічної і біологічної хімії у Буковинському державному медичному університеті
ІВ Геруш, ІФ Мещишен, НП Грирорь'єва, НВ Давидова, ІМ Яремій, ...
впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації …, 2012
2012
Оксалатзалежна регуляція метаболізму в тваринному організмі
КМ Хлус
Медична хімія, 188-188, 2011
2011
Оксалат як регулятор метаболічних процесів у м’язовій тканині тварин із різним таксономічним положенням
КМ Хлус
Український біохімічний журнал, 2010
2010
Еколого-еволюційні аспекти біологічної дії оксалатів
КМ Хлус
Становление современной науки, 2006
2006
Оксалатіндуковане пригнічення активності лактатдегідрогенази в органах з аеробним типом обміну речовин як механізм регуляції інтенсивності енергетичного метаболізму
КМ Хлус
Буковинський медичний вісник, 2005
2005
Органоспецифічність змін активності лактатдегідрогенази за дії in vitro щавлевої кислоти
КМ Хлус
Науковий вісник, 2004
2004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20