ЮЄ Муравська (Якубівська)
ЮЄ Муравська (Якубівська)
к.е.н., доц., доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань, ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Вплив промислового шпигунства на сферу інтелектуальної власності
Ю Якубівська
Зовнішня торгівля: право та економіка. Науковий журнал, 158-162, 2013
82013
Колізії норм права та компетенції органів управління у сфері інтелектуальної власності як загроза інформаційній безпеці
Ю Якубівська
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право [Текст]. № 4. — Київ, 2015 …, 2015
72015
Імплементація міжнародних норм у сфері інтелектуальної власності в національну практику в контексті підвищення ефективності інституційного середовища
ЮЄ Якубівська
Ефективна економіка [Електронне наукове фахове видання], 2015
42015
Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності в контексті міжнародного трансферу технологій
Ю Якубівська
Економічний простір. Збірник наукових праць, 296-304, 2011
42011
Інституційне забезпечення розслідування фінансових злочинів та боротьби з фінансуванням тероризму в контексті зміцнення економічної безпеки держави: досвід Литви
Ю Муравська
Актуальні проблеми правознавства, 159-164, 2017
32017
Світові тенденції розвитку кіберзлочинності
ЮЄ Якубівська
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: Науковий журнал. Серія …, 2014
32014
Цільові атаки в контексті промислового шпигунства
Ю Якубівська
Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных …, 2014
32014
Передумови формування системи економічної безпеки України в умовах євроінтеграції
Ю Якубівська
Проблеми трансформаційних економік в умовах глобалізації: матеріали V-ої …, 2013
22013
Використання і захист об’єктів інтелектуальної власності в контексті інтелектуалізації світогосподарського розвитку
Ю Якубівська
Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського …, 2008
22008
Трансфер технологій як чинник інноваційного розвитку
Ю Якубівська
Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського …, 2014
12014
Особливості державно-правового регулювання промисловою власністю в США та Австралії
Ю Якубівська
Проблеми трансформаційних економік в умовах глобалізації: матеріали IV-ої …, 2012
12012
Тенденції розвитку міжнародного ринку промислової власності
Ю Якубівська
Наукові студії. Видання ПВНЗ « Тернопільський комерційний інститут», 96-106, 2012
12012
Формування поетапної схеми здійснення процесу сек’юритизації підприємствами України
Ю Якубівська
Проблеми трансформаційних економік в умовах глобалізації: матеріали ІІІ-ої …, 2011
12011
Міжнародна торгівля ліцензіями в контексті комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності
Ю Якубівська
Українська наука: реалії та перспективи: матеріали І-ої Всеукраїнської …, 2011
12011
Вплив економічної кризи на світовий ринок промислової власності
Ю Якубівська
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Науковий журнал, 35-43, 2011
12011
Формування моделі стратегічного управління національними об’єктами інтелектуальної власності в системі міжнародного науково-технічного співробітництва
Ю Якубівська
Наукові студії. Видання ПВНЗ « Тернопільський комерційний інститут», 93-105, 2011
12011
Формування економічної парадигми взаємозв’язку венчурного капіталу та інтелектуальної власності
Ю Якубівська
Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського …, 2010
12010
Концептуалізація вибору найефективнішого підходу в оцінці інтелектуальної власності
Ю Якубівська
Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць …, 2010
12010
Парадигма формування конкурентоспроможного туристичного бренду в умовах глобалізації
ЮЄ Якубівська
Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка «Рекреаційна географія і туризм», 2010
12010
Фінансування інноваційного сектора в контексті економічного розвитку України
Ю Якубівська
Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України в умовах …, 2009
12009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20