Криськів О.C., Kryskiv O., Крыськив О.C., Krys'kiv O., Kryskiw O.
Криськів О.C., Kryskiv O., Крыськив О.C., Krys'kiv O., Kryskiw O.
доцент кафедри неорганічної та фізичної хімії, Національний фармацевтичний університет, ORCID 0000
Verified email at nuph.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Reaction of anthranilic acid amides with cyclic anhydrides
LA Shemchuk, VP Chernykh, OS Krys’kiv
Russian journal of organic chemistry 42 (3), 382-387, 2006
122006
Characterization of Ag@ Fe3O4 core-shell nanocomposites for biomedical applications
TM Chan, IO Vedernikova, Y Levitin, OS Kryskiv
Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, Індія, 2015
112015
Reaction of anthranilic acid 2-n-phenylhydrazide with cyclic anhydrides
LA Shemchuk, VP Chernykh, OS Krys’kiv
Russian Journal of Organic Chemistry 44 (7), 1006-1008, 2008
102008
Особенности методического обеспечения курса «Неорганическая химия» в системе дистанционного образования/Дистанційне навчання—старт із сьогодення в майбутнє: збірник науково …
ЕЯ Левитин, ИД Рой, ОС Крыськив
Х.: ХНУ імені ВН Каразіна, 204-206, 2016
82016
Реакция амидов антраниловой кислоты с циклическими ангидридами
ЛА Шемчук, ВП Черных, ОС Крыськив
Журнал органической химии 42 (3), 395-399, 2006
82006
Синтез 2-R-3 -гидрокси-[ 1,2,4]триазино-[6,1 -b]хиназолин-4,10-дионов.
ЛА Шемчук, ВП Черных, ОС Крыськив
Журнал органической химии 42 (5), 768-771, 2006
82006
Біоактивність неорганічних сполук: навч. посіб. для аудит. та самост. роботи студентів
ЄЯ Левітін, ІО Ведерникова, АО Коваль, ОС Криськів, ЕЯ Левитин, ...
72017
Reactions of ethyl oxamate and dialkyl oxalates with anthranilic acid derivatives
LA Shemchuk, VP Chernykh, PS Arzumanov, OS Krys’kiv
Russian Journal of Organic Chemistry 43 (5), 719-722, 2007
72007
Obtaining of Ag@ Fe3o4 magnetic nanocomposite with the" Core-Shell" structure for medical purpose
Y Levitin, O Kryskiv, T Chan, M Scoryk
Scripta Scientifica Pharmaceutica 2 (1), 53-59, 2015
62015
Синтез 2-R-3-гідроксихіназолін-4-онів та їх хімічні перетворення
ЛА Шемчук, ВП Черних, ОС Криськів, ВП Черных, ОС Крыськив
НФаУ, 2005
62005
Технології модерації як соціальна складова у викладанні дистанційного курсу «Загальна та неорганічна хімія»
ТМ Чан, ОС Криськів, АО Коваль, ОВ Антоненко, ОС Крыськив, ...
42019
Використання елементів дистанційного навчання в курсі «Загальна та неорганічна хімія»
ЄЯ Левітін, ЕЯ Левитин, ІД Рой, ИД Рой, ОС Криськів, ОС Криськив
Харківський національний медичний університет, 2014
42014
Synthesis of 2-R-3-Hydroxy [1, 2, 4] triazino [6, 1-b]-quinazoline-4, 10-diones.
LA Shemchuk, VP Chernykh, OS Krys’kiv
Russian journal of organic chemistry 42 (5), 2006
42006
General and inorganic chemistry
Y Levitin, IO Vedernykova, AO Koval, OS Kryskiv
32018
Mathematical design of the experiment in the development of technology of beeswax obtaining from propolis
OI Tykhonov, TG Yarnykh, SO Tykhonova, ОS Shpychak, VМ Koval, ...
22018
Разработка программно-методического комплекса для оптимизации самостоятельной работы студентов по курсу «Общая и неорганическая химия»
ЕЯ Левитин, ИД Рой, ОС Крыськив
Формування сучасної концепції викладання природничих дисциплін в медичних …, 2016
22016
The ointment containing Ag@ Fe3O4 for removal and treatment of skin neoplasms
Y Levitin, TM Chan, OS Kryskiv, A Bilovol
НПП ЧП «Технологический Центр», 2016
22016
Distance learning and quarantine in the COVID-19 pandemic period
AO Koval, OS Kryskiv, VA Koval
12020
Викладання вибіркової дисципліни «Біоактивність неорганічних сполук» на кафедрі неорганічної хімії Національного фармацевтичного університету
ЄЯ Левітін, ІО Ведерникова, АО Коваль, ОС Криськів, ЕЯ Левитин, ...
Харківський національний медичний університет, 2017
12017
Використання віртуальних технологій лабораторного експерименту для підвищення ефективності дистанційного навчання
ЄЯ Левітін, ОС Криськів, ІД Рой, ЕЯ Левитин, ОС Крыськив, ИД Рой
ХНУ імені ВН Каразіна, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20