Підписатись
Олена Гребешкова, Елена Гребешкова, Olena Grebeshkova, Elena Grebeshkova, Olena Hrebeshkova
Олена Гребешкова, Елена Гребешкова, Olena Grebeshkova, Elena Grebeshkova, Olena Hrebeshkova
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Внутрішній економічний механізм підприємства/[Грещак МГ, Гребешкова ОМ, Коцюба ОС]; за ред. МГ Грещака
МГ Грещак
К.: КНЕУ, 2001
403*2001
Проблеми ідентифікації компетенцій підприємства
ВА Верба, ОМ Гребешкова
Проблеми науки, 23-28, 2004
137*2004
Surveying digital competencies of university students and professors in Ukraine for fully online collaborative learning
TJB Blayone, O Mykhailenko, R vanOostveen, O Grebeshkov, ...
Technology, Pedagogy and Education, 1-18, 2017
1042017
Управління розвитком компанії: навчальний посібник
ВА Верба, ОМ Гребешкова
К.: КНЕУ, 2011
1012011
Аналітична оцінка управлінських технологій розвитку українських підприємств
ВА Верба, ОМ Гребешкова
Актуальні проблеми економіки, 52-59, 2010
87*2010
Ділова репутація як стратегічний актив компанії
ОМ Гребешкова, ОВ Шиманська
Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право), 493-502, 2007
532007
Проектний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.
ВА Верба, ОМ Гребешкова, ОВ Востряков
К.: КНЕУ, 2002
402002
Емерджентність у стратегічному процесі підприємства
ОМ Гребешкова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
35*2009
Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком
СМ Ілляшенко, ІО Галиця, ВГ Герасимчук, ОБ Жихор, ОІ Маслак, ...
ТОВ" Друкарський дім" Папірус", 2011
342011
Проектний підхід до формування стратегічних партнерств підприємств
ОМ Гребешкова, ГВ Махова
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2009
312009
Базові положення стратегічного управління нематеріальними активами підприємства
ОМ Гребешкова, ОВ Мельник
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 132-135, 2008
312008
Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів: монографія
АП Наливайко
К.: КНЕУ 454, 2013
282013
Внутрiшнiй економiчний механiзм пiдприємства: Навч. посiбник за ред. МГ Грещака.
МГ Грещак, ОМ Гребешкова, ОС Коцюба
262001
Інформаційне забезпечення діяльності підприємства: інформаційні джерела та джерела їх задоволення
ОВ Гребешков
Вісник Хмельницького національного університету, 205-208, 2009
252009
Проблеми виявлення та оцінки синергійного ефекту стратегічної взаємодії підприємств
ОМ Гребешкова
Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спец. вип. Економіка …, 2008
252008
Моделі й управлінські технології розвитку економічної організації: системний підхід
ОМ Гребешкова
Економіка і підприємництво: Зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів. Відп …, 2007
252007
Динамічні здатності підприємства: способи виявлення та відстеження розвиненості
ОМ Гребешкова, ОГ Малярчук
Бізнес Інформ, 321-326, 2013
202013
Діагностика компетенцій підприємства
ВА Верба, ОМ Гребешкова
Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць, 166-172, 2007
202007
Стратегічне управління підприємством: бізнес-курс
ОВ Востряков, ОМ Гребешкова
К.: КНЕУ, 2014
18*2014
Стратегічний процес на підприємстві: навч. посіб.
ОВ Востряков, ОМ Гребешкова
К.: КНЕУ, 2009
182009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20