Смагін Ігор Іванович
Смагін Ігор Іванович
Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Підтверджена електронна адреса в ukrpost.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Професійно орієнтовані технології навчання ІМ як засіб формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету
ЛВ Петько
Київ: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2015
312015
Методичні засади створення і функціонування підручників із суспільствознавчих предметів у загальноосвітній школі України (1920-1990 рр.): дис.… доктора пед. наук: 13.00. 02 …
ІІ Смагін
Смагін Ігор, 2011
202011
Підручник із суспільствознавства в українській школі 1920-1990 рр.: проблеми створення і функціонування:[монографія]/Ігор Іванович Смагін
ІІ Смагін
Житомир: Полісся, 2010
82010
Управлінська деонтологія в контексті реформування державного управління
ІІ Смагін
Підвищення ефективності державного управління: стан, перспективи та світовий …, 2000
62000
Методологічні засади аналізу теорії і практики шкільного підручникотворення з суспільствознавчих навчальних предметів
ІІ Смагін
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 10-14, 2009
52009
" Правознавчий" та" законознавчий" підходи до викладання шкільних правових навчальних предметів
ІІ Смагін
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 51-55, 2008
52008
Філософсько-правове осмислення сучасної освітньої діяльності: посібник для вчителя
ВЮ Арешонков, ІІ Смагін
Житомир: ОІППО, 2004
52004
Управління освітою: синергетичні підходи
І Смагін
Режим доступу: http://www. osvita-ua. net/school/manage/355, 0
5
Структура професійної компетентності педагога: нормативно-функціональний підхід
ІІ Смагін
Народна освіта, 4-9, 2017
42017
Суспільствознавча компетентність учнів: поняття, зміст, структура
ІІ Смагін
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 39-44, 2014
42014
Оцінювання рівня якості підручників із правознавства для 9 класу загальноосвітньої школи
ІІ Смагін
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 87-91, 2010
42010
Перший вітчизняний шкільний підручник з громадянської освіти Самуїла фон Пуфендорфа
ІІ Смагін
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 77-81, 2008
42008
Актуальні проблеми теорії суспільствознавчого шкільного підручника з позицій аналізу освітніх систем
ІІ Смагін
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 134-137, 2010
32010
Шкільне суспільствознавство та підручникотворення з суспільствознавчих навчальних предметів у 20-і–30-і роки XX століття/Ігор Іванович Смагін
ІІ Смагін
Імідж сучасного педагога, 111-115, 2008
32008
Ціннісні засади діяльності освітніх закладів: навчально-методичний посібник
КВ Левківська
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017
22017
«Історія України» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
ОІ Пометун, НМ Гупан, ІІ Смагін
22017
Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія
ОЄ Антонова, ОА Дубасенюк, СС Вітвицька, НГ Сидорчук, ...
Житомир: Вид-во Рута, 2016
22016
Педагогічна технологія і методична система в шкільному навчанні
ІІ Смагін
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 40-43, 2013
22013
Особистісно орієнтоване навчання в сучасній загальноосвітній школі: реальність чи перспектива?
ІІ Смагін
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 50-54, 2012
22012
Сучасні вимоги до шкільного підручника з правознавства
ЛТ Рябовол
педагогічна думка, 2011
22011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20