Черниш Ольга Василівна (Olga Chernysh)
Черниш Ольга Василівна (Olga Chernysh)
Kyiv National University of Technologies and Design
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансова безпека підприємства в умовах кризового середовища
ОВ Черниш, ІО Тарасенко
Вісник Хмельницького національного університету, 117-119, 2009
102009
Освіта як фактор розвитку трудового потенціалу
ОВ Черниш
Ринок праці та зайнятість населення, 24-26, 2010
82010
Modeling of porous graphite electrodes of hybride electrochemical capacitors and lithium-ion batteries
V Barsukov, F Langouche, V Khomenko, I Makyeyeva, O Chernysh, ...
Journal of Solid State Electrochemistry 19 (9), 2723-2732, 2015
42015
Finansova bezpeka pidpryiemstva v umovakh kryzovoho seredovyshcha
OV Chernysh, IO Tarasenko
Financial security company in crisis environments]. Visnyk Khmelnytskoho …, 2009
42009
Специфіка функціонування ринку освітніх послуг
ОВ Черниш
Вісник Хмельницького національного університету, 204-206, 2010
32010
Analiz suchasnykh tendentsii rozvytku rynku osvitnikh posluh v Ukraini [Analysis of Market Trends of Modern Educational Services in Ukraine]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho …
OV Chernysh
22016
Green alternative binders for high-voltage electrochemical capacitors
V Khomenko, V Barsukov, O Chernysh, I Makyeyeva, S Isikli, F Gauthy
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 111 (1), 012025, 2016
22016
Сучасний стан та проблеми фінансування вищої освіти в Україні
ОВ Черниш
Вісник Хмельницького національного університету 3 (4), 141-144, 2011
2*2011
Дослідження ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств Житомирщини
СВ Чугаєвська, СВ Чугаевская, ОВ Черниш, ОВ Черныш
Національний університет водного господарства та природокористування, 2009
22009
Фiнансова безпека пiдприємства в умовах кризового середовища
ОВ Черниш, IО Тарасенко
Вiсник Хмельницького нацiонального унiверситету. 2, 117, 2009
22009
Проблеми аграрного кредитування в умовах трансформації АПК
ОВ Черниш, ОВ Черныш
Державний вищий навчальний заклад «Державний агроекологічний університет», 2007
22007
Effect of binder’s solvent on the electrochemical performance of electrodes for lithium-ion batteries and supercapacitors
O Chernysh, V Khomenko, I Makyeyeva, V Barsukov
Materials Today: Proceedings 6, 42-47, 2019
12019
Фінансування освіти як чинник забезпечення економічної безпеки закладів вищої освіти
ОВ Черниш
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2018
12018
Стратегічне управління освітньою діяльністю у ЗВО
ОВ Черниш
Економіка та суспільство, 2018
12018
Цінні папери як інструмент фінансування бізнес-проектів
ВВ Голота
Економіка, фінанси і управління в XXI столітті: аналіз тенденцій та …, 2017
12017
Цінні папери як інструмент фінансування бізнес-проектів
ВВ Голота
Економіка, фінанси і управління в XXI столітті: аналіз тенденцій та …, 2017
12017
Моделювання та розробка системи управління кредитними ризиками
ОВ Черниш, СВ Тищенко
Вісник СНАУ.–Серія:«Фінанси і кредит, 44, 2011
12011
Зовнішня торгівля України з країнами Європейського Союзу
ОВ Черниш, ОВ Черныш, ОМ Шатило, ОН Шатило
Сумський національний аграрний університет, 2011
12011
Особливості становлення ринку освітніх послуг у конкурентному середовищі
ОВ Черниш
Економічні аспекти проблем розвитку вищої освіти в Україні: монографія/за …, 2010
12010
Формування ціни реалізації продукції на цукропереробних підприємствах
О Черниш
Схід, 2009
12009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20