Олена Горошкіна
Олена Горошкіна
Інститут педагогіки НАПН України
Підтверджена електронна адреса в undip.org.ua
НазваПосиланняРік
Концепція когнітивної методики навчання української мови
М Пентилюк, А Нікітіна, О Горошкіна
Дивослово: Українська мова й література в навчальних закладах, 5-9, 2004
1252004
Лінгводидактичні засади навчання української мови в старших класах природничо-математичного профілю: Монографія
ОМ Горошкіна
Луганськ: Альма-матер 360 (2), 2004
972004
Концептуальні засади комунікативної методики навчання української мови
М Пентилюк, О Горошкіна, А Нікітіна
Українська мова і література в школі, 15-20, 2006
712006
Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах
МІ Пентилюк
К.: Ленвіт 400, 4, 2005
422005
Сучасна українська літературна мова: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.
СО Караман
К.: Літера ЛТД, 2011
292011
Підручник як засіб формування соціокультурної компетенції учнів
О Горошкіна
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 183-189, 2010
152010
Теорія і практика навчання української мови в старших класах
ОМ Горошкіна, ЛО Попова, АВ Нікітіна
Х.: Вид. група «Основа 171 (5), 2012
122012
Формування мовної особистості учня
ОМ Горошкіна
Луганськ: СПД Рєзніков ВС, 2009
122009
Методика навчання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах ІІІ-го ступеня природничоматематичного профілю
ОМ Горошкіна
О. Горошкіна, 2005
122005
Методика опрацювання науково-навчальних текстів у старших класах з поглибленим вивченням української мови
ОМ Андрієць
–Херсон, 2007.–20 с, 2007
112007
Особливості використання інтерактивних методів на уроках української мови.
ОМ Горошкіна
102013
Концепція комунікативної методики навчання української мови
М Пентилюк, О Горошкіна, А Нікітіна
Українська мова і література в школі, 15-20, 2006
102006
Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах: модульний курс: посібник для студентів пед. університетів та інститутів
МІ Пентилюк, ЗП Бакум, ОМ Горошкіна, СО Караман, ОВ Караман, ...
Ленвіт, 2011
72011
Лінгводидактичні засади створення підручників з української мови для профільної школи
О Горошкіна
Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 2010
72010
Словник-довідник з української лінгводидактики
МІ Пентилюк
К.: Ленвіт, 2003
72003
Сучасний урок української мови: від планування до проведення
ОМ Горошкіна
Х.: Основа 111 (1), 2010
62010
Методика навчання української мови в середнiх освiтнiх закладах та iн.; за ред. МI Пентилюк
МI Пентилюк, СО Караман, ОВ Караман
62004
Формування креативності майбутніх учителів української мови як лінгводидактична проблема
О Горошкіна, О Караман
Українська мова і література в школах України, 29-33, 2014
52014
Культура мовлення вчителя-словесника
ОМ Горошкіна, АВ Нікітіна, ЛО Попова, ЛВ Порохня, ОМ Рудіна
Луганськ: СПД Рєзніков ВС, 2007
52007
Українська мова: підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. з рос. мовою навчання
ОМ Горошкіна
К.: Знання України, 2006
52006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20