ЮЄ Муравська (Якубівська)
ЮЄ Муравська (Якубівська)
к.е.н., доц., доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань, ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вплив промислового шпигунства на сферу інтелектуальної власності
Ю Якубівська
Зовнішня торгівля: право та економіка. Науковий журнал, 158-162, 2013
82013
Колізії норм права та компетенції органів управління у сфері інтелектуальної власності як загроза інформаційній безпеці
Ю Якубівська
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право [Текст]. № 4. — Київ, 2015 …, 2015
62015
Інституційне забезпечення розслідування фінансових злочинів та боротьби з фінансуванням тероризму в контексті зміцнення економічної безпеки держави: досвід Литви
Ю Муравська
Актуальні проблеми правознавства, 159-164, 2017
32017
Імплементація міжнародних норм у сфері інтелектуальної власності в національну практику в контексті підвищення ефективності інституційного середовища
ЮЄ Якубівська
Ефективна економіка [Електронне наукове фахове видання], 2015
32015
Цільові атаки в контексті промислового шпигунства
Ю Якубівська
Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных …, 2014
3*2014
Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності в контексті міжнародного трансферу технологій
Ю Якубівська
Економічний простір. Збірник наукових праць, 296-304, 2011
32011
Передумови формування системи економічної безпеки України в умовах євроінтеграції
Ю Якубівська
Проблеми трансформаційних економік в умовах глобалізації: матеріали V-ої …, 2013
2*2013
Світові тенденції розвитку кіберзлочинності
ЮЄ Якубівська
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 125-130, 2014
12014
Міжнародна торгівля ліцензіями в контексті комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності
Ю Якубівська
Українська наука: реалії та перспективи: матеріали І-ої Всеукраїнської …, 2011
1*2011
Вплив економічної кризи на світовий ринок промислової власності
Ю Якубівська
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Науковий журнал, 35-43, 2011
12011
Ефективність використання інтелектуальної власності в контексті функціонування глобальної економіки
Ю Якубівська
Реалії та перспективи інноваційного розвитку України (Економічні, фінансові …, 2009
1*2009
Теоретико-методологічні основи використання об’єктів інтелектуальної власності: уніфікація національної системи з міжнародною практикою
Ю Якубівська
Зовнішня торгівля: право та економіка, 61-66, 2009
12009
Інтелектуальна власність як основа для венчурного інвестування
Ю Якубівська
Моделі забезпечення сталого розвитку світового господарства: економіка …, 2008
1*2008
Forming a foreign trade partnership strategy in the context of strengthening national economic security: A case study of Ukraine
V Martyniuk, Y Muravska
Forum Scientiae Oeconomia 8 (2), 5-24, 2020
2020
Institutional providing for financial crime investigation and fighting against terrorism financing in the context of economic security strengthening of the state. Lithuanian …
Y Muravska
Actual problems of law, 159-164, 2018
2018
Paradigm of defence and security regulation development in European Union
Y Muravska
Actual problems of law, 30-35, 2018
2018
АНАЛІТИЧНА РОЗВІДКА
ЮЄ Муравська
ТНЕУ, 2018
2018
Парадигма розвитку державно-правового регулювання оборони і безпеки в Європейському Союзі
ЮЄ Муравська
Актуальні проблеми правознавства, 30-35, 2017
2017
Тенденції розвитку промислового шпигунства у світі
МЯЮ Є.
Ефективна економіка [Електронне наукове фахове видання] Режим доступу: http …, 2017
2017
Usługi administracyjne w zakresie nabycia ochrony prawnej własności intelektualnej w unii europejskiej
ЮЄ Якубівська
Фінансово-банківські та адміністративні послуги : проблеми управління та …, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20