Олена Гребешкова, Елена Гребешкова, Olena Grebeshkova, Elena Grebeshkova, Olena Hrebeshkova
Олена Гребешкова, Елена Гребешкова, Olena Grebeshkova, Elena Grebeshkova, Olena Hrebeshkova
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Внутрішній економічний механізм підприємства/[Грещак МГ, Гребешкова ОМ, Коцюба ОС]; за ред. МГ Грещака
МГ Грещак
К.: КНЕУ, 2001
317*2001
Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.
МГ Грещак, ОМ Гребешкова
К.: КНЕУ, 2001
2922001
Проблеми ідентифікації компетенцій підприємства
ВА Верба, ОМ Гребешкова
Проблеми науки, 23-28, 2004
862004
Проблеми ідентифікації компетенцій підприємства
ВА Верба, ОМ Гребешкова
Проблеми науки, 23-28, 2004
792004
Управління розвитком компанії: навчальний посібник
ВА Верба, ОМ Гребешкова
К.: КНЕУ, 2011
782011
Аналітична оцінка управлінських технологій розвитку українських підприємств
ВА Верба, ОМ Гребешкова
Актуальні проблеми економіки, 52-59, 2010
472010
Ділова репутація як стратегічний актив компанії
ОМ Гребешкова, ОВ Шиманська
Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право), 493-502, 2007
432007
Базові положення стратегічного управління нематеріальними активами підприємства
ОМ Гребешкова, ОВ Мельник
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 132-135, 2008
302008
Проблеми виявлення та оцінки синергійного ефекту стратегічної взаємодії підприємств
ОМ Гребешкова
Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спец. вип. Економіка …, 2008
262008
Surveying digital competencies of university students and professors in Ukraine for fully online collaborative learning
TJB Blayone, O Mykhailenko, R vanOostveen, O Grebeshkov, ...
Technology, Pedagogy and Education, 1-18, 2017
252017
Проектний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.
ВА Верба, ОМ Гребешкова, ОВ Востряков
К.: КНЕУ, 2002
212002
Внутрiшнiй економiчний механiзм пiдприємства: Навч. посiбник за ред. МГ Грещака.
МГ Грещак, ОМ Гребешкова, ОС Коцюба
212001
Внутрiшнiй економiчний механiзм пiдприємства: Навч. посiбник за ред. МГ Грещака.
МГ Грещак, ОМ Гребешкова, ОС Коцюба
212001
Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів: монографія
АП Наливайко
К.: КНЕУ, 2013
202013
Проектний підхід до формування стратегічних партнерств підприємств
ОМ Гребешкова, ГВ Махова
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2009
192009
Моделі й управлінські технології розвитку економічної організації: системний підхід
ОМ Гребешкова
Економіка і підприємництво: Зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів. Відп …, 2007
182007
Сучасні методичні підходи до оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємства
ВА Верба, ВА Верба, ОМ Гребешков, АН Гребешков
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007
172007
Інформаційне забезпечення діяльності підприємства: інформаційні джерела та джерела їх задоволення
ОМ Гребешков, АН Гребешков
Хмельницький національний університет, 2009
162009
Емерджентність у стратегічному процесі підприємства
ОМ Гребешкова, ЕН Гребешкова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
152009
Динамічні здатності підприємства: способи виявлення та відстеження розвиненості
ОМ Гребешкова, ЕН Гребешкова, ОГ Малярчук, ОГ Малярчук
Харківський національний економічний університет, 2013
142013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20