Follow
Шестакевич Тетяна / Tetiana Shestakevych
Шестакевич Тетяна / Tetiana Shestakevych
асистент кафедри інформаційних систем та мереж, Національний університет "Львівська політехніка"
Verified email at lpnu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Програмно-методичний комплекс для моделювання та оптимізації процесів забезпечення якості РЕА на стадії виготовлення
ЮЯ Бобало, АП Бондарєв, МД Кіселичник, ОВ Надобко, ЛА Недоступ, ...
Радіоелектроніка та телекомунікації/Львів: Видавництво Львівської …, 2012
82012
Математична лінгвістика.[Книга 1. Квантитативна лінгвістика]:[Навчальний посібник]
ВВ Пасічник, В Висоцька, Ю Щербина, Т Шестакевич
Пасічник ВВ, Щербина ЮМ, Висоцька ВА, Шестакевич ТВ–Львів: Новий світ-2000, 2012
52012
Методи оптимізації процесів забезпечення якості РЕА на стадії виготовлення
ОВ Надобко, ЛА Недоступ, ЛВ Чирун, ТВ Шестакевич
Вісник Національного університету „Львівська політехніка”.–2011 705, 237-242, 2011
52011
Інформаційно-технологічний супровід освітніх процесів для осіб з особливими потребами
ТВ Шестакевич
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Інформаційні …, 2014
42014
Структурне моделювання процесів інклюзивного навчання осіб з особливими потребами
ВВ Пасічник, ТВ Шестакевич
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Інформаційні …, 2014
32014
Застосування породжувальних граматик для моделювання синтаксису речення
ВА Висоцька, ТВ Шестакевич, ЮМ Щербина
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Інформаційні …, 2012
32012
Математичне та програмне забезпечення інформаційно-технологічного супроводу інклюзивного навчання
ТВ Шестакевич
ТВ Шестакевич; Нац. ун-т «Львів. політехніка, 2017
22017
Застосування формальних граматик у моделюванні інформаційно-технологічного супроводу інклюзивного навчання
В Пасічник, Т Шестакевич
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Інформатизація …, 2015
22015
Інформаційно-технологічний супровід особистісно-орієнтованого навчання як домінантна освітня тенденція
ВВ Пасічник, ТВ Шестакевич
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Серія: Інформаційні …, 2015
22015
Застосування породжувальних граматик для генерування речень українською мовою
ТВ Шестакевич, ВА Висоцька
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 3 (2 (57)), 51-53, 2012
22012
Інтелектуальний аналіз результатів психологічного тестування
ТІ Завалій, ЮВ Нікольський, ТВ Шестакевич
Вісн. Нац. ун-ту Львів. політехніка 631, 113-138, 2008
22008
Модель процесу аналізу даних психофізіологічного діагностування
ВВ Пасічник, ТВ Шестакевич
НТУ" ХПІ", 2016
12016
Модель процесу аналізу даних освітньої траєкторії інклюзивного навчання/Пасічник ВВ, Шестакевич ТВ
ВВ Пасічник
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я …, 2016
12016
Моделювання інформаційно-технологічного супроводу інклюзивного навчання
ВВ Пасічник, ТВ Шестакевич
Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія, 58-65, 2015
12015
Моделювання паралелізму в освітніх процесах осіб з особливими потребами
ВВ Пасічник, ТВ Шестакевич
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Інформатика та …, 2015
12015
Специфіка освітніх процесів осіб з особливими потребами та їх інформаційно-технологічний супровід
В Пасічник, Т Шестакевич
ВНТУ, 2014
12014
Застосування мереж Петрі для генерування тексту
ТВ Шестакевич
Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка, 376-385, 2011
12011
НАУКОВИЙ НАПРЯМ ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА" МАТЕМАТИЧНА ЛІНГВІСТИКА
ЮМ Щербина, ТВ Шестакевич, ВА Висоцька
Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Інформаційні …, 2010
12010
ІНТЕЛЕКТУЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТАБЛИЦЬ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
ЛВ Чирун, ТВ Шестакевич
12008
МАТЕМАТИЧНА ЛІНГВІСТИКА
ВВ Пасічник, ЮМ Щербина, ВА Висоцька, ТВ Шестакевич
1
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20