Підписатись
Анатолій Вихрущ
Анатолій Вихрущ
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри психологічних та педагогічних дисциплін, ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Трудова підготовка учнів у загальноосвітніх школах України (історико-педагогічний аналіз та перспективи)
АВ Вихрущ
Видавництво УДПУ імені МП Драгоманова, 1994
551994
Основи християнської педагогіки
АВ Вихрущ, ВМ Карагодін, ТД Тхоржевська
Тернопіль: Освіта, 105-128, 1999
371999
Пcихологія особистісно орієнтованої професійної підготовки учнівської молоді: науково-методичний посібник
ГО Балл
Київ, 2002
162002
Інтеграція української освіти в європейський освітній простір
АВ Вихрущ
Педагогіка та психологія.–2009.–Вип 469, 22-32, 2009
132009
Загальні основи андрагогіки
АВ Вихрущ, ВО Вихрущ, ЛМ Романишина
Тернопіль: Крок, 2018
112018
Система трудового виховання: закономірності становлення і розвитку
АН Вихрущ
Трудова підготовка в закладах освіти, 28-34, 1998
101998
Право на безсмертя:(Культурноосвітня діяльність Андрея Шептицького)
В Вихрущ, Т Антонюк
Рідна школа, 9-11, 1997
101997
Особистість у контексті педагогічної персонології.
АВ Вихрущ
92014
Методологія історії педагогіки як виклик сучасності
АВ Вихрущ
Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка і психологія 564, 28-33, 2011
92011
Криза як етап розвитку педагогічної науки
А Вихрущ
Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції …, 2013
82013
Закономірності організації навчального процесу в гімназіях Галичини
А Вихрущ
Освітянин.–1998 7, 25-27, 1998
81998
Розумове виховання і педагогічних системсахм Андрея Шептицького і Йосифа Сліпого
АВ Вихрущ
Проблеми Всеукраїнської науково-практичної конференції (До 125-річчя від дня …, 2017
72017
Психологія і суспільство
АВ Фурман, СІ Болтівець, ОЄ Фурман, ЮВ Москаль, В Бачова, ...
Український теоретико–методологічний соціогуманітарний часопис, 94-99, 2010
72010
Контроль і оцінювання у концепції розвивального навчання ВО Сухомлинського
А Вихрущ, В Вихрущ
Початкова школа, 32-35, 2002
62002
Академічне письмо: структура і завдання
АВ Вихрущ
Медична освіта, 112-116, 2021
52021
Викладання дисциплін гуманітарного циклу в сучасному університеті
АВ Вихрущ
Медична освіта, 61-66, 2019
42019
Особливості формування політехнічного складника предметної компетентності з фізики учнів підліткового віку
ВВ Сіпій
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
32015
Категоріальна основа історико-дидактичних досліджень у контексті системного підходу
АВ Вихрущ, ВО Вихрущ
Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 19-23, 2005
32005
Система цінностей молоді в контексті особистісної парадигми
АВ Вихрущ, ОМ Христенко
Медична освіта, 5-13, 2022
22022
Впровадження політехнічного навчання у загальноосвітній школі у 1952–1958 роках
В Кушнір
Історико-педагогічний альманах, 2014
22014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20