Follow
Ольга Удовиченко
Ольга Удовиченко
Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Department of Informatics
Verified email at fizmatsspu.sumy.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Formation of skills to visualize of future physics teacher: results of the pedagogical experiment
O Semenikhina, A Yurchenko, O Udovychenko, V Petruk, N Borozenets, ...
Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala 13 (2), 476-497, 2021
442021
The use of virtual physics laboratories in professional training: the analysis of the academic achievements dynamics
OV Semenikhina, MH Drushliak, AO Yurchenko, OM Udovychenko, ...
282020
Формування умінь візуалізувати начальний матеріал у майбутніх учителів фізики: результати педагогічного експерименту
ОВ Семеніхіна, АО Юрченко, ОМ Удовиченко
Физико-математическое образование, 122-128, 2020
222020
Навчання програмувати в старшій школі крізь призму чинних навчальних програм
АО Юрченко, ОВ Семеніхіна, ЮВ Хворостіна, ОМ Удовиченко, ...
222019
Regional computer graphics competition as a tool of influence on the profession choice: Experience of Sumy Region of Ukraine
AO Yurchenko, OM Udovychenko, AM Rozumenko, YO Chkana, ...
2019 42nd International Convention on Information and Communication …, 2019
212019
Особливості використання дидактичних ігор на уроках математики
ЮВ Хворостіна, ОМ Удовиченко, АО Юрченко
Інноваційна педагогіка 3 (19), 141-146, 2019
212019
Electronic Textbook in the Context of Educational Trends and Modern Internet Technologies
OV Semenikhina, VG Shamonya, ON Udovychenko, AA Yurchenko
Журнал Министерства народного просвещения, 99-107, 2014
212014
Formation of future teachers’ skills to create and use visual models of knowledge
O Semenog, A Yurchenko, O Udovychenko, I Kharchenko, S Kharchenko
202019
З досвіду створення електронного підручника як засобу підтримки навчального процесу
О Удовиченко, А Юрченко
Физико-математическое образование, 27-32, 2014
182014
The use of electronic textbooks in the learning process: A statistical analysis
OM Udovychenko, MM Ostroha, AE Chernysh, OY Kudrina, ...
2020 43rd International Convention on Information, Communication and …, 2020
162020
Результати експериментального формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки
ІІ ХАРЧЕНКО, ОМ УДОВИЧЕНКО
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького …, 2020
162020
Электронный учебник как современное средство обучения: анализ определений
ОН Удовиченко
Вестник Тульского государственного университета. Серия: Современные …, 2013
162013
Критерії та показники рівнів готовності майбутніх учителів інформатики до професійної діяльності
ОМ УДОВИЧЕНКО
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького …, 2020
152020
Управління самостійною роботою майбутніх учителів математики у віртуальному навчальному середовищі через використання електронної версії робочого зошиту
ОВ Мартиненко, ЯО Чкана, ОМ Удовиченко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2020
152020
Дослідження рівня знань майбутніх учителів фізики при використанні цифрових лабораторій
АО Юрченко, ОМ Удовиченко, ЮВ Хворостіна, СІ Петренко
Физико-математическое образование, 137-141, 2019
152019
Електронний підручник «Інформаційні системи» як затребуваний освітній ресурс у практиці сучасного вищого навчального закладу
ОВ Семеніхіна, ОМ Удовиченко, АО Юрченко
152014
Визуальная поддержка изучения информационных систем как основа формирования ИК-компетентности современного учителя/Современные тенденции физико-математического образования …
ОН Удовиченко, ВГ Шамоня, АА Юрченко
материалы Международной научно-практической конференции, 17-18, 2015
132015
Огляд засобів комп’ютерної візуалізації для підтримки навчального матеріалу
ДС Безуглий, АО Юрченко, ОМ Удовиченко
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VI (63), 11-14, 2018
122018
Про комп’ютерну графіку як інструмент навчання і професійної діяльності вчителя
ВГ Шамоня, ОМ Удовиченко, АО Юрченко
Наукові доповіді викладачів фізико-математичного факультету.–Суми: Вид-во …, 2017
112017
Закони зорового сприйняття та їх урахування в навчальному процесі
ОВ Семеніхіна, ВГ Шамоня, ОМ Удовиченко, АО Юрченко
Наукові записки, 181-185, 2017
92017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20