Анатолій Вихрущ
Анатолій Вихрущ
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри психологічних та педагогічних дисциплін, ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Трудова підготовка учнів у загальноосвітніх школах України (історико-педагогічний аналіз та перспективи)
АВ Вихрущ
Видавництво УДПУ імені МП Драгоманова, 1994
311994
Основи християнської педагогіки
АВ Вихрущ, ВМ Карагодін, ТД Тхоржевська
Тернопіль: Освіта, 105-128, 1999
211999
Пcихологія особистісно орієнтованої професійної підготовки учнівської молоді: науково-методичний посібник
ГО Балл
Київ, 2002
102002
Психологія і суспільство
АВ Фурман, АН Гірняк, ОЄ Фурман, ЮІ Яковенко, НО Колісник, ...
Український теоретико–методологічний соціогуманітарний часопис, 94-99, 2010
72010
Закономірності організації навчального процесу в гімназіях Галичини
А Вихрущ
Освітянин, 1998
71998
Інтеграція української освіти в європейський освітній простір
АВ Вихрущ
Педагогіка та психологія.–2009.–Вип 469, 22-32, 0
6
Криза як етап розвитку педагогічної науки
А Вихрущ
Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції …, 0
6
Особистість у контексті педагогічної персонології/АВ Вихрущ. Я-концепція академіка Неллі Ничкало у вимірі професійного розвитку особистості: зб. наук. пр
АВ Вихрущ
Київ НАПН, 534-540, 2014
52014
Особливості формування політехнічного складника предметної компетентності з фізики учнів підліткового віку
ВВ Сіпій
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
32015
Впровадження політехнічного навчання у загальноосвітній школі у 1952–1958 роках
В Кушнір
Історико-педагогічний альманах, 2014
22014
Формування партнерських стосунків курсантів-прикордонників у процесі використання інтерактивної технології веб-квест: методичний аспект
ВО Вихрущ, АВ Вихрущ
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2013
22013
Глобалізація і педагогіка
А Вихрущ
Studies in Comparative Education, 2013
22013
Творче використання педагогічних ідей та досвіду християнського виховання підлітків в умовах сьогодення
ІВ Дерев’янко
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2014
12014
Філософія освіти як педагогічна проблема
АВ Вихрущ
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер …, 2013
12013
Розумове виховання в педагогічних системах Андрея Шептицького і Йосифа Сліпого
АВ Вихрущ
ТОКІППО, 2017
2017
КОМПОНЕНТНО-СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІЙНОГО АПАРАТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ
ОВ Сухомлинська, АВ Вихрущ, ВІ Авраменко, ІВ Кічева, ...
Academic notes/Ed. board: VF Cherkasov, VV Radul, NS Savchenko, etc.–Edition …, 2016
2016
Педагогічна компаративістика–2016: освітні реформи та інновації у глобалізованому світі
ОІ Локшина
Педагогічна думка, 2016
2016
ВІДГУК офіційного опонента професора, доктора педагогічних наук АВ Вихруща на дисертацію Любов Максимівни Антонюк „Виховання дітей національних меншин на Волині (ХІХ–початок ХХ …
АВ Вихрущ
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2016
2016
Педагогіка старості в контексті персонології
АВ Вихрущ
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 15-31, 2015
2015
ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОФЕСІЙНИХ ТА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ
А Бутинець, М Вачевський, А Вихрущ, М Владика, М Волошинова, ...
ББК 74.58+ 88.8 П 24 Редакційна колегія, 352, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20