Tetiana Morozova Тетяна Морозова
Tetiana Morozova Тетяна Морозова
associate professor, National Transport University
Подтвержден адрес электронной почты в домене chnu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Развитие эстетических способностей детей 3-7 лет (теория и диагностика)
ЕМ Торшилова, ТВ Морозова
Екатеринбург: Деловая книга 2, 2001
2422001
Загальна екологія: практичний курс
Руденко С.С, Костишин С.С, Морозова Т.В.
Чернівці: Рута, 2003
69*2003
Эстетическое развитие дошкольников
ЕМ Торшилова, Т Морозова
Методика «Пейзаж».-М.: Академия, 2004
222004
Развитие эстетических способностей детей 3-7 лет
ЕМ Торошилова, ТВ Морозова
Екатеринбург: Деловая книга, 2001
132001
Різнорівнева біоіндикаційна оцінка екологічного стану слабкоурбанізованих селітебних територій Чернівецької області
Морозова Т.В.
ЧНУ ім. Ю.Федьковича, 2005
10*2005
Порівняльний аналіз забруднення агроландшафтів Чернівецької області важкими металами та алюмінієм
Руденко C.С., Костишин С.С., Морозова Т.В.
Екологія та ноосферологія 14 (3-4), 73-78, 2003
92003
Природний та антропогенно трансформований рівень рухомих форм важких металів та алюмінію в ґрунтах різних природних зон Чернівецької області України
Костишин C.C., Руденко С.С., Морозова Т.В.
Науковий вісник Чернівецького університету Серія: Біологія, 70-84, 2001
92001
Загальні підходи до оцінки водних ресурсів з метою їх туристсько-рекреаційного використання (огляд)
Андрусяк Н.С., Морозова Т.В.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2010
62010
Study of dust cloud spraying parameters in terms of its suppression
A Yurchenko, A Litvinenko, T Morozova
New Develop ments in Mining Engineering, 71-74, 2015
52015
Нормування антропогенного навантаження: навч. посібник/Чернівецький національний ун-т ім
ТВ Морозова
Юрія Федьковича/Морозова ТВ–Чернівці: Рута, 2008
52008
С любовью к лапте
ТВ Морозова
Физическая культура в школе, 58-59, 2011
42011
Біомоніторинг Чернівецької області
Костишин С.С., Руденко С.С., Морозова Т.В.
Чернівці: Рута, 2008
42008
Комплексна біоіндикаційна оцінка екологічного стану слабоурбанізованих селитебних територій Чернівецької області
Морозова, Т.В.
–Чернівці: ЧНУ, 2004.–25 с, 0
4
Параметры биохимической устойчивости торфов
ЛИ Инишева, СГ Маслов, ТВ Дементьева, Л Шайдак
Вестник Тюменского государственного университета 1, 6-16, 2015
32015
Влияние химических мутагенов и гамма-излучений на изменчивость косточковых культур
ТВ Морозова
Индуцированный мутагенез в селекции садовых растений, 99-109, 1977
31977
Cоnceptualization of latent ecosystem services
T Morozova, V Lukianova, A Yevheniia.
Екологічна безпека та природокористування 29 (1), 54-64, 2019
2*2019
Фенотипічно-нозологічні кореляції як перспективний напрямок екології людини (на прикладі мешканців різних природних зон Чернівецької області)
Костишин С.С., Руденко С.С., Морозова Т.В., Марциняк І.В.
Екологія та ноосферологія 12 (3-4), 94-99, 2002
22002
Micronuclear index of somatic cells in the population of Chernivtsi region and its ecological conditionality
SS Rudenko, TV Morozova, SS Kostyshyn, VF Bezrukov, AI Gorova
TSitologiia i genetika 36 (4), 23-29, 2002
22002
Скринінг паліноморфологічного та палінотоксичного ефекту автотранспортних емісій
Т.В. Морозова, В.О. Хрутьба , О.П. Кобзиста
Науково-технічний збірник ВІСНИК Національного транспортного університету …, 2019
12019
ВЛИЯНИЕ ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ОСНОВАНИЯ ПРИ ПОДРАБОТКЕ НА НАПРЯЖЕННО ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ МНОГОЭТАЖНОГО КАРКАСНОГО ЗДАНИЯ
ВВ Яркин, ТВ Морозова, ЕО Брыжатая
Металлические конструкции 23 (2), 59-68, 2017
12017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20