Олена Гребешкова, Елена Гребешкова, Olena Grebeshkova, Elena Grebeshkova, Olena Hrebeshkova
Олена Гребешкова, Елена Гребешкова, Olena Grebeshkova, Elena Grebeshkova, Olena Hrebeshkova
кандидат економічних наук, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.
МГ Грещак, ОМ Гребешкова
К.: КНЕУ, 2001
2412001
Проблеми ідентифікації компетенцій підприємства
ВА Верба, ОМ Гребешкова
Проблеми науки, 23-28, 2004
84*2004
Проблеми ідентифікації компетенцій підприємства
ВА Верба, ОМ Гребешкова
Проблеми науки, 23-28, 2004
762004
Управління розвитком компанії: навчальний посібник
ВА Верба, ОМ Гребешкова
К.: КНЕУ, 2011
582011
Ділова репутація як стратегічний актив компанії
ОМ Гребешкова, ОВ Шиманська
Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право), 493-502, 2007
412007
Аналітична оцінка управлінських технологій розвитку українських підприємств
ВА Верба, ОМ Гребешкова
Актуальні проблеми економіки, 52-59, 2010
402010
Базові положення стратегічного управління нематеріальними активами підприємства
ОМ Гребешкова, ОВ Мельник
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 132-135, 2008
292008
Проблеми виявлення та оцінки синергійного ефекту стратегічної взаємодії підприємств
ОМ Гребешкова
Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спец. вип. Економіка …, 2008
252008
Внутрішній економічний механізм підприємства/[Грещак МГ, Гребешкова ОМ, Коцюба ОС]; за ред. МГ Грещака
МГ Грещак
К.: КНЕУ, 2001
18*2001
Проектний підхід до формування стратегічних партнерств підприємств
ОМ Гребешкова, ГВ Махова
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2009
172009
Проектний підхід до формування стратегічних партнерств підприємств
ОМ Гребешкова, ГВ Махова
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2009
172009
Внутренний экономический механизм предприятия
МГ Грещак, ЕН Гребешкова, АС Коцюба
К.: Наукова думка, 2001
172001
Внутрiшнiй економiчний механiзм пiдприємства: Навч. посiбник за ред. МГ Грещака.
МГ Грещак, ОМ Гребешкова, ОС Коцюба
172001
Внутрiшнiй економiчний механiзм пiдприємства: Навч. посiбник за ред. МГ Грещака.
МГ Грещак, ОМ Гребешкова, ОС Коцюба
172001
Діагностика компетенцій підприємства
ВА Верба, ОМ Гребешкова
Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць, 166-172, 2007
152007
Моделі й управлінські технології розвитку економічної організації: системний підхід
ОМ Гребешкова
Економіка і підприємництво: Зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів. Відп …, 2007
152007
Проектний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.
ВА Верба, ОМ Гребешкова, ОВ Востряков
К.: КНЕУ, 2002
152002
Емерджентність у стратегічному процесі підприємства
ОМ Гребешкова
Висвітлюються теоретичні й методологічні проблеми формування господарського …, 2009
142009
Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів: монографія
АП Наливайко
К.: КНЕУ, 2013
132013
Інформаційне забезпечення діяльності підприємства: інформаційні джерела та джерела їх задоволення
ОМ Гребешков, АН Гребешков
Хмельницький національний університет, 2009
122009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20