Aleks Karamanov Олексій Караманов Алексей Караманов
Aleks Karamanov Олексій Караманов Алексей Караманов
Ivan Franko National University of Lviv
Подтвержден адрес электронной почты в домене lnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Организация интерактивной музейной среды: от методов к моделям
АВ Караманов
Вопросы музеологии, 2012
292012
Музейна педагогіка в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи
ОВ Караманов
Освіта та педагогічна наука, 5-12, 2012
122012
Розвиток реформаторських ідей освіти і виховання у Східній Галичині в першій третині ХХ століття
ОВ Караманов
Львів: Видав. центр Львівського нац. ун-ту імені Івана Франка, 2004
82004
Музейна педагогіка як засіб формування професійних цінностей студента-історика
О Караманов
Вісник Львівського університету. Серія педагогічна, 119-125, 2006
72006
Музейна педагогіка в контексті багатокультурного освітнього середовища в Україні
ОВ Караманов
Шлях освіти, 8-11, 2012
62012
Вищий навчальний заклад у просторі музею: перспективи впровадження інтегрованих курсів
ОВ Караманов
Вісн. Львів. ун-ту.–Серія педагогічна.–Л.: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка …, 2010
62010
Музей–школа–університет: особливості педагогічної взаємодії в сучасному суспільстві знань”
ОВ Караманов, ОВ Караманов
Освіта та педагогічна наука, 44-50, 2013
52013
Філософія конструкти візму і особистісно зорієнтований підхід у педа гогічній діяльності
ОВ Караманов
КД Ушинського (Зб. наук. праць), Одеса, 196-200, 2007
52007
Ідея мультикультуралізму у процесі демократизації освіти в Україні, Американська філософія освіти очима українських дослідників: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 22 груд …
ОВ Караманов
Полтава, 2005
52005
Музей как центр обучения в современном образовательном пространстве
АВ Караманов
Электронный научно-практический журнал Культура и образование, 29-29, 2014
42014
Наратив як історико-педагогічне джерело та його репрезентація у музейному просторі
ОВ Караманов, МС Василишин
Педагогічний дискурс, 311-315, 2013
42013
Metodychni aspekty rozrobky y uprovadzhennia muzeino-pedahohichnykh prohram i proektiv v osvitnomu prostori Ukrainy [v:] Materialy Druhoi naukovo-praktychnoi konferentsii …
OV Karamanov
Kyiv, 2014
32014
Сучасні тенденції розвитку музейної педагогіки в Україні
ОВ Караманов
Матеріали науково-практичної конференції “Музейна педагогіка–проблеми …, 2013
32013
Целевой компонент в реализации учебного занятия для школьни-ков в музее
АВ Караманов
Вопросы музеологии, 2013
32013
Сучасні підходи до організації навчання молодших школярів у контексті музейної педагогіки
О Караманов, Д Сулімова
Вісн. Львів. у-ту.: Cерія педагогічна.–2008.–Вип 24, 109-118, 2008
32008
Ідеал виховання як чинник формування людини–громадянина в Галичині (1918-1939 роки)
О Караманов
Рідна школа, 50-53, 2005
32005
Организация персональной виртуальной среды обучения для студентов в музее: возможности и перспективы
АВ Караманов
Вопросы музеологии, 2017
22017
Rol navchalnoho seredovyshcha v realizatsii muzeinykh pedahoh ic hnykh p ro hram i p ro ek ti v [A role of educational en vironment is in realization of themuseum pedagogical …
OV Karamanov
Methodology, 41-44, 2013
22013
Suchasni tendentsii rozvytku muzeinoi pedahohiky v Ukraini
K OV
Materialy naukovopraktychnoi konferentsii “Muzeina pedahohika–problemy …, 2013
22013
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA MUZEÓW NA UKRAINIE WSPÓŁCZESNE KIERUNKI W KONTEKŚCIE SPEŁNIANIA MISJI KULTUROWEJ
A Karamanov
Muzealnictwo 52, 285-291, 2011
22011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20