Черниш Ольга Василівна (Olga Chernysh)
Черниш Ольга Василівна (Olga Chernysh)
Kyiv National University of Technologies and Design
Verified email at knutd.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Фінансова безпека підприємства в умовах кризового середовища
ОВ Черниш, ІО Тарасенко
Вісник Хмельницького національного університету, 117-119, 2009
102009
Освіта як фактор розвитку трудового потенціалу
ОВ Черниш
Ринок праці та зайнятість населення, 24-26, 2010
82010
Modeling of porous graphite electrodes of hybride electrochemical capacitors and lithium-ion batteries
V Barsukov, F Langouche, V Khomenko, I Makyeyeva, O Chernysh, ...
Journal of Solid State Electrochemistry 19 (9), 2723-2732, 2015
32015
Специфіка функціонування ринку освітніх послуг
ОВ Черниш
Вісник Хмельницького національного університету, 204-206, 2010
32010
Analiz suchasnykh tendentsii rozvytku rynku osvitnikh posluh v Ukraini [Analysis of Market Trends of Modern Educational Services in Ukraine]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho …
OV Chernysh
22016
Finansova bezpeka pidpryiemstva v umovakh kryzovoho seredovyshcha
OV Chernysh, IO Tarasenko
Financial security company in crisis environments]. Visnyk Khmelnytskoho …, 2009
22009
Дослідження ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств Житомирщини
СВ Чугаєвська, СВ Чугаевская, ОВ Черниш, ОВ Черныш
Національний університет водного господарства та природокористування, 2009
22009
Фiнансова безпека пiдприємства в умовах кризового середовища
ОВ Черниш, IО Тарасенко
Вiсник Хмельницького нацiонального унiверситету. 2, 117, 2009
22009
Цінні папери як інструмент фінансування бізнес-проектів
ВВ Голота
Економіка, фінанси і управління в XXI столітті: аналіз тенденцій та …, 2017
12017
Цінні папери як інструмент фінансування бізнес-проектів
ВВ Голота
Економіка, фінанси і управління в XXI столітті: аналіз тенденцій та …, 2017
12017
Green Alternative binders for high-voltage electrochemical capacitors
V Khomenko, V Barsukov, O Chernysh, I Makyeyeva, S Isikli, F Gauthy
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 111 (1), 012025, 2016
12016
Умови та фактори формування експортного потенціалу підприємства
ОВ Черниш, ОВ Черныш, АД Пирожкова
Житомирський державний технологічний університет, 2015
12015
Зовнішня торгівля України з країнами Європейського Союзу
ОВ Черниш, ОВ Черныш, ОМ Шатило, ОН Шатило
Сумський національний аграрний університет, 2011
12011
Особливості становлення ринку освітніх послуг у конкурентному середовищі
ОВ Черниш
Економічні аспекти проблем розвитку вищої освіти в Україні: монографія/за …, 2010
12010
Проблеми аграрного кредитування в умовах трансформації АПК
ОВ Черниш, ОВ Черныш
Державний вищий навчальний заклад «Державний агроекологічний університет», 2007
12007
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗВО
ОВ Черниш
Цифрова трансформація та інновації в економіці, праві, державному управлінні …, 2019
2019
Effect of binder’s solvent on the electrochemical performance of electrodes for lithium-ion batteries and supercapacitors
O Chernysh, V Khomenko, I Makyeyeva, V Barsukov
Materials Today: Proceedings 6, 42-47, 2019
2019
Conceptual bases for strategic management of institutions of higher education
OV Chernysh, OO Mushkudiani
Management mechanisms and development strategies of economic entities in …, 2019
2019
Nanoporous Biochar for Removal of Toxic Organic Compounds from Water
YS Dzyazko, OV Palchik, VM Ogenko, LY Shtemberg, VI Bogomaz, ...
International Conference on Nanotechnology and Nanomaterials, 209-224, 2018
2018
Концепції ефективності управління ЗВО
ОВ Черниш
Тридцяті економіко-правові дискусії, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20