Підписатись
Відділ інтеграції вищої освіти і науки
Відділ інтеграції вищої освіти і науки
Інститут вищої освіти НАПН України
Підтверджена електронна адреса в ihed.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика
ОГ Ярошенко
К.: Партнер 16, 122-148, 1997
2201997
Основи екології
НМ Заверуха, ВВ Серебряков, ЮА Скиба
К.: Каравела 368, 2006
1082006
Проблеми групової навчальної діяльності школярів: дидактико-методичний аспект
OH I︠A︡roshenko
Станіца, 1999
1051999
Методична підготовка майбутніх учителів: реальний стан і шляхи до вдосконалення
О Ярошенко
Вища освіта України, 69-73, 2004
412004
Особливості й тенденції розвитку державного управління освітою в Україні (1946–2001 рр.)
ОВ Жабенко
НАДУ при Президентові України.–К.: Либідь, 2003
412003
Диференціація навчання
ОГ Ярошенко
Енциклопедія освіти. Київ: Юрінком Інтер, 210-211, 2008
322008
Педагогічні основи групової навчальної діяльності школярів (на матеріалі вивчення хімії)
ОГ Ярошенко
Нац. пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 1998
271998
Формирование у учителей общеобразовательных школ готовности к освоению передового педагогического опыта
ОГ Ярошенко
Ольга Григорівна Ярошенко, 1986
271986
Педагогічна технологія як дидактична категорія
ОГ Ярошенко
Біологія і хімія в школі, 14-17, 2005
222005
Хімія: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл.
ОГ Ярошенко
К.: Освіта, 2009
212009
Освітня складова в докторських програмах у галузі освіти Гарвардського університету
ІЮ Регейло, НВ Базелюк
Вища освіта України.–2015.–Вип 3, 41-48, 2015
202015
Державне управління освітою у працях сучасних авторів
О Жабенко
Вісн. УАДУ, 155-160, 2002
202002
Природознавство. 5 клас
ОГ Ярошенко, ВМ Бойко
192018
Державна освітня політика в умовах європейської інтеграції
ОВ Жабенко
Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз …, 2002
172002
Теоретичні засади науково-дослідницької діяльності суб’єктів освітнього процесу університетів
ЯОГ Майброда В.К., Скиба Ю.А.
Інститут вищої освіти НАПН України, 2015
152015
Повніше використовувати можливості групової навчальної діяльності школярів
ОГ Ярошенко
Нива знань, 8-10, 2001
132001
Підготовка докторів філософії у галузі освіти: досвід провідних університетів світу
СО Сисоєва, І Регейло
Рідна школа 5, 12-18, 2016
122016
Формування вмінь розв’язувати педагогічні задачі у майбутніх викладачів педагогіки на магістерському рівні
НО Дяченко
Київ, 2015, 2015
122015
Навчальне спілкування як чинник активізації пізнавальної діяльності школярів
ОГ Ярошенко
Біологія і хімія в школі, 15-18, 2002
122002
Державна освітня політика в Україні (1961-1985 роки)
ЖО Томашенко В.
Вісник УАДУ, 147-155, 2002
122002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20