Ядвіга Жарій / Yadviga Zhariy / Yadviga Zharii / Ядвига Жарий
Ядвіга Жарій / Yadviga Zhariy / Yadviga Zharii / Ядвига Жарий
ЧНТУ / Associate Professor at Chernihiv National University of Technology
Verified email at stu.cn.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України
МВД ЯВ Жарій
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 162-171, 2007
46*2007
Особливості управління діяльністю комерційного банку в умовах фінансової кризи
ЯВ Жарій
Вісник Чер нігівського державного техноло гічно го університету, 53-63, 2009
122009
Проблеми та можливості виходу з кризи банківської системи України
ЄМ Сич, ЯВ Жарій
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 3-7, 2009
122009
Особливості управління процентними ризиками в сучасних умовах банківської діяльності
ЯВ Жарій, НО Грінченко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2014
62014
Підвищення ролі небанківських установ на ринку фінансових послуг України
МВД ЯВ Жарій
Вісник ЧДТУ, 86-94, 2008
52008
Трансформування інвестиційної діяльності банківської системи України для реалізації стратегічних проектів
КЮ Жарій Ядвіга
Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал 3, 125-134, 2017
4*2017
Методичні підходи до оцінювання рівня фінансової безпеки комерційного банку
ЯВ Жарій
Фінансові дослідження, 130-137, 2016
42016
Problems and prospects of modernization of the deposit base of the banking system of Ukraine
YK Ya. Zharii
Problems and prospects of economics and management: scientific journal, P …, 2017
32017
Комплаєнс-модель процесу забезпечення фінансової безпеки комерційного банку
КВ Жарій Я.
Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / Черніг …, 2016
32016
Інтегрований підхід до ризик-менеджменту як основа економічної безпеки банківської системи
ЯВ Жарій
GR та PR менеджмент в контексті економічної безпеки: монографія/за ред. проф …, 2014
32014
The Geometry Mathematical Modeling of the Overhauled Valve-seat Surfaces in the Valve Timing Gear
HV Y.Zharii
The Sixth World Congress “Aviation in the XXI Century” 1 (Safety in Aviation …, 2014
32014
Актуальні проблеми фінансово-інформаційної безпеки банківської системи України
ЯВ Жарій, ЛВ Дохтаренко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2013
32013
Вплив кредитного та валютного ризиків на ліквідність банківської системи України
ЯВЖ ВВ Куфаєв
Вісник ЧДТУ, 244-253, 2013
3*2013
Особливості діяльності банківської системи на фондовому ринку України
ПМЮ ЯВ Жарій
Вісник ЧДТУ, 224-233, 2010
3*2010
Підвищення рівня конкурентоспроможності комерційного банку
ІОХ ЯВ Жарій
Вісник ЧДТУ, 133-141, 2003
32003
Експрес-діагностика рівня фінансової безпеки комерційного банку
МВД ЯВ Жарій
Вісник ЧДТУ, 256-265, 2012
22012
Напрями підвищення ефективності діяльності системи парабанківських посередників
МВД ЯВ Жарій
Вісник ЧДТУ, 250-259, 2012
2*2012
Структурна перебудова національної економіки: проблеми та перспективи
ВФ Савченко, МО Омеляненко, ЯВ Жарій, МВ Дубина, ОЮ Пригара, ...
Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1, 9-16, 2011
22011
Особливості управління банківськими ризиками в сучасній моделі українського ринку
ЯВЖ ЄМ Сич
Економіка й управління / Збірник наукових праць Київсь¬кого університету …, 2005
22005
Графоаналітичне дослідження віддзеркалень на лінійчатих поверхнях
ЯВЖ БІ Черніков
Вісник ЧДТУ, 5-10, 2002
2*2002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20