Черниш Ольга Василівна (Olga Chernysh)
Черниш Ольга Василівна (Olga Chernysh)
Kyiv National University of Technologies and Design
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансова безпека підприємства в умовах кризового середовища
ОВ Черниш, ІО Тарасенко
Вісник Хмельницького національного університету, 117-119, 2009
102009
Освіта як фактор розвитку трудового потенціалу
ОВ Черниш
Ринок праці та зайнятість населення, 24-26, 2010
82010
Modeling of porous graphite electrodes of hybride electrochemical capacitors and lithium-ion batteries
V Barsukov, F Langouche, V Khomenko, I Makyeyeva, O Chernysh, ...
Journal of Solid State Electrochemistry 19 (9), 2723-2732, 2015
42015
Finansova bezpeka pidpryiemstva v umovakh kryzovoho seredovyshcha
OV Chernysh, IO Tarasenko
Financial security company in crisis environments]. Visnyk Khmelnytskoho …, 2009
42009
Специфіка функціонування ринку освітніх послуг
ОВ Черниш
ВІСНИК, 1204, 2010
32010
Effect of binder’s solvent on the electrochemical performance of electrodes for lithium-ion batteries and supercapacitors
O Chernysh, V Khomenko, I Makyeyeva, V Barsukov
Materials Today: Proceedings 6, 42-47, 2019
22019
Сучасні методи розрахунку показників ефективності використання оборотних активів
СІ Малюк
Економіка, фінанси і управління в XXI столітті: аналіз тенденцій та …, 2017
22017
Сучасні методи розрахунку показників ефективності використання оборотних активів
СІ Малюк
Економіка, фінанси і управління в XXI столітті: аналіз тенденцій та …, 2017
22017
Analiz suchasnykh tendentsii rozvytku rynku osvitnikh posluh v Ukraini [Analysis of Market Trends of Modern Educational Services in Ukraine]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho …
OV Chernysh
22016
Green alternative binders for high-voltage electrochemical capacitors
V Khomenko, V Barsukov, O Chernysh, I Makyeyeva, S Isikli, F Gauthy
IOP Conf Ser Mater Sci Eng 111, 12025, 2016
22016
Сучасний стан та проблеми фінансування вищої освіти в Україні
ОВ Черниш
Вісник Хмельницького національного університету 3 (4), 141-144, 2011
2*2011
Фiнансова безпека пiдприємства в умовах кризового середовища
ОВ Черниш, IО Тарасенко
Вiсник Хмельницького нацiонального унiверситету. 2, 117, 2009
22009
Фінансування освіти як чинник забезпечення економічної безпеки закладів вищої освіти
ОВ Черниш
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2018
12018
Стратегічне управління освітньою діяльністю у ЗВО
ОВ Черниш
Економіка та суспільство, 2018
12018
Цінні папери як інструмент фінансування бізнес-проектів
ВВ Голота
Економіка, фінанси і управління в XXI столітті: аналіз тенденцій та …, 2017
12017
Цінні папери як інструмент фінансування бізнес-проектів
ВВ Голота
Економіка, фінанси і управління в XXI столітті: аналіз тенденцій та …, 2017
12017
Аналіз сучасних тенденцій розвитку ринку освітніх послуг в Україні
ОВ Черниш
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2016
12016
Умови та фактори формування експортного потенціалу підприємства
ОВ Черниш, АД Пирожкова
ЖДТУ, 2015
12015
Моделювання та розробка системи управління кредитними ризиками
ОВ Черниш, СВ Тищенко
Вісник СНАУ.–Серія:«Фінанси і кредит, 44, 2011
12011
Особливості становлення ринку освітніх послуг у конкурентному середовищі
ОВ Черниш
Економічні аспекти проблем розвитку вищої освіти в Україні: монографія/за …, 2010
12010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20