Смагін Ігор Іванович
Смагін Ігор Іванович
Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Підтверджена електронна адреса в zippo.net.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Професійно орієнтовані технології навчання як засіб формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету
ЛВ Петько
Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент …, 2015
262015
Методичні засади створення і функціонування підручників із суспільствознавчих предметів у загальноосвітній школі України (1920-1990 рр.): дис.… доктора пед. наук: 13.00. 02 …
ІІ Смагін
Смагін Ігор, 2011
232011
Ціннісні засади діяльності освітніх закладів: навчально-методичний посібник
КВ Левківська
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017
82017
Суспільствознавча компетентність учнів: поняття, зміст, структура
ІІ Смагін
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 39-44, 2014
82014
Підручник із суспільствознавства в українській школі 1920-1990 рр.: проблеми створення і функціонування:[монографія]/Ігор Іванович Смагін
ІІ Смагін
Житомир: Полісся, 2010
82010
Структура професійної компетентності педагога: нормативно-функціональний підхід
ІІ Смагін
Народна освіта, 4-9, 2017
72017
Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія
ОЄ Антонова, ОА Дубасенюк, СС Вітвицька, НГ Сидорчук, ...
Житомир: Вид-во Рута, 2016
72016
Філософсько-правове осмислення сучасної освітньої діяльності: посібник для вчителя
ВЮ Арешонков, ІІ Смагін
Житомир: ОІППО, 2004
62004
Національна ідея—стрижнева основа інтегративної суспільної ідеології в Українській державі
М Пірен, І Смагін
Вісник УДАУ, 120, 1999
61999
Педагогічна технологія і методична система в шкільному навчанні
ІІ Смагін
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 40-43, 2013
52013
Методологічні засади аналізу теорії і практики шкільного підручникотворення з суспільствознавчих навчальних предметів
ІІ Смагін
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 10-14, 2009
52009
"Правознавчий" та "законознавчий" підходи до викладання шкільних правових навчальних предметів
ІІ Смагін
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 51-55, 2008
52008
Управління освітою: синергетичні підходи
ІІ Смагін
Сучасна освіта, 2007
5*2007
НОРМАТИВНИЙ ТА ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ "НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА" В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
ІІ Смагін
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 52-55, 2012
42012
Оцінювання рівня якості підручників із правознавства для 9 класу загальноосвітньої школи
ІІ Смагін
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 87-91, 2010
42010
Перший вітчизняний шкільний підручник з громадянської освіти Самуїла фон Пуфендорфа
ІІ Смагін
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 77-81, 2008
42008
Управлінська деонтологія в контексті реформування державного управління
ІІ Смагін
Підвищення ефективності державного управління: стан, перспективи та світовий …, 2000
42000
«Історія України» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
ОІ Пометун, НМ Гупан, ІІ Смагін
32017
Сучасні вимоги до шкільного підручника з правознавства
ЛТ Рябовол
педагогічна думка, 2011
32011
Актуальні проблеми теорії суспільствознавчого шкільного підручника з позицій аналізу освітніх систем
ІІ Смагін
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 134-137, 2010
32010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20