Олена Гребешкова, Елена Гребешкова, Olena Grebeshkova, Elena Grebeshkova, Olena Hrebeshkova
Олена Гребешкова, Елена Гребешкова, Olena Grebeshkova, Elena Grebeshkova, Olena Hrebeshkova
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Внутрішній економічний механізм підприємства/[Грещак МГ, Гребешкова ОМ, Коцюба ОС]; за ред. МГ Грещака
МГ Грещак
К.: КНЕУ, 2001
337*2001
Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.
МГ Грещак, ОМ Гребешкова
К.: КНЕУ, 2001
3152001
Проблеми ідентифікації компетенцій підприємства
ВА Верба, ОМ Гребешкова
Проблеми науки, 23-28, 2004
1002004
Проблеми ідентифікації компетенцій підприємства
ВА Верба, ОМ Гребешкова
Проблеми науки, 23-28, 2004
992004
Управління розвитком компанії: навчальний посібник
ВА Верба, ОМ Гребешкова
К.: КНЕУ, 2011
852011
Аналітична оцінка управлінських технологій розвитку українських підприємств
ВА Верба, ОМ Гребешкова
Актуальні проблеми економіки, 52-59, 2010
542010
Ділова репутація як стратегічний актив компанії
ОМ Гребешкова, ОВ Шиманська
Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право), 493-502, 2007
482007
Surveying digital competencies of university students and professors in Ukraine for fully online collaborative learning
TJB Blayone, O Mykhailenko, R vanOostveen, O Grebeshkov, ...
Technology, Pedagogy and Education, 1-18, 2017
382017
Базові положення стратегічного управління нематеріальними активами підприємства
ОМ Гребешкова, ОВ Мельник
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 132-135, 2008
312008
Проблеми виявлення та оцінки синергійного ефекту стратегічної взаємодії підприємств
ОМ Гребешкова
Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спец. вип. Економіка …, 2008
282008
Проектний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.
ВА Верба, ОМ Гребешкова, ОВ Востряков
К.: КНЕУ, 2002
262002
Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів: монографія
АП Наливайко
К.: КНЕУ, 2013
232013
Проектний підхід до формування стратегічних партнерств підприємств
ОМ Гребешкова, ГВ Махова
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2009
222009
Внутрiшнiй економiчний механiзм пiдприємства: Навч. посiбник за ред. МГ Грещака.
МГ Грещак, ОМ Гребешкова, ОС Коцюба
222001
Інформаційне забезпечення діяльності підприємства: інформаційні джерела та джерела їх задоволення
ОМ Гребешков, АН Гребешков
Хмельницький національний університет, 2009
202009
Мікроекономіка: підручник
АП Наливайко, ЛА Азьмук, ПГ Банщиков, та ін.
К.: КНЕУ, 2011
19*2011
Моделі й управлінські технології розвитку економічної організації: системний підхід
ОМ Гребешкова
Економіка і підприємництво: Зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів. Відп …, 2007
192007
Емерджентність у стратегічному процесі підприємства
ОМ Гребешкова, ЕН Гребешкова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
182009
Діагностика компетенцій підприємства
ВА Верба, ОМ Гребешкова
Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць, 166-172, 2007
172007
Динамічні здатності підприємства: способи виявлення та відстеження розвиненості
ОМ Гребешкова, ЕН Гребешкова, ОГ Малярчук, ОГ Малярчук
Харківський національний економічний університет, 2013
142013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20